MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


MNiSW ogłosiło start programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnie badawcze". To jeden z najważniejszych elementów „Konstytucji dla Nauki”, którego celem jest wsparcie uczelni, które zamierzają osiągnąć status uniwersytetu badawczego i są w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi na świecie. W ramach programu wyłonionych zostanie, na zasadzie konkursowej, maksymalnie 10 uczelni, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać corocznie zwiększenie subwencji (w wysokości 10% subwencji uzyskanej w 2019 r.). Pozostałe uczelnie, które wezmą udział w konkursie, ale nie zostaną w nim wyłonione, także otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe – zwiększenie subwencji w wysokości 2% subwencji uzyskanej w 2019 r. na okres 2020–2026. Do udziału w konkursie zakwalifikowanych zostało 20 uczelni akademickich.

Nabór wniosków do pierwszego konkursu w ramach programu rozpocznie się 15 maja. Należy je składać w języku polskim i angielskim do 24 czerwca 2019r. Uczelnie biorące udział w konkursie zostaną zobowiązane m.in. do przedstawienia planu dotyczącego podniesienia poziomu badań naukowych oraz jakości kształcenia, którego realizacja przyczyni się do podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.

– Potrzebujemy uczelni, które będą wystarczająco atrakcyjne, aby ściągnąć do Polski najlepsze umysły, zarówno utalentowanych studentów jak i wybitnych naukowców. Punktem wyjścia do definiowania misji uczelni badawczej jest prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie – podkreślił podczas konferencji prasowej Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów i minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dodał, że najlepsze uczelnie na świecie mają odmienny kształt od polskich ośrodków akademickich. Celem uczelni badawczych jest kształcenie i formacja elit państwowych, gospodarczych, administracji państwowej.

Zdaniem wiceministra nauki Piotr Muellera w uczelniach badawczych będzie studiowało mniej studentów. Będą oni mogli być kształceni na wyższym poziomie, niż dotychczas oraz włączani w prowadzenie badań na uczelni już od pierwszego roku. A z tego wynika, że grupy zajęciowe muszą być mniejsze. Uczelnie mogą zatem wybierać pomiędzy zatrudnieniem większej liczby kadry a przyjmowaniem mniejszej liczby studentów. Ministerstwo spodziewa się, że wybiorą tę drugą możliwość. - Potrzebujemy co najmniej kilku dobrych uczelni, które są w stanie konkurować międzynarodowo - powiedział wiceminister. Dotyczy to konkurowania w zakresie jakości badań naukowych oraz prowadzonej dydaktyki.

Piotr Mueller wyraził nadzieję, że uczelnie badawcze w wybranych dyscyplinach naukowych znajdą się w pierwszych dziesiątkach rankingów. Jego zdaniem kształcenie w danych dyscyplinach powinno być na wysokim poziomie, a uczelnie powinny prowadzić ścisłą selekcję opartą o nabór międzynarodowy kandydatów na studia I i II stopnia oraz do szkół doktorskich. W pozyskaniu najlepszych doktorantów pomóc ma nowy model kształcenia - tworzenie szkół doktorskich. Z kolei Jarosław Gowin uważa, że umiędzynarodowienie w uczelniach musi się odnosić nie tylko do studentów i doktorantów, ale także do kadr: - Polskie uczelnie odstają nie tylko, jeśli chodzi o liczbę studentów zagranicznych, ale również wykładowców zagranicznych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czwartym kwartale 2019 r. Uczelnie będzie oceniać międzynarodowy zespół ekspertów. Jego członkami zostaną wybitni specjaliści, którzy mają szczególne osiągnięcia w zarządzaniu uczelniami reprezentującymi najwyższy poziom działalności naukowej i edukacyjnej, a także naukowcy cieszący się międzynarodowym autorytetem w swoich dyscyplinach naukowych. Ocenie zostanie poddana zawartość wniosku, ale przewidziane są także spotkania zespołu ze wszystkimi wnioskodawcami. Ministerstwo podpisze umowy o zwiększeniu subwencji ze zwycięskimi uczelniami w terminie umożliwiającym przekazanie zwiększonego finansowania w 2020 r.

Szczegółowe informacje o pierwszej edycji programu wraz ze wzorem wniosku znajduje się na http://www.bip.nauka.gov.pl/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/

Źródło: www.gov.pl, Nauka PAP w Polsce

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt