Licencja

Szkołom zainteresowanym wykorzystaniem znaku „tarczy” na innych polach eksploatacji proponujemy wykupienie licencji.

Na mocy niniejszej Licencji Szkoła uzyskuje prawo używania chronionego prawem logo „Perspektywy” – które jest integralną częścią Znaku Jakości Szkoły – na innych, oprócz własnej strony internetowej, polach eksploatacji, tj.:

  • Na nośnikach wykorzystywanych w zewnętrznej promocji Szkoły (katalogi targowe, tablice zewnętrzne, roll-up-y, materiały promocyjne władz administracyjnych i samorządowych).
  • W promocyjnych drukowanych materiałach szkoły (plakaty, broszura/informator rekrutacyjny, tablica informacyjna w szkole).
  • W reklamach zlecanych przez Szkołę w mediach drukowanych i elektronicznych.
  • W plikach video oraz w materiałach filmowych i telewizyjnych.

Po przesłaniu do nas zlecenia prześlemy Państwu pliki z profesjonalnym logo Złotej, Srebrnej lub Brązowej Szkoły w rozdzielczości odpowiedniej do wykorzystania w druku.