Oferta rankingowa

W naszym dorobku mamy ponad 65 edycji rankingów. Przeprowadzamy m.in.: Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, Ranking Liceów STEM, Ranking Szkół Wyższych, Ranking Kierunków Studiów, Ranking Programów MBA. Publikacja wyników rankingów Perspektyw to wydarzenie edukacyjne elektryzujące zarówno środowisko szkolne, akademickie, jak i medialne.

Terminarz Rankingów Perspektyw:

 • Ranking MBA Perspektywy 2015 – pierwsza dekada grudnia 2015 r.
 • Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 – 14 stycznia 2016 r.
 • Ranking Liceów STEM Perspektywy 2016 – 17 maja 2016 r.
 • Ranking Kierunków Studiów 2016 – czerwiec 2016 r.
 • Ranking Szkół Wyższych 2016 – czerwiec 2016 r.

Rankingi Perspektyw to:

Oferta rankingowa

18 edycji
Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

17 edycji
Rankingu Szkół Wyższych

7 edycji
Rankingu MBA

Oferta rankingowa
Oferta rankingowa
Oferta rankingowa

5 edycji
Rankingu Kierunków Studiów

1 edycja
Rankingu STEM - nowość

Znak jakości uczelni 2016

Zdobycie czołowego miejsca w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016 jest dla Uczelni zasłużonym powodem do dumy. Na pewno warto pochwalić sie tym przed kandydatami na studia i społecznością akademicką. Dlatego Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" wprowadziła dla najlepszych Uczelni specjalne znaki graficzne, w kształcie logo Rankingu, będące potwierdzeniem ich wysokiej jakości.

Uczelnie prowadzące studia sklasyfikowane na miejscach 1-10 w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016, mogą nieodpłatnie eksponować przysługujący im znak jakości na swojej stronie internetowej - według poniższych zasad:

 • Uczelnia, która zajęła miejsce pierwsze - znak "Najlepsza Uczelnia w Polsce 2016", ze wskazaniem GRUPY UCZELNI
 • Uczelnia, która zajęła miejsce 2 lub 3 - znak "Ranking Szkół Wyższych 2016 - TOP 3", ze wskazaniem GRUPY UCZELNI
 • Uczelnia, która zajęła miejsce 4 lub 5 - znak "Ranking Szkół Wyższych 2016 - TOP 5", ze wskazaniem GRUPY UCZELNI
 • Uczelnia, która zajęła miejsce od 6 do 10 - znak "Ranking Szkół Wyższych 2016 - TOP 10", ze wskazaniem GRUPY UCZELNI

Uwaga: Znak Jakości Uczelni 2016 odnosi się do następujących grup uczelni:

 • UCZELNIE AKADEMICKIE - miejsca 1-20
 • UNIWERSYTETY - miejsca 1-10
 • UCZELNIE TECHNICZNE - miejsca 1-10
 • UCZELNIE MEDYCZNE - miejsca 1-5
 • UCZELNIE ROLNICZE - miejsca 1-3
 • UCZELNIE EKONOMICZNE - miejsca 1-3
 • UCZELNIE PEDAGOGICZNE - miejsca 1-3
 • AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - miejsca 1-3
 • UCZELNIE NIEPUBLICZNE - miejsca 1-15
 • PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE - miejsca 1-5

Odpowiednia nazwa GRUPY UCZELNI zostanie zamieszczona na Znaku Jakości Szkoły.

Uczelniom zainteresowanym wykorzystaniem Znaku Jakości na innych polach eksploatacji proponujemy wykupienie licencji.

Oferta rankingowa
Oferta rankingowa

Oferta rankingowa
Oferta rankingowa

LICENCJA dla Uczelni

Uczelniom zainteresowanym wykorzystaniem graficznego Znaku Jakości na innych niż strona internetowa polach eksploatacji proponujemy wykupienie Licencji.

Na mocy niniejszej Uczelnia uzyskuje prawo używania chronionego prawem logo „Perspektywy” – które jest integralną częścią Znaku Jakości Uczelni – na innych, oprócz własnej strony internetowej, polach eksploatacji, tj.:

 1. Na nośnikach wykorzystywanych w zewnętrznej promocji (katalogi targowe, tablice zewnętrzne, roll-up-y, materiały promocyjne Uczelni).
 2. W promocyjnych drukowanych materiałach Uczelni (plakaty, broszura/informator rekrutacyjny, tablice informacyjne).
 3. W reklamach zlecanych przez Uczelnię w mediach drukowanych i elektronicznych.
 4. W plikach wideo oraz w materiałach filmowych i telewizyjnych.

Cena licencji wynosi 250 zł brutto (łącznie z VAT) dla każdego wyróżnionego kierunku studiów.

Po przesłaniu do nas zamówienia na otrzymanie licencji, prześlemy Państwu pliki graficzne Znaku Jakości w rozdzielczości odpowiedniej do wykorzystania w druku.

Oferta rankingowa
Oferta rankingowa

Znak jakości wydziału

Zdobycie czołowego miejsca w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016 jest dla Wydziału / Instytutu zasłużonym powodem do dumy. Na pewno warto pochwalić sie tym przed kandydatami na studia i społecznością akademicką. Dlatego Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" wprowadziła dla najlepszych wydziałów i instytutów specjalne znaki graficzne, w kształcie logo Rankingu, będące potwierdzeniem ich wysokiej jakości.

Wydziały i instytuty prowadzące studia sklasyfikowane na miejscach 1-10 w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2016 (będącego częścią Rankingu Szkół Wyższych), mogą nieodpłatnie eksponować przysługujący im znak jakości na swojej stronie internetowej - według poniższych zasad:

 • Uczelnia, która zajęła miejsce pierwsze - znak "Najlepsze Studia w Polsce 2016", ze wskazaniem kierunku studiów
 • Uczelnia, która zajęła miejsce 2 - znak "Ranking Kierunków Studiów 2016", ze wskazaniem kierunku studiów
 • Uczelnia, która zajęła miejsce 3 - znak "Ranking Kierunków Studiów 2016", ze wskazaniem kierunku studiów
 • Uczelnia, która zajęła miejsce 4 - znak "Ranking Kierunków Studiów 2016", ze wskazaniem kierunku studiów

Wydziałom i instytutom zainteresowanym wykorzystaniem Znaku Jakości na innych polach eksploatacji proponujemy wykupienie licencji.

Oferta rankingowa
Oferta rankingowa

Oferta rankingowa
Oferta rankingowa

LICENCJA dla Wydziału

Wydziałom i Instytutom zainteresowanym wykorzystaniem graficznego Znaku Jakości na innych niż strona internetowa polach eksploatacji proponujemy wykupienie Licencji.

Na mocy niniejszej Licencji Wydział / Instytut uzyskuje prawo używania chronionego prawem logo „Perspektywy” – które jest integralną częścią Znaku Jakości Wydziału/Instytutu – na innych, oprócz własnej strony internetowej, polach eksploatacji, tj.:

 1. Na nośnikach wykorzystywanych w zewnętrznej promocji (katalogi targowe, tablice zewnętrzne, roll-up-y, materiały promocyjne).
 2. W promocyjnych drukowanych materiałach Wydziału/Instytutu (plakaty, broszura/informator rekrutacyjny, tablice informacyjne).
 3. W reklamach zlecanych przez Wydział/Instytut w mediach drukowanych i elektronicznych.
 4. W plikach wideo oraz w materiałach filmowych i telewizyjnych.

Cena licencji wynosi 250 zł brutto (łącznie z VAT) dla każdego wyróżnionego kierunku studiów.

Po przesłaniu do nas zamówienia na otrzymanie licencji, prześlemy Państwu pliki graficzne Znaku Jakości w rozdzielczości odpowiedniej do wykorzystania w druku.

Oferta rankingowa
Oferta rankingowa

Znak jakości szkoły 2017

Zdobycie miejsca w czołówce Rankingu jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Warto się tym sukcesem pochwalić. Dlatego Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" wprowadziła dla najlepszych liceów i techników specjalne tytuły i znaki graficzne o kształcie szkolnych "tarcz", będące potwierdzeniem wysokiej jakości Szkoły.

Tytuł „Złotej Szkoły 2017” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które:

 • w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2017 zajęły miejsca: 1-100
 • w ogólnopolskim Rankingu Techników 2017 zajęły miejsca: 1-100

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2017” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które:

 • w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2017 zajęły miejsca: 101-300
 • w ogólnopolskim Rankingu Techników 2017 zajęły miejsca: 101-200

Tytuł „Brązowej Szkoły 2017” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które:

 • w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2017 zajęły miejsca: 301-500
 • w ogólnopolskim Rankingu Techników 2017 zajęły miejsca: 201-300

Wszystkie licea i technika, spełniające powyższe warunki, mogą nieodpłatnie otrzymać od "Perspektyw" graficzny znak "tarczy", do eksponowania w 2017 r. na oficjalnej stronie internetowej Szkoły. Wypełnij formularz: Formularz zgłoszeniowy

Szkołom zainteresowanym wykorzystaniem znaku "tarczy" na innych polach eksploatacji proponujemy wykupienie licencji.

Oferta rankingowa
Oferta rankingowa
Oferta rankingowa

Oferta rankingowa
Oferta rankingowa
Oferta rankingowa

LICENCJA dla Szkoły

Szkołom zainteresowanym wykorzystaniem znaku „tarczy” na innych polach eksploatacji proponujemy wykupienie licencji.

Na mocy niniejszej Licencji Szkoła uzyskuje prawo używania chronionego prawem logo „Perspektywy” – które jest integralną częścią Znaku Jakości Szkoły – na innych, oprócz własnej strony internetowej, polach eksploatacji, tj.:

 • Na nośnikach wykorzystywanych w zewnętrznej promocji Szkoły (katalogi targowe, tablice zewnętrzne, roll-up-y, materiały promocyjne władz administracyjnych i samorządowych).
 • W promocyjnych drukowanych materiałach szkoły (plakaty, broszura/informator rekrutacyjny, tablica informacyjna w szkole).
 • W reklamach zlecanych przez Szkołę w mediach drukowanych i elektronicznych.
 • W plikach video oraz w materiałach filmowych i telewizyjnych.

Po przesłaniu do nas zlecenia prześlemy Państwu pliki z profesjonalnym logo Złotej, Srebrnej lub Brązowej Szkoły w rozdzielczości odpowiedniej do wykorzystania w druku.

Oferta rankingowa
Oferta rankingowa

Prezentacja Szkoły

Proponujemy Państwu zwiększenie widoczności szkoły w 2017 roku w serwisach licea i technika portalu perspektywy.pl na rankingowych stronach "Perspektyw" - poprzez link do oficjalnej strony Szkoły i/lub zamieszczenie prezentacji.

Przykłady:

 • prezentacja liceum
 • prezentacja technikum

W stworzeniu Prezentacji szkoły pomocna będzie ankieta Szkoły dostępna pod adresem www.perspektywy.pl/ankietalit

Ankietę oraz elementy graficzne do prezentacji (logo, 3 zdjęcia) należy przesłać na adres reklama@perspektywy.pl

Oferta rankingowa

Dyplom

Zachęcamy do zamówienia eleganckiego, grawerowanego dyplomu potwierdzającego elitarność Szkoły - do wyeksponowania w gabinecie Dyrektora, w pokoju nauczycielskim lub w Sali Tradycji Szkoły.

Wymiary dyplomu 200 mm szerokości, 255 mm wysokości.

Oferta rankingowa

Dyrektorzy najlepszych szkół w Rankingu 2016: Agnieszka Nagoda-Gębicz, Technikum Nowych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie i Cezary Urban, XIII LO w Szczecinie.
fot. Krzysztof Wojciewski