MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 

Szok, niedowierzanie i wielki żal – to czują z pewnością wszyscy, którzy zetknęli się z prof. Jackiem Namieśnikiem, rektorem Politechniki Gdańskiej, który zmarł nagle wczoraj. Jego energia i siła wydawały się niewyczerpane. Był naukowcem z imponującym dorobkiem, najwyższym wśród polskich rektorów indeksem Hirscha, doskonałym rektorem, opiekunem młodych naukowców (wypromował 66 doktorów!), dla których stanowił niedościgły wzór. A także – uroczym, niezwykle sympatycznym człowiekiem, niestwarzającym dystansu wobec nikogo. Widywaliśmy Pana Rektora regularnie, bo często odbierał nagrody w rankingach i konkursach prowadzonych przez Perspektywy. Zawsze był dumny i szczęśliwy, że jego ukochana uczelnia osiągnęła kolejny sukces.

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, chemik, z Politechniką Gdańską związał całą swoją karierę naukową. Był specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, autorem lub współautorem ponad 800 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac, które ukazały się w innych czasopismach. Zdobył 10 patentów, w tym jeden europejski. Ostatnio swój wysiłek skupiał przede wszystkim na planach wprowadzenia PG do prestiżowego grona uczelni badawczych.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Pana Rektora, łączymy się w bólu ze społecznością akademicką Politechniki Gdańskiej.

I choć podobno nie ma ludzi niezastąpionych, wiemy, że Profesora Jacka Namieśnika zastąpić się nie da.

Cześć Jego pamięci!
Perspektywy

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt