MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 

Uczelnia konsekwentnie realizuje misję praktycznego kształcenia wprowadzając programy zgodne z najnowszymi trendami rynku pracy. Dzięki temu jej absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach krajowych, międzynarodowych korporacjach lub z powodzeniem prowadzą własne biznesy.

Nauka blisko praktyki

Głównym atutem oferty studiów WSH jest dominacja praktyki nad teorią, która sprawia, że studenci są przygotowani do konkretnego zawodu. Szczególny nacisk położono na kształcenie umiejętności i nabywanie kompetencji zawodowych. Programy studiów powstają we współpracy z pracodawcami, uwzględniają nowoczesne, aktywizujące formy zajęć m.in. treningi menedżerskie, gry decyzyjne, wycieczki dydaktyczne do firm, zajęcia terenowe w kraju i za granicą. Uczelnia wprowadziła system nauczania modułowego, w którym program realizowany jest począwszy od treści ogólnych, poprzez kierunkowe, aż do specjalnościowych – wybranych pod kątem przyszłej kariery zawodowej. W praktyce oznacza to, że student dobiera około 30% programu nauczania samodzielnie.

Międzynarodowy charakter studiów

W przeciągu szesnastu lat swojej działalności WSH stworzyła sieć kontaktów z wieloma uczelniami, instytucjami europejskimi i amerykańskimi. Studenci mogą korzystać z wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus do jednej z czterdziestu trzech uczelni partnerskich zlokalizowanych w dwudziestu krajach oraz odbywać trzymiesięczne praktyki i staże zagraniczne w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, placówkach naukowo-badawczych, biurach podróży, resortach hotelowych i obiektach gastronomicznych. W WSH kształci się co roku ponad stu studentów zagranicznych, uczelnia oferuje zajęcia realizowane całkowicie w języku angielskim oraz wykłady z międzynarodową kadrą dydaktyczną (tzw. Visiting Professors).

Przyjazny system obsługi studenta

Uczelnia zadbała o doskonałe warunki nauki oferując swoim studentom zajęcia w nowoczesnej siedzibie, w pełni przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W opinii absolwentów, jednym z największych atutów WSH jest brak anonimowości studentów, możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcami, zarówno w czasie zajęć w małych grupach wykładowych jak i po zajęciach. Sprawny proces obsługi studenta gwarantują wdrożone projekty informatyczne takie jak: e-dziekanat, e-indeks i e-legitymacja, czy też uczelniane adresy e-mail dla każdego studenta i wykładowcy. Wygodę zapewniają również e-biblioteka i czytelnia nowej generacji oraz zajęcia i materiały dydaktyczne na platformie e-learningowej umożliwiającej nauczanie on-line.

Czy wiesz, że:

  • Uczelnia posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jest laureatem prestiżowych nagród, m.in. czterokrotnego wyróżnienia Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym, jako jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku.
  • Przynależność WSH do międzynarodowych instytucji zrzeszających najlepsze szkoły biznesowe z całego świata – CEEMAN oraz AACSB jest gwarancją bardzo wysokiego poziomu nauczania.
  • W roku akademickim 2012/2013 WSH wprowadziła do swojej oferty nowość na dolnośląskim rynku edukacyjnym – trzysemestralne studia II stopnia, które pozwalają w krótkim czasie zdobyć najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczne jej zastosowanie niezbędne do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach menedżerskich.
  • Uczelnia nie prowadzi egzaminów wstępnych, decydująca jest kolejność zgłoszeń i komplet złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
  • W WSH obowiązuje przejrzysty i elastyczny system płatności za studia. Studenci otrzymują gwarancję stałego czesnego przez cały okres trwania studiów oraz możliwość zredukowania kosztów nauki poprzez rozbudowany system stypendiów.
  • Najświeższe informacje o WSH znajdziecie na FB (www.facebook.com/handlowa). Sprawdźcie też nową stronę www.handlowa.eu na Waszych tabletach i smartfonach!

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 22
tel. 71 333 11 07, fax 71 333 11 52
www.handlowa.eu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt