MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Formuła do 2014 "stara matura"   Formuła od 2015 "nowa matura"

Język polski

MPO-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-172 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Język łaciński i kultura antyczna

MKL-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie

MWO-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Informatyka

MIN-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN-R2_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Biologia

MBI-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Filozofia

MFI-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Historia

MHI-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia sztuki

MHS-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Chemia

MCH-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Geografia

MGE-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Zalacznik.PDF poziom rozszerzony – barwny załącznik do arkusza

Fizyka

MFA-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia muzyki

MHM-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Przyklady_nutowe.PDF poziom rozszerzony – przykłady nutowe do wybranych zadań

Język kaszubski

MOK-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język łemkowski

MOZ-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język litewski

MOL-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOL-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język ukraiński

MOU-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOU-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język białoruski

MOB-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOB-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język angielski

MJA-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_7P-172 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_7P-172 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MAD-R1_1A-172 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język niemiecki

MJN-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MND-R1_1N-172 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język rosyjski

MJR-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język francuski

MJF-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MFD-R1_1F-172 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język hiszpański

MJH-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MHD-R1_1H-172 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język włoski

MJW-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

 

Język polski

MPO-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie

MWO-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Informatyka

MIN-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz część I
MIN-P2_1P-172 poziom podstawowy – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN-R2_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Biologia

MBI-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Historia

MHI-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Chemia

MCH-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Geografia

MGE-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy – mapa do arkusza
MGE-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony – mapa do arkusza

Fizyka

MFA-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język angielski

MJA-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJA-R2_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język niemiecki

MJN-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJN-R2_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język rosyjski

MJR-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

 

Formuła do 2014 "stara matura"   Formuła od 2015 "nowa matura"

Język polski

MPO–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Biologia

MBI–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MBI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie

MWO–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MWO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Fizyka

MFA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MFA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Geografia

MGE–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy – mapa do arkusza
MGE–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony – mapa do arkusza

Chemia

MCH–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MCH–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia sztuki

MHS–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHS–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Informatyka

MIN–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz część I
MIN–P2_1P–162 poziom podstawowy – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Historia

MHI–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język angielski

MJA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJA–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język niemiecki

MJN–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJN–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język rosyjski

MJR–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJR–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język francuski

MJF–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJF–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język hiszpański

MJH–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJH–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język włoski

MJW–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJW–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

 

Język polski

MPO–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO–P1_7P–162 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język łaciński i kultura antyczna

MKL–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Biologia

MBI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie

MWO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Fizyka

MFA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Filozofia

MFI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Geografia

MGE–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Zalacznik.PDF poziom rozszerzony – barwny załącznik do arkusza

Historia muzyki

MHM–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Chemia

MCH–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia sztuki

MHS–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Informatyka

MIN–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Historia

MHI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język kaszubski

MOK–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język łemkowski

MOZ–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język litewski

MOL–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOL–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język ukraiński

MOU–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOU–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język białoruski

MOB–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOB–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język angielski

MJA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA–P1_7P–162 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA–R1_7P–162 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MAD–R1_1A–162 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język niemiecki

MJN–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MND–R1_1N–162 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język rosyjski

MJR–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język francuski

MJF–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MFD–R1_1F–162 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język hiszpański

MJH–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MHD–R1_1H–162 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język włoski

MJW–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

 

Formuła do 2014 "stara matura" Formuła od 2015 "nowa matura"
Język polski

MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących

MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz

MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących

MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz

Wiedza o tańcu

MWT-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MWT-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

-
Matematyka

MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C)

MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A)

MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język łaciński i kultura antyczna

MKL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz

Język angielski

MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJA-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących

MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1

MJA-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja

MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJA-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących

MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) +transkrypcja

MJA-R1_7P-152 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszących

MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja

Biologia

MBI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Wiedza o społeczeństwie

MWO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Fizyka

MFA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Filozofia

MFI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język niemiecki

MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1.

MJN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja

MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJN-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących

MJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja

MJN-R1_7P-152 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszących

MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja

Geografia

MGE-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

Mapa_PP poziom podstawowy – mapa do arkusza

MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Mapa_PR poziom rozszerzony – mapa do arkusza

MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Załącznik – barwny załącznik do arkusza

Historia muzyki

MHM-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język rosyjski

MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1.

MJR-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja

MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja

Chemia

MCH-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Historia sztuki

MHS-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język francuski

MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1.

MJF-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja

MFD-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja

MFD-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja

Informatyka

MIN-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część I

MIN-P2_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część II

Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II

MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I

MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II

Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I

MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II

Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Historia

MHI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język hiszpański

MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1.

MJH-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja

MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja

MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja

Język włoski

MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1.

MJW-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja

MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja

Język białoruski
 

MOB-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MOB-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język kaszubski
 

MOK-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język litewski
 

MOL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MOL-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język łemkowski
 

MOZ-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język ukraiński
 

MOU-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MOU-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Przedmiot
Arkusze i oficjalne kryteria oceniania (autorstwa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
Język polski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Matematyka

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

 

Język angielski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony transkrypcja

arkusz dla klas dwujęzycznych ; oficjalne kryteria oceniania

arkusz dla klas dwujęzycznych - transkrypcja

WOS

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Historia sztuki

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Biologia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Historia muzyki

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język niemiecki

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

egzamin dwujęzyczny ; oficjalne kryteria oceniania

transkrypcja (egzamin dwujęzyczny)

Fizyka i astronomia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania
Filozofia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania
Geografia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

mapa

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Wiedza o tańcu

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język rosyjski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

Informatyka poziom podstawowy część I ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy część II ;

dane do poziomu podstawowego

poziom rozszerzony część I ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony część II ;

dane do poziomu rozszerzonego

Łacina

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Historia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Chemia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język francuski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony cz. I ;

poziom rozszerzony cz. II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

egzamin dwujęzyczny ; oficjalne kryteria oceniania

egzamin dwujęzyczny - transkrypcja

Język hiszpański poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

egzamin dwujęzyczny , oficjalne kryteria oceniania

egzamin dwujęzyczny - transkrypcja

Języki mniejszości narodowych i kaszubski
Język litewski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

Język ukraiński

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ;oficjalne kryteria oceniania

Język kaszubski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język białoruski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język łemkowski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania 
Przedmiot
Arkusze i oficjalne kryteria oceniania (autorstwa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
Język polski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzonyoficjalne kryteria oceniania

Matematyka

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

 

Język angielski

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

arkusz dla klas dwujęzycznych ; oficjalne kryteria oceniania

arkusz dla klas dwujęzycznych - transkrypcja

WOS

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzonyoficjalne kryteria oceniania

Historia sztuki

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Biologia  

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Historia muzyki

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

przykłady nutowe

Język niemiecki

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

egzamin dwujęzyczny ; oficjalne kryteria oceniania

transkrypcja (egzamin dwujęzyczny)

Fizyka i astronomia

poziom podstawowy oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania
Filozofia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania
Geografia  

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

mapa

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Wiedza o tańcu

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

przykłady nutowe

Język rosyjski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

Informatyka   poziom podstawowy część I ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy część II

dane do poziomu podstawowego

poziom rozszerzony część I ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony część II ;

dane do poziomu rozszerzonego

Łacina

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Historia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Chemia
poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania
Język francuski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony cz. I ;

poziom rozszerzony cz. II
; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

egzamin dwujęzyczny ; oficjalne kryteria oceniania

egzamin dwujęzyczny - transkrypcja

Język hiszpański   poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

 

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

egzamin dwujęzyczny , oficjalne kryteria oceniania

egzamin dwujęzyczny - transkrypcja

Język włoski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

Języki mniejszości narodowych i kaszubski
Język litewski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język ukraiński

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ;oficjalne kryteria oceniania

Język kaszubski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język białoruski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania 
 
Przedmiot (relacje)
Arkusze i oficjalne kryteria oceniania (autorstwa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
Język polski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzonyoficjalne kryteria oceniania

Matematyka

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

 

Język angielski

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

arkusz dla klas dwujęzycznych część I

arkusz dla klas dwujęzycznych część II ; oficjalne kryteria oceniania

arkusz dla klas dwujęzycznych - transkrypcja

WOS

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzonyoficjalne kryteria oceniania

