MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking MBA 2014

Partnerzy Rankingu MBA

Ranking MBA 2014

Fundator nagród MBA

Ranking MBA 2014

Ranking MBA 2013

 

Finał Rankingu MBA Perspektywy 2015
już 8 grudnia!

Najlepsze polskie programy MBA i ich twórców poznamy 8 grudnia podczas uroczystego ogłoszenia wyników kolejnej edycji Rankingu MBA Perspektywy 2015. Uroczystość odbędzie się w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, w sali im. Władysława Grabskiego o godz. 11.00. Wezmą w niej udział organizatorzy dziesięciu najlepszych programów MBA z uczelni z całej Polski, a także absolwenci programów, którzy powiedzą, jaki wpływ na ich karierę zawodową miało ukończenie studiów MBA.

Kryzys powoduje zmianę zapotrzebowań rynku pracy, oczekiwań pracodawców, zadań jednostek biznesowych. Stąd oferta instytucji kształcących menedżerów musi zmieniać się stosownie do realnych zmian wokół nas.

W dobie kryzysu menedżerom potrzebna jest innego rodzaju wiedza – jak sprawnie zarządzać organizacją w turbulencyjnych czasach. Wymaga się od nich sprawnego prognozowania, planowania, budżetowania, podejmowania decyzji. Obecnie programy MBA kładą większy nacisk na wiedzę i umiejętności w tych obszarach. Rozszerzeniu ulegają moduły tematyczne z mierzalnych obszarów zarządzania takie jak: zarządzanie ceną, metody statystyczne, finanse, zarządzanie zmianą. Programy MBA są modyfikowane merytorycznie, by absolwent po ukończeniu programu był gotowy do podejmowania zadań w firmie w czasach globalnego kryzysu.

Nauka i biznes

Wydaje się być także widoczne większe zapotrzebowanie na aspekt networkingowy programu MBA. Dlatego uczelnie za jeden ze swoich priorytetów stawiają sobie prowadzenie Klubów MBA, tworzenie odpowiednich warunków dla integracji środowiska studentów i absolwentów programów MBA i podtrzymywanie wzajemnych więzi. Wiąże się to z kreowaniem środowiska współpracy na linii nauka-biznes oraz umożliwianiem absolwentom realnego wpływu na kształt programu MBA, stosownie do tendencji płynących z doświadczeń z ich miejsc pracy.

Rozbudowa programów MBA to otwieranie takich kierunków, by oferta instytucji stawała się bardzo kompleksowa, więc rzeczywiście zwiększa się specjalizacja programów. Uczelnie poszerzają grono partnerów zagranicznych, by mieć dostęp do wyszkolonej kadry z całego świata, dążą do spełniania standardów światowych, ponieważ wymogi na poziomie krajowym są już niewystarczające oraz zacieśniają współpracę z różnorodnymi firmami i konsultantami biznesowymi, by umożliwić jak najefektywniejszą interakcję na płaszczyźnie nauka-biznes.

Oczywiście wszelkie zmiany związane z ofertą programową muszą być prowadzone w sposób zrównoważony, by wpływać na rozwój jednostki. Jak w każdej instytucji czynnikiem determinującym zmiany są preferencje klientów, w oparciu o które są tworzone najlepsze programy MBA.

Jak podnieść jakość studiów

O tendencjach w formułowaniu ofert studiów MBA dyskutowano w maju br. na Ogólnopolskim Spotkaniu Dyrektorów Programów MBA, które corocznie towarzyszy Międzynarodowemu Kongresowi MBA w Krakowie. Zgodzono się, że jest większa niż dotychczas potrzeba otwarcia programów MBA na panujące wokół trendy. Modyfikowanie merytoryczne programów, większa specjalizacja, większa internacjonalizacja, udział praktyków i absolwentów w kształtowaniu programu – te kwestie są istotne dla jakości studiów MBA z perspektywy dzisiejszego rynku.

Kryzys oznacza także większą częstotliwość zmian w ścieżkach kariery pracowników. Na rynku pracy trzeba się wyróżniać. Tematem ostatniej edycji Międzynarodowego Kongresu MBA był Wyścig po talenty. Umiejętność prowadzenia firmy do sukcesu dostrzegam w zarządzaniu potencjałem drzemiącym w utalentowanych menedżerach i pracownikach. Jest to kluczowy czynnik ekonomicznego rozwoju, zwłaszcza w kontekście silnej pozycji Polski jako miejsca dla wielu globalnych korporacji lokujących w naszym kraju swoje centra biznesowe. Zadaniem programów MBA powinno być, i jest, ukształtowanie talentu menedżera, zwłaszcza w wymagających czasach kryzysu.

Nowi konkurenci

W oparciu o Global MBA Ranking 2013 przygotowany przez Financial Times można zauważyć, że na arenie programów MBA pojawili się w zwiększonej liczbie konkurenci z Chin oraz Korei Południowej, którzy uplasowali się wysoko w klasyfikacji. Są to uczelnie nie notowane w rankingu sprzed trzech lat – a w 2013 roku udało im się wejść do pierwszej 50-tki jako jedynym nowym uczelniom. Dodatkowo największe procentowe wzrosty w wynagrodzeniu zanotowali menedżerowie z Chin i Indii – powyżej 150%, przy czym trzeba zauważyć, że średnia ważona wynagrodzeń jest tam prawie najniższa. Dla kandydatów na studia MBA coraz ciekawsza jest oferta zagranicznych, w szczególności azjatyckich instytucji, które inspirują nie tylko dostępem do najnowszych technologii, ale również konkurencyjnym modelem biznesowym.

Rynek studiów MBA poszerza się również o MOOCs (massive open online courses), które umożliwiają szerokie interaktywne uczestnictwo w kursach MBA za pośrednictwem internetu. Jednakże udział w programie MBA oprócz przekazywania wiedzy, ma również dawać możliwość wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów między uczestnikami. Systemy MOOCs oraz najnowsze odkrycia technologii cyfrowej powinny być komplementarne do istniejących już programów MBA, a nie służyć do zastępowania bezpośrednich kontaktów między studentami a wykładowcami.

Ponadto firmy zaczęły częściej korzystać z usług konsultantów zewnętrznych, by rozwiązywać problemy, zamiast kształcić i rozwijać swoją kadrę kierowniczą. Przedsiębiorstwa dostają wtedy konkretne rozwiązania dla wybranych sytuacji. Natomiast w czasie uczestnictwa w programach MBA studenci dostają wskazówki, jak sprostać różnorodnym wyzwaniom i podejmować odpowiednie decyzje samodzielnie, a nie korzystać z gotowych, uproszczonych rozwiązań. W wyścigu po zysk zwyciężą te firmy, których menedżerowie potrafią zarządzać teraźniejszością, selektywnie zapominać o przeszłości i kreować przyszłość.

Dr PIOTR BUŁA

Autor jest dyrektorem Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

IX Międzynarodowy Kongres MBA
Wyścig po talenty

Gospodarz i organizator- Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego – zgromadziła w dniach 17-19 maja br. ponad 120 przedstawicieli nauki i biznesu, absolwentów i studentów studiów MBA

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Kongresu MBA odbywała się pod hasłem „Wyścig po talenty”. Tematyka skupiła się m. in na sukcesie firm wynikającym z maksymalnego wykorzystania potencjału drzemiącego w utalentowanych managerach i pracownikach. Jest to kluczowy czynnik sukcesu zwłaszcza w okresie silnej pozycji Polski jako miejsca outsourcingu dla wielu globalnych korporacji, outsourcingu który coraz częściej obejmuje badania, rozwój i innowacje.

Program merytoryczny kongresu obejmował prezentacje wybitnych specjalistów ze świata biznesu, a jego głównymi elementami były cztery panele dyskusyjne:

  • Panel Świat – Kraje arabskie – Biznes na najwyższym poziomie
  • Panel Polska – Dokąd zaprowadzi nasz kraj outsourcing?
  • Panel Zarządzanie – Wyścig po talenty…
  • Panel Innowacje – Innowacje w procesach

Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w Study Visit, warsztatach kultury, języka i etykiety biznesowej, uzyskali niepowtarzalną możliwość poszerzenia swoich kontaktów biznesowych.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt