Publikacje

Perspektywy opiniotwórcze

„Perspektywy” uznane zostały przez Instytut Monitorowania Mediów za drugi najbardziej opiniotwórczy miesięcznik dekady 2004-2013. 5 czerwca 2014 r. w Warszawie ogłoszono wyniki Jubileuszowego Raportu „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce” IMM.

Badanie przeprowadzono na podstawie ponad 700 tysięcy przekazów z mediów (wycinków prasowych, programów radiowych i telewizyjnych) z okresu 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2013 roku. Dziennikarze odnosili się do wiadomości z łamów innych mediów 784 755 razy (462 760 razy w prasie, 189 239 w telewizji i 132 7w radio).

Analiza obejmuje ponad 900 gazet i czasopism oraz stacje telewizyjne (TVP1, TVP2, TVPinfo, TVN, TVN24, TVN CNBC, TVN TURBO, POLSAT, Polsat News, TV BIZNES, TV4) i wybrane programy w rozgłośniach radiowych (PR1, PR3, PR4, Radio Dla Ciebie / RDC, Radio Maryja, Radio PiN, Radio RMF FM, Radio Zet, Radio TOK FM).

Badanie wykonano na podstawie materiałów z monitoringu prasy, radio i telewizji, w których pojawiały się nazwy mediów:

  • prasowych,
  • portali internetowych,
  • stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów.
 alt=

Miesięcznik Edukacyjny Perspektywy to:

Publikacje

20-45 tys.
nakładu ogólnopolskiego miesięcznika

1 miejsce
Perspektyw wśród
miesięczników -najbardziej opiniotwórcze media w Polsce 2016 wg. IMM
wydanie styczeń, czerwiec

25 Lat
na rynku wydawniczym

Publikacje

40 tys.
egzemplarzy rozdawane bezpłatnie na Salonie Maturzystów
Wydanie z Informatorem dla Maturzystów

Publikacje

2 miejsce
Perspektyw jako najbardziej opiniotwórczego miesięcznika dekady 2004-2013 w Polsce wg. IMM.

20-45 tys.
nakładu ogólnopolskiego miesięcznika

Numer 1-2 (styczeń-luty)

TEMAT GŁÓWNY: WYDANIE Z OGÓLNOPOLSKIM RANKINGIEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2017

W styczniu 2017 r. opublikowana zostanie już 19. edycja Rankingu Szkół Ponadginazjalnych. Ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jego adresatami są przede wszystkim uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję – wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Na tę wyczekiwaną przez uczniów, rodziców i nauczycieli publikację składać się będzie aż 7 wielokryterialnych rankingów:

1. Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących, 2. Ogólnopolski Ranking Techników, 3. Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących, 4. Ranking Maturalny Techników, 5. Ranking Szkół Olimpijskich, 6. Ranking Egzaminów Zawodowych, 7. Ranking Liceów Warszawskich.

W ubiegłym roku w miesiącu publikacji rankingu odnotowaliśmy na naszym portalu 1 918 712 odsłon i wizyty 331 173 unikalnych użytkowników (dane Google Analytics), a styczniowe wydanie Perspektyw przyniosło nam ponownie tytuł Najbardziej opiniotwórczego miesięcznika (vide: dane Instytutu Monitorowania Mediów, styczeń 2016).

Do pobrania:


Numer 3 (marzec)

TEMAT GŁÓWNY: OGÓLNOPOLSKA AKCJA DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 30 MARCA 2017 R.

Akcja Dziewczyny na Politechniki organizowana jest po raz dziewiaty przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Będzie to już kolejna edycja kampanii mającej wielki wpływ na wspieranie ambicji młodych osób – w tym przypadku młodych kobiet – do podejmowania studiów wprowadzających w świat nowych wyzwań (technicznych, ale niewykluczających aspektów humanistycznych!) i nowych technologii. Głównym celem akcji jest zachęcenie uczennic do studiowania na kierunkach technicznych i ścisłych, które dają im w przyszłości znakomite perspektywy zatrudnienia i atrakcyjnych zarobków.

15 uczelni przygotowało atrakcyjny i mądry program. Będą gry edukacyjne, warsztaty, wykłady, spotkania ze studentkami i przedstawicielami uczelni oraz Bieg w Kasku, który w tym roku odbędzie się w pięciu miastach.

Wydanie promujące akcję w nakładzie 10 tys. egzemplarzy trafi bezpłatnie do uczestników akcji Dziewczyny na Politechniki.Numer 4-5 (kwiecień-maj)

TEMAT GŁÓWNY: WYDANIE Z RANKINGIEM STUDIÓW INŻYNIERSKICH 2017

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosi w maju wyniki pierwszego w Polsce wyspecjalizowanego Rankingu Studiów Inżynierskich 2017. Ocenimy 21 najpopularniejszych kierunków studiów technicznych (dających tytuł inżyniera i magistra inżyniera) prowadzonych w polskich uczelniach.

W rankingu ocenione zostaną (z przyporządkowaniem do wydziału) następujące kierunki studiów:

automatyka i robotyka * architektura i urbanistyka * biotechnologia * budownictwo * elektrotechnika * elektronika i telekomunikacja * energetyka * fizyka techniczna * geodezja i kartografia * górnictwo i geologia * inżynieria biomedyczna * inżynieria materiałowa * inżynieria chemiczna * inżynieria środowiska * zarządzanie i inżynieria produkcji * kierunki IT (informatyka) * logistyka * mechanika i budowa maszyn * mechatronika * technologia chemiczna * transport

Wśród kryteriów rankingu znajdą się po raz pierwszy: przygotowanie do rynku pracy (mierzone wynikami badania "Ekonomiczne Losy Absolwentów") oraz jakość przyjętych na studia (mierzona osiągnięciami maturalnymi studentów I roku).

Majowe wydanie „Perspektyw” będzie miało premierę podczas Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego zorganizowanego przy współudziale środowisk biznesowo-przemysłowych. Zwieńczeniem Forum będzie nagrodzenie laureatów Rankingu Studiów Inżynierskich - dyplomy otrzymają najlepsze trzy wydziały na każdym z 21 ocenianych kierunków studiów.

Forum i Gala Rankingu odbędą się 17 maja w hotelu Hilton w Warszawie.

Zapraszamy do skorzystania z oferty reklamowej w majowym wydaniu miesięcznika "Perspektywy", w którym opublikujemy wyniki rankingu, a także do promocji w serwisie internetowym Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017.

Ogłoszenie rankingu jest zawsze wielkim świętem środowiska akademickiego, na jego wyniki czekają przede wszystkim maturzyści, którzy muszą podjąć jedną z najważniejszych życiowych decyzji o wyborze szkoły wyższej i studiów. Warto pokazać wszystkie atuty uczelni, wydziałów i kierunków przy okazji tych publikacji.

Z przyjemnością informujemy, że rankingowe wydania "Perspektyw" czynią z naszego miesięcznika lidera kategorii "Najpopularniejszych Mediów" (1. m-ce w kategorii miesięczników, 6. m-ce - prasa, 9. m-ce media ogółem) w badaniach Instytutu Monitorowania Mediów. Wg statystyk Google Analytics publikacja ubiegłorocznego rankingu na portalu Perspektywy.pl spowodowała dokonanie 1 799 633 odsłon wygenerowanych przez 292 229 unikalnych użytkowników.Numer 6 (CZERWIEC)

TEMAT GŁÓWNY: WYDANIE Z RANKINGIEM SZKÓŁ WYŻSZYCH 2017, Z RANKINGIEM KIERUNKÓW STUDIÓW 2017

W czerwcu już po raz osiemnasty "Perspektywy" ogłoszą wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2017 oraz Rankingu Kierunków Studiów 2017.

Opublikowane zostaną trzy zestawienia główne: Ranking Uczelni Akademickich 2017, Ranking Uczelni Niepublicznych 2017 (magisterskich) oraz Ranking PWSZ 2017 oraz kilkanaście zestawień dodatkowych w poszczególnych kryteriach i grupach uczelni.

Zaprezentowane też zostanie łącznie 58 najpopularniejszych kierunków i grup kierunków studiów. Zwracamy uwagę, że Ranking Kierunków Studiów cieszy się, jak wynika z naszych badań, rosnącą popularnością wśród kandydatów na studia.

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017 oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2017 ogłosimy tradycyjnie w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie w pierwszej dekadzie czerwca br.

Z przyjemnością informujemy, że rankingowe wydania "Perspektyw" czynią z naszego miesięcznika lidera opiniotwórczości (1. m-ce w kategorii miesięczników, 6. m-ce - prasa, 9. m-ce media ogółem) w badaniach Instytutu Monitorowania Mediów. Statystyki Google Analytics podkreślają promocyjną siłę rankingu. Czerwcowa publikacja wyników na portalu Perspektywy.pl spowodowała dokonanie 1.799.633 odsłon wygenerowanych przez 292.229 unikalnych użytkowników.

Promocja Uczelni/Wydziału/Kierunku w rankingowym kontekście to doskonały branding marki uczelni. Zapraszamy na nasze łamy i nasze strony internetowe!

Do pobrania zlecenia:
reklama w miesięczniku Perspektywy
reklama na portalu Perspektywy.plNumer 7-8 (Lipiec-sierpień)

TEMAT GŁÓWNY: Ranking STEM 2017

W numerze wakacyjnym opublikowany zostanie Ranking STEM, czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) – to właśnie przez te obszary kształcenia wiedzie najkrótsza ścieżka edukacyjna do nauki, technologii i innowacji.

Celem Rankingu STEM Perspektywy 2017 jest rozbudzenie w młodych ludziach pasji do przedmiotów ścisłych, a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych. Ranking wskaże licea najlepiej kształcące w zakresie matematyki, fizyki, chemii i informatyki oraz te, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia.

Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu nastąpi podczas Gali Finałowej.

Wydanie Perspektyw z drugą edycją Rankingu STEM Perspektywy 2017 ukaże się w nakładzie 25 000 egzemplarzy. Poza dystrybucją w sieci kiosków i salonów prasowych w całej Polsce, magazyn zostanie wręczony wszystkim gościom finału Rankingu, a także przesłany nieodpłatnie do 500 najlepszych liceów i 400 techników w całym kraju oraz przekazany poradniom psychologiczno-pedagogicznym, doradcom edukacyjno-zawodowym i władzom edukacyjnym wszystkich szczebli.


Numer 9 (wrzesień)

TEMAT GŁÓWNY: Wydanie z Informatorem dla Maturzystów 2018

XXVII wydanie najpopularniejszego Informatora dla Maturzystów będzie miało swoją premierę – tradycyjnie – w końcu sierpnia, by już we wrześniu towarzyszyć uczniom ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych na Salonie Maturzystów 2017.

Rokrocznie przedstawiamy w Informatorze najpełniejszą wiedzę o ofercie i zasadach przyjęć na studia. W najnowszej edycji – w części redakcyjnej opisującej wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2016 – zaprezentujemy m.in. rankingi w ponad 40 grupach kierunków, a także rekomendacje studentów dla wybranych programów studiów, opinie absolwentów, pracowników dydaktycznych, przyszłych pracodawców. Młodzi Czytelnicy, a także ich rodzice i nauczyciele, znajdą pomoc w tworzeniu strategii prowadzących do mądrego wyboru studiów.

Z 45 000 egzemplarzy – 40 000 trafi bezpłatnie do rąk kandydatów na studia uczestniczących w naszych targach jesiennych, organizowanych w wiodących ośrodkach akademickich Polski.

Zlecenia do pobrania:
Oferta dla Uczelni publicznych
Oferta dla Uczelni niepublicznych
Oferta dla Wydziału
Oferta dla PWSZ

Foldery do pobrania:
Dla Uczelni
Dla Wydziału

NUMER 10 (PAŹDZIERNIK)

TEMAT GŁÓWNY: Kobieta Przyszłości w IT

Październikowe wydanie poświęcone będzie kobiecej przyszłości w IT. W numerze min: obszerna relacja z 5 dniowego obozu dla studentek chcących tworzyć przyszłość nowych technologii - ICT Boot Camp. Najzdolniejsze z najzdolniejszych - 120 studentek informatyki z 15 pol-skich uczelni wzięło udział w pierwszym w Polsce i zarazem największym w Europie obozie dla dziewczyn w ICT.

Podczas pobytu dziewczyny miały okazję zgłębić tajniki zaawansowanego programowania, design thinking, poszukać pomysłów na własny startup, poznać wybitnych mentorów i mentorki, a także wziąć udział w dniu kariery, który był znakomitą okazją do zaprojektowania własnej ścieżki rozwoju.

W numerze także min: Inauguracja roku akademickiego 2016/17, światowe rankingi uczelni oraz nowe władze uczelni.

NUMER 11-12 (LISTOPAD-GRUDZIEŃ)

TEMAT GŁÓWNY: Ranking MBA Perspektywy 2016

To już kolejne, siódme, przekrojowe badanie studiów dla elity biznesu przygotowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Ambicją Perspektyw jest profesjonalna promocja programów MBA, zarówno wśród potencjalnych kandydatów - menedżerów średniego i wyższego szczebla, jak i osób ze środowiska HR zajmujących się oceną i rozwojem kompetencji najwyżej kwalifikowanych kadr kierowniczych. W publikacji adresowanej do kadry menedżerskiej i osób zamierzających uzyskać najwyższe kompetencje w zakresie zarządzania, znajdzie się - obok pełnej wersji Rankingu – również obszerny raport pokazujący tę formę studiów w Polsce i na świecie, prezentacje zwycięzców, opinie absolwentów.

Przygotowanie Rankingu nadzoruje Kapituła, która pracuje, naprzemiennie, pod kierunkiem prof. Elżbiety Mączyńskiej - prezes PTE i prof. Marii Romanowskiej – dyrektor Instytutu Zarządzania SGH.

Ogłoszenie wyników Rankingu MBA 2016 zaplanowane jest na 8 grudnia br.

Ankieta do pobrania .doc


Prenumerata Magazynu Edukacyjnego