Historia sztuki

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Biologia  

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Historia muzyki

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język niemiecki

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

egzamin dwujęzyczny cz. I ;

egzamin dwujęzyczny cz. II ; oficjalne kryteria oceniania

transkrypcja (egzamin dwujęzyczny)

Fizyka i astronomia

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania
Filozofia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania
Geografia  

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

mapa - poziom podstawowy

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Wiedza o tańcu

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Język rosyjski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

Informatyka   poziom podstawowy część I ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy część II

dane do poziomu podstawowego

poziom rozszerzony część I ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony część II ;

dane do poziomu rozszerzonego

Łacina

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony

Historia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Chemia
poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania
Język francuski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony cz. I ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony cz. II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

egzamin dwujęzyczny cz. I ;

egzamin dwujęzyczny cz. II ; oficjalne kryteria oceniania

egzamin dwujęzyczny - transkrypcja

Język hiszpański   poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

 

poziom rozszerzony część I ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony część II ;

poziom rozszerzony - transkrypcja

egzamin dwujęzyczny cz. I

egzamin dwujęzyczny cz. II , kryteria oceniania

egzamin dwujęzyczny - transkrypcja

Język włoski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

Języki mniejszości narodowych i kaszubski
Język litewski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

Język ukraiński

poziom podstawowy ;

poziom rozszerzony

Język kaszubski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język białoruski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Przedmiot
Arkusze i oficjalne kryteria oceniania (autorstwa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
Język polski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzonyoficjalne kryteria oceniania

Matematyka

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

 

Język angielski

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I  

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

arkusz dla klas dwujęzycznych część I ;

arkusz dla klas dwujęzycznych część II ; oficjalne kryteria oceniania

arkusz dla klas dwujęzycznych - transkrypcja

WOS

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzonyoficjalne kryteria oceniania

Historia sztuki

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Biologia  

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Historia muzyki

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

przykłady nutowe

Język niemiecki

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

egzamin dwujęzyczny cz. I ;

egzamin dwujęzyczny cz. II ; oficjalne kryteria oceniania

transkrypcja (egzamin dwujęzyczny)

Fizyka i astronomia

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania
Filozofia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania
Geografia  

poziom podstawowyoficjalne kryteria oceniania

mapa - poziom podstawowy

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

mapa - poziom rozszerzony

Wiedza o tańcu

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język rosyjski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

Informatyka   poziom podstawowy część I ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy część II

dane do poziomu podstawowego

poziom rozszerzony część I ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony część II ;

dane do poziomu rozszerzonego

Łacina

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Historia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Chemia
poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania
Język francuski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony cz. I ;

poziom rozszerzony cz. II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja


egzamin dwujęzyczny cz. I ;

egzamin dwujęzyczny cz. II ; oficjalne kryteria oceniania

egzamin dwujęzyczny - transkrypcja

Język hiszpański   poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

 

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

egzamin dwujęzyczny cz. I

egzamin dwujęzyczny cz. II

egzamin dwujęzyczny - transkrypcja , oficjalne kryteria oceniania

Język włoski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

Języki mniejszości narodowych i kaszubski
Język litewski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony , oficjalne kryteria oceniania

Język ukraiński

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język kaszubski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język białoruski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania 
 
Przedmiot Arkusze i oficjalne klucze odpowiedzi
Język polski

poziom podstawowy

poziom rozszerzony 

poziom podstawowy - dla niesłyszących

klucz odpowiedzi (poziom podstawowy oraz rozszerzony)

Języki obce
Angielski

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I

poziom rozszerzony część II, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony - transkrypcja

poziom podstawowy - dla osób niesłyszących

poziom rozszerzony część I -dla niesłyszących

poziom rozszerzony część II -dla niesłyszących
, klucz odpowiedzi

Klasy dwujęzyczne

część I

część II

transkrypcja

klucz odpowiedzi

 

Niemiecki

poziom podstawowy

poziom podstawowy - transkrypcja, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony część I

poziom rozszerzony część II

poziom rozszerzony - transkrypcja, klucz odpowiedzi

poziom podstawowy - dla niesłyszących

poziom rozszerzony część I - dla niesłyszących

poziom rozszerzony część II - dla niesłyszących, klucz odpowiedzi

Klasy dwujęzyczne

część I

część II

transkrypcja

klucz odpowiedzi

Francuski

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I

poziom rozszerzony część II, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony - transkrypcja

Klasy dwujęzyczne

część I

część II

transkrypcja

klucz odpowiedzi

Rosyjski

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I,

poziom rozszerzony część II, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony - transkrypcja

Hiszpański

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom podstawowy - transkrypcja

 

poziom rozszerzony część I,

poziom rozszerzony część II, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony - transkrypcja

Klasy dwujęzyczne

część I,

część II, klucz odpowiedzi

transkrypcja

Włoski

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I

poziom rozszerzony część II, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony - transkrypcja

Języki mniejszości narodowych i kaszubski
Język litewski

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Język ukraiński

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Język kaszubski

poziom rozszerzony, klucz odpowiedzi

Język białoruski

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Wybrany przedmiot obowiązkowy
Biologia

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Chemia

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Filozofia

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Fizyka i astronomia

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Geografia

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

mapa

Historia

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

poziom podstawowy - dla niesłyszących

Matematyka

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

WOS

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

poziom podstawowy - dla niesłyszących

Historia sztuki

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Historia muzyki

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

przykłady nutowe

Łacina i kultura antyczna

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Wiedza o tańcu

poziom podstawowy, klucz odpowiedzi

poziom rozszerzony

Informatyka

poziom podstawowy część I,

poziom podstawowy część II

dane do poziomu podstawowego: 1, 2, 3, 4

poziom rozszerzony część I

poziom rozszerzony część II

dane do poziomu rozszerzonego: 1, 2, 3, 4

klucz odpowiedzi (poziom podstawowy i rozszerzony)

 przedmiot  arkusze  odpowiedzi
język polski

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

 języki obce  
   angielski

poziom podstawowy

poziom rozszerzony cz. I

poziom rozszerzony cz. II

 

odp podstawa

odp rozszerzenie cz. I

odp rozszerzenie cz. II

 

   niemiecki

poziom podstawowy

poziom rozszerzony cz. I

poziom rozszerzony cz. II

odp podstawa

odp rozszerzenie cz. I

odp rozszerzenie cz. II
   francuski

poziom podstawowy

poziom rozszerzony cz. I

poziom rozszerzony cz. II

odp podstawa

odp rozszerzenie cz. I

odp rozszerzenie cz. II
   rosyjski

poziom podstawowy

poziom rozszerzony cz. I

poziom rozszerzony cz. II

odp podstawa

odp rozszerzenie cz. I

odp rozszerzenie cz. II
   hiszpański

poziom podstawowy

poziom rozszerzony cz. I

poziom rozszerzony cz. II

odp podstawa

odp rozszerzenie cz. I

odp rozszerzenie cz. II
   włoski

poziom podstawowy

poziom rozszerzony cz. I

poziom rozszerzony cz. II

odp podstawa

odp rozszerzenie cz. I

odp rozszerzenie cz. II
 matematyka

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

 historia

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

 wiedza o społeczeństwie

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

 biologia

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

 geografia

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

 fizyka

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

 chemia

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

 informatyka

poziom rozszerzony cz. I

poziom rozszerzony cz. II

odp rozszerzenie cz. I

odp rozszerzenie cz. II

 historia sztuki

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

 wiedza o tańcu

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

 łacina i kultura antyczna poziom rozszerzony odp rozszerzenie

 

 przedmiot  arkusze  odpowiedzi
język polski

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie  

języki obce  
  angielski

poziom podstawowy

poziom rozszerzony cz. I

poziom rozszerzony cz. II  

odp podstawa

odp rozszerzenie cz. I

odp rozszerzenie cz. II  

  niemiecki  poziom podstawowy

poziom rozszerzony cz I

poziom rozszerzony cz. II  

odp podstawa

odp rozszerzenie cz. I

odp rozszerzony cz. II  

  francuski

poziom podstawowy

poziom rozszerzony cz. I

poziom rozszerzony cz. II  

odp podstawa

odp rozszerzenie cz. I

odp rozszerzenie cz. II 

  rosyjski 

poziom podstawowy

poziom rozszerzony cz. I

poziom rozszerzony cz. II  

odp podstawa

odp rozszerzenie cz. I

odp rozszerzenie cz. II

  hiszpański 

poziom podstawowy

poziom rozszerzony cz. I

poziom rozszerzony cz. II

odp podstawa

odp rozszerzenie cz. I

odp rozszerzenie cz. II

  włoski 

poziom podstawowy

poziom rozszerzony cz. I

 

odp podstawa

odp rozszerzenie cz. I

odp rozszerzenie cz. II

matematyka

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

historia

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

wiedza o społeczeństwie

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

biologia

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

geografia

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

mapa

odp podstawa

odp rozszerzenie

fizyka

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

chemia

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

informatyka

poziom rozszerzony cz. I

poziom rozszerzony cz. II

odp rozszerzenie cz. I

odp rozszerzenie cz. II

historia sztuki

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

wiedza o tańcu

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

odp podstawa

odp rozszerzenie

łacina i kultura antyczna poziom rozszerzony odp rozszerzenie

 

 przedmiot  arkusze  odpowiedzi
 podstawa  rozszerzenie podstawa rozszerzenie 
język polski arkusz I arkusz II   odp I odp II  
języki obce  
  angielski arkusz I

arkusz II

arkusz III  

odp I

odp II

odp III  

  niemiecki arkusz I

arkusz II

arkusz III  

odp I

odp II

odp III  

 

francuski 

arkusz I

arkusz II

arkusz III  

odp I

odp II

odp III  

  rosyjski arkusz I  

arkusz II

arkusz III  

odp I

odp II

odp III  

  hiszpański  arkusz I

arkusz II

arkusz III  

odp I  

odp II

odp III  

  włoski arkusz I  

arkusz II

arkusz III  

odp I  

odp II

odp III  

matematyka arkusz I arkusz II odp I odp II
historia arkusz I arkusz II odp I odp II
wiedza o społeczeństwie arkusz I
arkusz II odp I odp II
biologia arkusz I arkusz II odp I
odp II
geografia

arkusz I

mapa

arkusz II
odp I odp II
fizyka arkusz I arkusz II odp I odp II
chemia arkusz I
arkusz II
odp I odp II
informatyka  

arkusz I

arkusz II

 

odp I

odp II

historia sztuki arkusz I arkusz II
odp I odp II
wiedza o tańcu arkusz I arkusz II odp I odp II
łacina i kultura antyczna  

arkusz I

arkusz II

 

odp I

odp II

 

 przedmiot  arkusze  odpowiedzi
 podstawa  rozszerzenie  podstawa  rozszerzenie
 język polski arkusz I arkusz II odp I odp II
 języki obce  
   angielski arkusz I

arkusz II

arkusz III

odp I

odp II

odp III

   niemiecki arkusz I

arkusz II

arkusz III

odp I

odp II

odp III

   francuski arkusz I

arkusz II

arkusz III

odp I

odp II

odp III

   rosyjski arkusz I

arkusz II

arkusz III

odp I

odp II

odp III

   hiszpański arkusz I

arkusz II

arkusz III

odp I

odp II

odp III

   włoski arkusz I

arkusz II

arkusz III

odp I

odp II

odp III

matematyka arkusz I arkusz II odp I odp II
historia arkusz I
arkusz II odp I odp II
wiedza o społeczeństwie arkusz I arkusz II odp I odp II
biologia arkusz I arkusz II odp I
odp II
geografia

arkusz I

mapa

arkusz II odp I odp II
fizyka arkusz I arkusz II odp I odp II
chemia arkusz I arkusz II odp I odp II
informatyka  

arkusz I

arkusz II

 

odp I

odp II

historia sztuki arkusz I arkusz II odp I odp II
wiedza o tańcu arkusz I   odp I  
łacina i kultura antyczna  

arkusz I

arkusz II

 

odp I

odp II

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt