MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking MBA 2014

Partnerzy Rankingu MBA

Ranking MBA 2014

Fundator nagród MBA

Ranking MBA 2014

Ranking MBA 2013

 

Finał Rankingu MBA Perspektywy 2015
już 8 grudnia!

Najlepsze polskie programy MBA i ich twórców poznamy 8 grudnia podczas uroczystego ogłoszenia wyników kolejnej edycji Rankingu MBA Perspektywy 2015. Uroczystość odbędzie się w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, w sali im. Władysława Grabskiego o godz. 11.00. Wezmą w niej udział organizatorzy dziesięciu najlepszych programów MBA z uczelni z całej Polski, a także absolwenci programów, którzy powiedzą, jaki wpływ na ich karierę zawodową miało ukończenie studiów MBA.

Studia menedżerskie MBA cieszą się coraz większą popularnością w Polsce. Nastawione są głównie na „naukę w praktyce”, uczą na konkretnych przykładach jak radzić sobie w zarządzaniu przedsiębiorstwem tak, aby odniosło sukces.

W dniach od 27 października do 7 listopada 2014 roku Centrum Badań Marketingowych INDICATOR zrealizowało badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów programów MBA. Badanie wykonano metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) – wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. Pomiaru dokonano na próbie N=450 przedsiębiorstw zatrudniających na podstawie umowy o pracę więcej niż 20 pracowników.

Wywiady realizowano z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie i rekrutację pracowników wyższego szczebla. Pracownicy byli w większości zatrudniani przez duże firmy z kapitałem zagranicznym (69,8 proc.) o zasięgu ogólnokrajowym, europejskim oraz światowym (86,7 proc.), zatrudniające powyżej 100 pracowników.

Przepustka do kariery

Stanowią przepustkę do kariery, dają szansę na wzrost wynagrodzenia i poszerzenia kontaktów zawodowych.

Celem badania była próba nakreślenia „sylwetki” idealnego menedżera przez pryzmat ukończenia studiów MBA. Na wstępie zadano pracodawcom pytanie z prośbą o wskazanie trzech najważniejszych warunków, jakie musi spełniać kandydat na stanowisko menedżerskie w przedsiębiorstwie respondenta. Najczęściej wskazywanym kryterium była znajomość branży, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje (74,0 proc.) oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżera (68,0 proc.). Niemal, co drugi respondent wskazał jako istotny umiejętności interpersonalne i negocjacyjne. Tylko 2,2 proc. uważa, że istotnym warunkiem jest ukończenie studiów MBA.

Pracodawcy o absolwentach

Niemal wszyscy pracodawcy średnich i dużych przedsiębiorstw wiedzą, czym są programy MBA, a prawie, co trzecia firma prowadząca działalność na terenie Polski zatrudnia absolwentów MBA. Ukończenie tego typu studiów oraz uzyskanie dyplomu w znaczny sposób podnosi zdaniem respondentów kwalifikacje menedżerskie (76,4 proc.), przeciwnego zdania jest zaledwie 10,2 proc.

Uzyskanie tytułu Master of Business Administration łączy się z dużymi nakładami finansowymi. Koszty takich studiów sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy Euro, a zależą od prestiżu i jakości programu oferowanego przez organizatora. W zrealizowanym badaniu tylko 22,4 proc. respondentów zadeklarowało, że finansowało lub współfinansowało tego typu studia swojemu pracownikowi.

Fakt posiadania dyplomu ukończenia studiów MBA nie stanowi warunku gwarantującego zatrudnienie. Tylko, co dziesiąte przedsiębiorstwo deklaruje, że przy rekrutacji warunek posiadania takiego dyplomu jest konieczny, a dla 58,7 proc. respondentów ma to znaczenie przy podejmowaniu decyzji o awansie pracownika na wyższe stanowisko.

Na co zwracają uwagę pracodawcy podczas rekrutacji?

Większość organizatorów programów MBA w Polsce stanowią uczelnie wyższe cieszące się dużym zaufaniem zarówno wśród pracodawców, jak i studentów. Część programów bazuje na efektach współpracy z prestiżowymi, zagranicznymi uczelniami takimi jak: University of Quebec AT Montreal, University of Colorado, Georgia State University of Atlanta.

Przy ocenie absolwenta studiów MBA pracodawcy zwracają uwagę przede wszystkim na organizatora (uczelnię), u którego kandydat ukończył studia (74,2 proc.). Dla 20,0 proc. respondentów nie ma znaczenia, gdzie kandydat ukończył studia MBA, liczy się jedynie fakt posiadania takiego wykształcenia. W mniejszości (5,8 proc.) pozostają ci pracodawcy, którzy podczas rekrutacji zwracają uwagę na kraj, w którym kandydat ukończył tego typu studia. Nie tylko fakt posiadania dyplomu MBA ma znaczenie, ale jak się okazuje i kierunek ukończonych studiów magisterskich.

Zdaniem pracodawców, najlepszym „połączeniem” studiów MBA są studia magisterskie z zakresu kierunków: ekonomicznych (68,9 proc. wskazań), technicznych (47,3 proc.) oraz związanych z prawem i administracją (22,7 proc.). Powyżej siedmiu na dziesięciu pracodawców deklaruje, że nie ma dla nich znaczenia czy kandydat ukończył polski, czy zagraniczny program MBA. Przy wyborze nowego pracownika z dyplomem studiów menedżerskich, pracodawcy zwracają uwagę zarówno na kwalifikacje zawodowe, jak i prestiż ukończonych studiów.

Najlepsi organizatorzy programów MBA

W badaniu poproszono respondentów, aby kierując się własnym doświadczeniem i odczuciami, wskazali minimum trzech organizatorów programów MBA kształcących najlepszych kandydatów na stanowisko menedżerskie. Największą liczbę wskazań otrzymała, podobnie jak w poprzednim roku, Szkoła Główna Handlowa (45,4 proc.). Na drugim miejscu uplasowała się Akademia Leona Koźmińskiego (36,5 proc.), a na trzecim Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej uzyskując 20,0 proc. wskazań. Kolejne czwarte i piąte miejsce zajęły Uniwersytet Warszawski (16,7 proc.) oraz Wydział Gospodarki Międzynarodowej UE w Poznaniu (14,9 proc.). Pierwszą dziesiątkę zamyka Politechnika Gdańska uzyskując 4,9 proc. wskazań.

prof. dr hab. Jan Garlicki
dyrektor generalny
Centrum Badań
Marketingowych INDICATOR

 

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt