MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2011

Galeria zdjęć z Gali MBA 2012

Ranking MBA 2012
Jakość kształcenia kadry menedżerskiej w Polsce w kontekście Rankingu MBA Perspektywy 2012 to temat debaty zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach Konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów”.

 

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 29 listopada 2012 r., w roli panelistów wzięli udział: Sergiusz Najar – przedstawiciel Kapituły Rankingu MBA Perspektywy, prof. dr hab. Witold Orłowski – dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Andrzej Zdebski - prezes Krakchemii S.A., Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Rolę moderatora pełniła prof. dr hab. Elżbieta Mączynska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

- Można wyróżnić co najmniej trzy rodzaje rankingów: rankingi konsumenckie, rankingi dla celów polityki państwa, rankingi dla celów badawczych - powiedział Artur Olczak, kierownik Działu Rankingów i Analiz Edukacyjnych „Perspektyw”. - Nasz ranking MBA jest rankingiem konsumenckim i gdybyśmy mieli dzisiaj rozmawiać o aspektach metodologicznych, trzeba to brać pod uwagę. Powiedzmy sobie otwarcie, że jeszcze nikt ani w Polsce, ani na świecie nie wymyślił rankingów, które będą w pełni obiektywne. Zawsze występuje element subiektywny, czyli musi być ktoś, kto zdecyduje o tym, jakie kryteria będą brane pod uwagę. Drugi element subiektywny to, z jakimi wagami będziemy uwzględniać te kryteria. Fundacja Perspektywy pracuje nad tym, żeby ranking był jak najbardziej wiarygodny, jak najrzetelniej przygotowany i maksymalnie zobiektywizowany.

- Kapituła, która przystąpiła do tej inicjatywy, zachęcona przez Fundację, stanęła przed kilkoma podstawowymi wyzwaniami – stwierdził Sergiusz Najar - Pierwsze wyzwanie to próba odpowiedzenia sobie na pytanie, czy w ten sposób polskie uczelnie odpowiadają na ciągle podnoszoną kwestię związku pomiędzy edukacją akademicką a praktyką gospodarczą, czy kształcąc na poziomie podyplomowym MBA są w stanie dostarczyć polskiej gospodarce kadr, które uczynią ją bardziej konkurencyjną.

- Dobrze się stało, że Perspektywy zrobiły badanie pracodawców, zapytały ich, jak się ocenia pracownika, który ma tytuł MBA – podkreślił Andrzej Zdebski. – Większość z nich odpowiedziała, że jest to ważny atut w ocenie kandydata, myślę, że istotniejszym jest jednak to, jaką praktyczną wiedzę ten absolwent studiów MBA uzyska.

- Gratuluję, że ranking MBA jest i myślę, że to istotne żeby taki ranking był co roku przygotowywany – powiedział prof. Witold Orłowski. - W imieniu naszego programu MBA mogę powiedzieć, że nie zgłaszamy pretensji i uważamy, że po prostu tak to powinno być w Polsce robione.

Uwagi zgłoszone w czasie trwającej 2 godziny dyskusji zostaną wzięte pod uwagę przez Kapitułę podczas prac nad kolejną, trzecią edycją Rankingu MBA Perspektyw. Jego wyniki poznamy w czerwcu 2013.

Ranking Szkół Wyższych 2012

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt