Prof. Alojzy Szymański, rektor SGGW:
Naszym priorytetem są badania potrzebne ludziom.


REKRUTACJA.WSR.EDU.PL
>>