MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Grupa Uczelni Vistula wprowadza w tym roku akademickim profesjonalny, nowatorski Program Rozwoju Kompetencji. Jej studenci poznają swoje najmocniejsze strony, będą je rozwijali aż do zdobycia dyplomu i zostaną wprowadzeni na właściwą ścieżkę kariery zawodowej. Program został opracowany przez wybitnych ekspertów świata HR i najlepszych polskich specjalistów od zarządzania kompetencjami.

Program Rozwoju Kompetencji składa się z trzech etapów. Pierwszy odbywa się online. Student rozwiązuje zadania sytuacyjne i wskazuje najlepszą, i najgorszą odpowiedź. W drugim etapie spotyka się z doradcą zawodowym, z którym wspólnie analizuje wyniki tekstu. Poznaje dzięki temu swoje najmocniejsze strony i dowiaduje się czy są dopasowane do jego kierunku studiów. W ostatnim etapie, podczas kilku spotkań z ekspertem, ustalana jest dalsza ścieżka rozwoju i przyszła kariera studenta. W całym procesie badane są kluczowe z punktu widzenia uczelni kompetencje (komunikatywność, praca zespołowa, przedsiębiorczość i autoprezentacja) oraz 2-3 dodatkowe kompetencje powiązane z kierunkiem studiów.

- Dzięki Programowi Rozwoju Kompetencji nasi studenci już na początku edukacji wyższej poznają swój potencjał i zrozumieją, jak najskuteczniej go wykorzystać w rozwoju kariery zawodowej. Będą świadomi swoich talentów, a profesjonalni doradcy wskażą im jak je skutecznie wykorzystać – mówi Anna Plewa, dyrektor Biura Karier Grupy Uczelni Vistula.

Wnioski z badania będą trafiały do kierowników programów, którzy na ich podstawie będą mogli rozwijać plan nauczania tak, by wzmocnić najsilniejsze strony studentów i podciągnąć ich braki. W trakcie i pod koniec studiów każdy student będzie mógł przejść badanie ponownie, by ocenić postępy. Badanie jest zgodne z oficjalną „Klasyfikacją zawodów i specjalności”, a jego wyniki są uznawane przez największe korporacje i mogą być wykorzystane w rekrutacji. Jeśli studenci zechcą, wyniki ich badań trafią bezpośrednio do odpowiadających ich talentom firm

- Misją naszej Uczelni jest nie tylko przekazywanie studentom wiedzy, ale też wspieranie ich w budowaniu kariery zawodowej. Program Rozwoju Kompetencji pozwoli nam mierzyć skuteczność tych działań, systematycznie podnosić ich jakość i dostosowywać je do wymagań rynku pracy – podsumowuje prof. Witold Orłowski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 3.1, Kompetencje w szkolnictwie wyższym). Badania ruszą na początku roku akademickiego. Będą prowadzone w dwóch językach - polskim i angielskim. Będą mogli z nich skorzystać wszyscy studenci Grupy Uczelni Vistula.

 

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt