MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 

artykuł sponsorowany

Szkoły mają coraz lepiej wyposażone pracownie, umożliwiające uczniom nabywanie praktycznych umiejętności. Pamiętając o konieczności wszechstronnego rozwoju ucznia, również w zakresie umiejętności biznesowych, wiele szkół decyduje się również na rozwijanie infrastruktury służącej praktycznej nauce przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie Branżowych Symulacji Biznesowych.

Wiedza, umiejętności, kompetencje

Branżowe Symulacje Biznesowe Revas to platforma online, gdzie uczniowie wcielają się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmę produkcyjną, usługową lub handlową w jednej z wybranych branż. Podejmują realistyczne decyzje biznesowe, otrzymując regularnie ich wyniki. Co ważne, uczniowie konkurują ze sobą na jednym rynku.

Prowadzenie biznesu, choć wydawać by się mogło, że jedynie w wirtualnej formie, daje uczniom możliwość nabywania realnej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Podejmując decyzje w symulacji uczniowie w praktyczny sposób poznają pojęcia ekonomiczne, a także kształtują umiejętności oraz kompetencje w zakresie m.in.:

  1. Inicjatywność i przedsiębiorczość - planowanie i wcielanie w życie strategii biznesowych, rozpoznawanie szans biznesowych, ocena i podejmowanie ryzyka, a także ocena własnych mocnych i słabych stron w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej często pomagająca uczniowi odpowiedzieć na pytanie czy ma predyspozycje do prowadzenia swojej firmy.
  2. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji – analizując wyniki swoje oraz konkurencyjnych firm, uczniowie uczą się analizy danych i wyciągania na ich podstawie wniosków.
  3. Umiejętność rozwiązywania problemów – uczniowie muszą na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy dotyczące m.in. utraconej sprzedaży, spadającego zadowolenia pracowników lub klientów, spadającej liczby klientów, reagować na działania konkurencji.
  4. Umiejętność pracy zespołowej – dzięki pracy w grupie uczniowie muszą nieustannie ze sobą współpracować, komunikować swoje opinie, negocjować decyzje, dzielić się obowiązkami.
  5. Umiejętność myślenia matematycznego – wykorzystanie umiejętności matematycznych do rozwiązywania problemów biznesowych np. obliczenia wymaganej liczby stanowisk, zapotrzebowania na surowce, przychodów i kosztów.

Już prawie 100 szkół w Polsce zdecydowało się na wykorzystanie Branżowych Symulacji Biznesowych na swoich lekcjach. Ich doświadczenia pokazują, że nauka przedsiębiorczości z wykorzystaniem odpowiedniego narzędzia TIK to dobry sposób na uatrakcyjnienie i upraktycznienie lekcji.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.revas.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt