Salon Maturzystów
Perspektywy 2016


Salon Maturzystów Perspektywy 2017 jest największą w kraju edukacyjną kampanią informacyjną, przeznaczoną dla uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do egzaminu i rekrutacji na studia. Maturzyści mogą uzyskać tutaj komplet porad i informacji na temat matury (Eksperci Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych) jak również wymagań rekrutacyjnych (uczelnie z całej Polski) - co pozwala im odpowiednio wcześnie zaplanować egzamin maturalny i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe. Ponadto dla wszystkich odwiedzających Salon przygotowaliśmy spotkania warsztatowe, prezentacje efektywnych metod nauki i zwalczania maturalnego stresu oraz możliwość konsultacji z fachowymi doradcami kariery.

Salon Maturzystów Perspektywy to:

Salon Maturzystów 2016

124 500
odwiedzającyh
Salony Maturzystów

164
wystawców

387
prezentacji, spotkań i warsztatów

Salon Maturzystów 2016

16
głównych ośrodków akademickich w Polsce

Salon Maturzystów 2016

7-29 września
czas trwania kampanii Salonu Maturzystów 2017


Goście

  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza maturzyści i uczniowie młodszych klas, zainteresowani wyborem uczelni oraz zasadami rekrutacji na studia;
  • nauczyciele i szkolni doradcy edukacyjno-zawodowi pomagający młodzieży wybrać optymalną ścieżkę kariery.

Miejsce

Salon Maturzystów odbywa się w siedzibach uczelni publicznych w 16 największych ośrodkach akademickich w Polsce. Uczelnie-gospodarze oddają do dyspozycji gości zarówno sale wykładowe na spotkania z ekspertami okręgowych komisji egzaminacyjnych, jak i przestrzenie umożliwiające zbudowanie stoisk wystawienniczych.

Ogólnopolski Komitet Honorowy


Uczelnie Gospodarze