Oferta rankingowa

W naszym dorobku mamy ponad 70 edycji rankingów. Przeprowadzamy m.in.: Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, Ranking Liceów STEM, Ranking Szkół Wyższych, Ranking Kierunków Studiów, Ranking Programów MBA. Publikacja wyników rankingów Perspektyw to wydarzenie edukacyjne elektryzujące zarówno środowisko szkolne, akademickie, jak i medialne.

Terminarz Rankingów Perspektyw:

 • Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2017 – styczeń 2017 r.
 • Ranking Studiów Inżynierskich 2017 - maj 2017 r.
 • Ranking Kierunków Studiów 2017 – czerwiec 2017 r.
 • Ranking Szkół Wyższych 2017 – czerwiec 2017 r.
 • Ranking Liceów STEM Perspektywy 2017 – październik 2017 r.
 • Ranking MBA Perspektywy 2017 – grudzień 2017 r.

Rankingi Perspektyw to:

Oferta rankingowa

19 edycji
Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

18 edycji
Rankingu Szkół Wyższych

7 edycji
Rankingu MBA

Oferta rankingowa
Oferta rankingowa
Oferta rankingowa

6 edycji
Rankingu Kierunków Studiów

1 edycja
Rankingu Kierunków Studiów Inżynierskich

Znak jakości wydziału

Zdobycie pierwszego miejsca w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2018 jest dla Wydziału i Uczelni zasłużonym powodem do dumy. Na pewno warto pochwalić się tym przed kandydatami na studia i społecznością akademicką. Dlatego Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" wprowadziła dla najlepszych Wydziałów specjalne znaki graficzne, w kształcie logo Rankingu, będące potwierdzeniem ich wysokiej jakości.

Wydział, który zajął pierwsze miejsce w obrębie danego kierunku może nieodpłatnie eksponować przysługujący mu znak jakości na swojej stronie internetowej - znak.

Kierunki studiów objęte Rankingiem:
www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow

W przypadku zainteresowania powyższą ofertą prosimy o kontakt: reklama@perspektywy.pl. W odpowiedzi prześlemy Państwu pliki graficzne Znaku Jakości do zamieszczenia na stronie internetowej.

Do pobrania:
Zlecenie

Przykładowa realizacja: ze wskazaniem kierunku studiów.

Oferta rankingowa

Oferta rankingowa


LICENCJA dla Wydziału

Wydziałom i Instytutom zainteresowanym wykorzystaniem graficznego Znaku Jakości na innych niż strona internetowa polach eksploatacji proponujemy wykupienie Licencji.

Na mocy niniejszej Licencji Wydział uzyskuje prawo używania chronionego prawem logo „Perspektywy” – które jest integralną częścią Znaku Jakości Wydziału/Instytutu – na innych, oprócz własnej strony internetowej, polach eksploatacji, tj.:

 1. Na nośnikach wykorzystywanych w zewnętrznej promocji (katalogi targowe, tablice zewnętrzne, roll-up-y, materiały promocyjne).
 2. W promocyjnych drukowanych materiałach Wydziału/Instytutu (plakaty, broszura/informator rekrutacyjny, tablice informacyjne).
 3. W reklamach zlecanych przez Wydział/Instytut w mediach drukowanych i elektronicznych.
 4. W plikach wideo oraz w materiałach filmowych i telewizyjnych.

Cena licencji wynosi 250 zł brutto (łącznie z VAT) dla każdego wyróżnionego kierunku studiów.

Po przesłaniu do nas zamówienia na otrzymanie licencji, prześlemy Państwu pliki graficzne Znaku Jakości w rozdzielczości odpowiedniej do wykorzystania w druku.

Oferta rankingowa

Oferta rankingowa

Znak jakości szkoły 2018

Zdobycie miejsca w czołówce Rankingu jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Warto się tym sukcesem pochwalić. Dlatego Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" wprowadziła dla najlepszych liceów i techników specjalne tytuły i znaki graficzne o kształcie szkolnych "tarcz", będące potwierdzeniem wysokiej jakości Szkoły.

Tytuł „Złotej Szkoły 2018” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które:

 • w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2018 zajęły miejsca: 1-100
 • w ogólnopolskim Rankingu Techników 2018 zajęły miejsca: 1-100

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2018” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które:

 • w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2018 zajęły miejsca: 101-300
 • w ogólnopolskim Rankingu Techników 2017 zajęły miejsca: 101-200

Tytuł „Brązowej Szkoły 2018” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które:

 • w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2018 zajęły miejsca: 301-500
 • w ogólnopolskim Rankingu Techników 2018 zajęły miejsca: 201-300

Wszystkie licea i technika, spełniające powyższe warunki, mogą nieodpłatnie otrzymać od "Perspektyw" graficzny znak "tarczy", do eksponowania w 2018 r. na oficjalnej stronie internetowej Szkoły. Wypełnij formularz: Formularz zgłoszeniowy

Szkołom zainteresowanym wykorzystaniem znaku "tarczy" na innych polach eksploatacji proponujemy wykupienie licencji.

Oferta rankingowa
Oferta rankingowa
Oferta rankingowa

Oferta rankingowa
Oferta rankingowa
Oferta rankingowa

LICENCJA dla Szkoły

Szkołom zainteresowanym wykorzystaniem znaku „tarczy” na innych polach eksploatacji proponujemy wykupienie licencji.

Na mocy niniejszej Licencji Szkoła uzyskuje prawo używania chronionego prawem logo „Perspektywy” – które jest integralną częścią Znaku Jakości Szkoły – na innych, oprócz własnej strony internetowej, polach eksploatacji, tj.:

 • Na nośnikach wykorzystywanych w zewnętrznej promocji Szkoły (katalogi targowe, tablice zewnętrzne, roll-up-y, materiały promocyjne władz administracyjnych i samorządowych).
 • W promocyjnych drukowanych materiałach szkoły (plakaty, broszura/informator rekrutacyjny, tablica informacyjna w szkole).
 • W reklamach zlecanych przez Szkołę w mediach drukowanych i elektronicznych.
 • W plikach video oraz w materiałach filmowych i telewizyjnych.

Po przesłaniu do nas zlecenia prześlemy Państwu pliki z profesjonalnym logo Złotej, Srebrnej lub Brązowej Szkoły w rozdzielczości odpowiedniej do wykorzystania w druku.

Oferta rankingowa
Oferta rankingowa

Prezentacja Szkoły

Proponujemy Państwu zwiększenie widoczności szkoły w 2018 roku w serwisach licea i technika portalu perspektywy.pl na rankingowych stronach "Perspektyw" - poprzez link do oficjalnej strony Szkoły i/lub zamieszczenie prezentacji.

Przykłady:

 • prezentacja liceum
 • prezentacja technikum

W stworzeniu Prezentacji szkoły pomocna będzie ankieta Szkoły dostępna pod adresem www.perspektywy.pl/ankietalit

Ankietę oraz elementy graficzne do prezentacji (logo, 3 zdjęcia) należy przesłać na adres reklama@perspektywy.pl

Oferta rankingowa

Dyplom

Zachęcamy do zamówienia eleganckiego, grawerowanego dyplomu potwierdzającego elitarność Szkoły - do wyeksponowania w gabinecie Dyrektora, w pokoju nauczycielskim lub w Sali Tradycji Szkoły.

Wymiary dyplomu 200 mm szerokości, 255 mm wysokości.

Oferta rankingowa

Dyrektorzy najlepszych szkół w Rankingu 2016: Agnieszka Nagoda-Gębicz, Technikum Nowych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie i Cezary Urban, XIII LO w Szczecinie.
fot. Krzysztof Wojciewski