Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015

Oferta partnerska:
Najlepsze uczelnie z najlepszymi liceami i technikami

Szanowni Państwo,

Jak co roku, Perspektywy przygotowują ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, którego wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali w Warszawie w styczniu 2015 roku. Adresatem rankingu są uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele w całej Polsce. Wynikami interesują się media ogólnopolskie i lokalne, środowiska edukacyjne i samorządowe. Rokrocznie są one publikowane w specjalnym styczniowym numerze Miesięcznika Edukacyjnego "Perspektywy" oraz na portalu Perspektywy.pl.

O rekordowym zainteresowaniu rankingiem najlepiej świadczy liczba odwiedzających portal "Perspektywy.pl". W pierwszym tygodniu publikacji rankingu w styczniu 2014 r. odnotowaliśmy 1.123.434 odsłony i 163 385 unikalnych użytkowników (wg. Google Analytics).

W uroczystości ogłoszenia wyników uczestniczy co roku ok. 400 nauczycieli i uczniów z najlepszych liceów i techników w Polsce, w tym laureaci krajowych i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych. Są to najlepsi z najlepszych! Stwarza to ambitnym uczelniom znakomitą okazję do wypromowania swojej oferty edukacyjnej wśród elity polskich szkół średnich.

Dlatego z pełnym przekonaniem zapraszamy zainteresowane uczelnie do przyjęcia godności Partnera Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015. Ze względu na elitarny charakter, ofertę tę kierujemy wyłącznie do uczelni akademickich. Skorzystać z niej będzie mogło jedynie 10 uczelni akademickich w Polsce (decyduje kolejność zgłoszeń)! Trzy uczelnie otrzymują tytuł PARTNERÓW GŁÓWNYCH, a kolejnych siedem może być PARTNERAMI RANKINGÓW BRANŻOWYCH.

Na Partnerów Głównych czekają pakiety: Platinum, Gold i Silver.

PARTNERZY GŁÓWNI RANKINGU

Uczelnia będąca Partnerem Platinum otrzymuje następujące korzyści promocyjne:

 • Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora (3 minuty) podczas Gali Rankingu
 • Udział Jego Magnificencji Rektora we wręczaniu dyplomów laureatom miejsc 1-3
 • Udział Jego Magnificencji Rektora w konferencji prasowej poprzedzającej Galę
 • Przekazanie uczestnikom Gali materiałów promocyjnych Uczelni
 • Punkt informacyjny Uczelni w foyer Gali
 • Logo Uczelni (jako Partnera Platinum) na okładce "Perspektyw"
 • Artykuł na temat Uczelni (2 kolumny) w miesięczniku "Perspektywy"
 • Reklama Uczelni na IV okładce "Perspektyw"
 • Billboard Uczelni na stronie głównej Perspektywy.pl (trzy wybrane miesiące)
 • 3-krotny mailing Uczelni do maturzystów we wszystkich województwach

Cena pakietu Platinum: 30.000 zł netto

Uczelnia będąca Partnerem Gold otrzymuje następujące korzyści promocyjne:

 • Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora (2,5 minuty) podczas Gali Rankingu
 • Udział Jego Magnificencji Rektora we wręczaniu dyplomów laureatom miejsc 4-7
 • Udział Jego Magnificencji Rektora w konferencji prasowej poprzedzającej Galę
 • Przekazanie uczestnikom Gali materiałów promocyjnych Uczelni
 • Punkt informacyjny Uczelni w foyer Gali
 • Logo Uczelni (jako Partnera Gold) na okładce "Perspektyw"
 • Artykuł na temat Uczelni (1 kolumna) w miesięczniku "Perspektywy"
 • Reklama Uczelni na II okładce "Perspektyw"
 • Billboard Uczelni na stronie głównej serwisu Perspektywy.pl (dwa miesiące)
 • 2-krotny mailing Uczelni do maturzystów we wszystkich województwach

Cena pakietu Gold: 25.000 zł netto

Uczelnia będąca Partnerem Silver otrzymuje następujące korzyści promocyjne:

 • Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora (2 minuty) podczas Gali Rankingu
 • Udział Jego Magnificencji Rektora we wręczaniu dyplomów laureatom miejsc 8-10
 • Udział Jego Magnificencji Rektora w konferencji prasowej poprzedzającej Galę
 • Przekazanie uczestnikom Gali materiałów promocyjnych Uczelni
 • Punkt informacyjny Uczelni w foyer Gali
 • Logo Uczelni (jako Partnera Silver) na okładce "Perspektyw"
 • Artykuł na temat Uczelni (1 kolumna) w miesięczniku "Perspektywy"
 • Reklama Uczelni na III okładce "Perspektyw"
 • Billboard Uczelni na stronie głównej serwisu Perspektywy.pl (jeden miesiąc)
 • Mailing Uczelni do maturzystów we wszystkich województwach

Cena pakietu Silver: 20.000 zł netto

PARTNERZY RANKINGÓW BRANŻOWYCH

Oprócz ogólnopolskich rankingów głównych (liceów i techników) opublikowanych też zostanie w 2015 roku siedem rankingów "branżowych", opartych na poszczególnych kryteriach i grupach kryteriów. Są to:

Każdy Partner sponsorowanego Rankingu Branżowego otrzyma następujące korzyści promocyjne:

 • Udział Jego Magnificencji Rektora we wręczaniu dyplomów laureatom sponsorowanego Rankingu
 • Przekazanie uczestnikom Gali materiałów promocyjnych Uczelni
 • Punkt informacyjny Uczelni w foyer Gali
 • Reklama Uczelni (jednokolumnowa) przy sponsorowanym Rankingu w miesięczniku "Perspektywy"
 • Logo Uczelni przy wynikach sponsorowanego Rankingu "Perspektyw"
 • Banner-block Uczelni przy sponsorowanym Rankingu (trzy miesiące) na portalu Perspektywy.pl
 • Mailing Uczelni do maturzystów w pięciu dowolnych województwach

Cena pakietu: 15.000 zł netto

Dystrybucja styczniowego numeru miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy".

Drukowana wersja numeru ukaże się w nakładzie 35.000 egzemplarzy. Poza dystrybucją w sieci kiosków i salonów prasowych w całej Polsce, styczniowy numer "Perspektyw" zostanie wręczony wszystkim gościom finału Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, a także przesłany nieodpłatnie do 500 najlepszych liceów i 400 techników w całym kraju, oraz przekazany poradniom psychologiczno-pedagogicznym, doradcom edukacyjno-zawodowym i władzom edukacyjnym wszystkich szczebli.

Natomiast 50.000 egzemplarzy elektronicznej wersji numeru zostanie przesłanych na adresy ponad 36.000 uczniów klas maturalnych, a także na adresy 2460 liceów ogólnokształcących, 2160 techników, 7420 gimnazjów oraz indywidualne adresy nauczycieli klas maturalnych i większości doradców edukacyjno-zawodowych w Polsce. Zapewni to łącznie maksymalnie szerokie nagłośnienie wyników Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 oraz jego Partnerów ze środowiska szkół wyższych.

Dodatkowo:

 • Informacje o partnerstwie zostaną zamieszczone we wszystkich materiałach promocyjnych dotyczących Rankingu, przesyłanych do mediów w całym kraju.
 • Wszystkim partnerom Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 organizator przyznaje prawo posługiwania się (na wszystkich polach eksploatacji) logotypem "Partner Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015" (lub odpowiednim do sponsorowanego rankingu branżowego) na okres od 15 stycznia do końca 2015 roku.

Chętnie spotkamy się z Państwem w celu omówienia współpracy przy tym projekcie promującym najlepsze licea i technika w kraju oraz najlepsze polskie uczelnie.

Informacji udziela: Magda Rulska, 601 88 76 50, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Z wyrazami szacunku

Wiesława Siwińska
Prezes Zarządu