MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2011

Galeria zdjęć z Gali MBA 2012

Ranking MBA 2012
MBA według absolwentówNajlepsze studia MBA prowadzi – zdaniem absolwentów – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej. Najwyżej ocenili oni merytoryczną wartość programów, kadrę naukowo-dydaktyczną oraz korzyści, jakie przynoszą studia MBA na Politechnice Warszawskiej w karierze zawodowej.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy przeprowadziła wywiady wśród 186 absolwentów programów objętych Rankingiem MBA Perspektywy 2012. Przeprowadzający wywiad (zastosowano metodę CAWI) zdecydowanie podkreślają, iż nie była to reprezentacja absolwentów wyłącznie zadowolonych z odbytych studiów…

Kim są osoby oceniające swoje menedżerskie studia?
46 procent wszystkich badanych to absolwenci z lat 2005–2010, 37 proc. ukończyło program w okresie między 2000 a 2005 rokiem.
Połowa respondentów jest wieku od 30-tu do 40 lat, 19 procent to 30-35 – latkowie, równoliczną grupę stanowią osoby w wieku 40-45 lat. 45 procent badanych ma za sobą minimum 5-letni staż pracy.

Tylko 14 procent osób objętych badaniem mogło liczyć na całkowite sfinansowanie studiów MBA przez pracodawcę. Nadal- także w grupie naszych respondentów- te wysokospecjalistyczne studia finansowane są głównie ze środków własnych słuchaczy.
 
W badaniu wzięto pod uwagę trzy główne obszary: wartość merytoryczną ukończonego programu, jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz ocenę korzyści, jakie przyniosło uzyskanie dyplomu MBA. Absolwentom zadano od pięciu do siedmiu pytań szczegółowych, które przyniosły ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 5 było notą najlepszą.

 

MBA według absolwentów

W ocenie wartości merytorycznej pytaliśmy, czy program uczył najlepiej:

• myślenia strategicznego i globalnego podejścia do zarządzania biznesem; • zarządzania zespołem i projektami, motywowania pracowników, komunikacji i prezentacji; • marketingu, sprzedaży i negocjacji; • finansów i rachunkowości; • posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi i komunikacyjnymi • posługiwania się biznesowym językiem obcym.

Najwyższą ocenę merytorycznej wartości wg absolwentów mają: International MBA – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Executive MBA – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA).

W ocenie kadry naukowo-dydaktycznej badaliśmy opinie nt.:
• poziomu wiedzy i umiejętności jej przekazywania; • liczby i jakości wykładowców akademickich; • liczby i jakości wykładowców praktyków; • liczby i jakości wykładowców zagranicznych; • umiejętności posługiwania się językiem obcym przez polskich wykładowców.

Absolwenci cenią najwyżej kadrę naukowo-dydaktyczną: International MBA – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA), Executive MBA – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej.

MBA według absolwentów

W ocenie korzyści z uzyskania dyplomu MBA interesowała nas opinia absolwentów w zakresie:
• możliwości zmiany pracy na lepszą; • poprawy perspektywy rozwoju zawodowego; • możliwości zajęcia stanowiska pracy z większą odpowiedzialnością; • podwyżki wynagrodzenia podstawowego, dodatkowego (bonusy, premie, itp.) i/lub szerszej oferty dodatków do wynagrodzenia (ubezpieczenie, samochód, dodatkowy urlop, gabinet itp.); • wzmocnienia pozycji w miejscu pracy • osobistej satysfakcji • dostępu do sieci kontaktów zawodowych

Najkorzystniej zawodowej karierze służą – zdaniem absolwentów- następujące programy: Executive MBA – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA), International MBA – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Pełny raport z badania absolwentów:
www.MBA.perspektywy.pl

MBA według absolwentów

Prezentacja badania absolwentow 2012.pps
pobierz prezentację

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt