MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Maksymilian Mucha (na zdjęciu) z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie został zwycięzcą XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Drugie miejsce zajął Jakub Piznal z Liceum nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Na trzecim miejscu znalazł się Jakub Klicki z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Olsztynie.

 XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej odbyła się pod hasłem „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”. W wyniku dwudniowych finałów, które odbyły się 6 i 7 kwietnia wyłoniono łącznie 30 laureatów  i 70 finalistów.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej organizuje Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej począwszy od roku szkolnego 1987/1988. W zorganizowanych dotychczas edycjach Olimpiady udział wzięło ponad 320 tys. uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Do samych tylko zawodów XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło swój udział  10 tys. uczniów z 743 szkół. Do zawodów centralnych XXXII OWE Komitet Główny zakwalifikował 100 zawodników z 56 szkół.

Patronat Honorowy nad Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej sprawuje Prezes Narodowego Banku Polskiego.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt