MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 

Dwa najważniejsze obszary naszej działalności to ENERGIA I ŚRODOWISKO, które są ze sobą nierozerwalnie złączone.

Wyzwaniem dla nas i pokoleń młodych inżynierów jest już obecnie efektywność energetyczna, czyli racjonalizacja produkcji i zużycia energii. Nasi studenci zdobywają wiedzę związaną z takimi obszarami jak:

 • energetyka cieplna,
 • odnawialne źródła energii,
 • nowoczesne układy kogeneracyjne,
 • planowanie energetyczne,
 • wykorzystanie biomasy do produkcji energii,
 • systemy ciepłownicze i gazownicze,
 • centralne systemy zaopatrzenia w chłód.

Przy produkcji ciepła i elektryczności emitowane są do powietrza, wody i gleby zanieczyszczenia. Tymi zagadnieniami też zajmujemy się na wydziale.

To jednak nie wszystko! Wydział Inżynierii Środowiska skupia niczym w soczewce cztery najważniejsze aspekty gospodarki, zarówno w ujęciu makroskopowym jak i lokalnym. Każdy z nas użytkuje budynki o wielorakim przeznaczeniu, które wyposażone są w różnego rodzaju instalacje. Woda jest niezbędna do życia, a energia pozwala na uzyskanie odpowiedniego komfortu i umożliwia rozwój. Całość powinna zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Monitorowanie tego środowiska oraz wdrażanie technologii i rozwiązań przyjaznych środowisku jest jednym z najbardziej aktualnych wyzwań ludzkości.

Nasz wydział prowadzi działalność interdyscyplinarną - zarówno w badaniach naukowych jak i w dydaktyce. Zajmujemy się szeroko pojętą infrastrukturą techniczną oraz jej wpływem na środowisko zewnętrzne. Obiekty budowlane, aby spełniać swoją rolę, wyznaczoną przez projektanta, muszą być wyposażone w szereg instalacji pozwalających na użytkowanie. Do tych instalacji należą: zaopatrująca w wodę - w tym przeciwpożarowa, odprowadzająca ścieki, grzewcza i klimatyzacyjna oraz gazowa. Doprowadzenie tych mediów wymaga zbudowania ujęć, stacji i sieci przesyłowych, systemów monitorowania oraz układów odbiorczych. Wszystkie te aspekty są omawiane podczas zajęć na naszym wydziale.

Drugim ważnym polem naukowo-dydaktycznym jest woda. Zajmujemy się kwestią ujęcia wody, zastosowaniem odpowiednich technologii uzdatniania, magazynowaniem i przesyłem do odbiorców. Kolejnym etapem cyklu jest odbiór i oczyszczenie ścieków. Niemniej ważnym elementem inżynierii wodnej jest ochrona przeciwpowodziowa, regulacja rzek, retencjonowanie wody.

Nasi absolwenci mogą się ubiegać o uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych zarówno do projektowania jak i do nadzoru nad ich wykonaniem.

Trzecie pole działalności to energia - zajmujemy się głównie energią odnawialną - wodną, geotermalną, gazową oraz rekuperacją i odzyskiem energii. W ciągu najbliższych lat zagadnienia energii dla poszczególnych detalicznych odbiorców będą bardzo ważne. Już teraz wielu inwestorów instaluje panele słoneczne czy małe turbiny wiatrowe. Domy pasywne, czyli takie które nie potrzebują energii konwencjonalnej dostarczanej z zewnątrz, są coraz bardziej popularne, a w niedalekiej przyszłości będą wymagane prawem. Ich ideą jest wprowadzenie technologii odzysku ciepła i powtórnego wykorzystania. Niemniej ważne jest wydobycie gazu, w tym gazu z łupków, który prawdopodobnie stanowić będzie na wiele lat jeden z ważnych filarów energetyki.

Czwartym polem jest inżynieria środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, budowle i obiekty powinny charakteryzować się minimalnym wpływem negatywnym na środowisko. Aby uczynić zadość tej zasadzie, niezbędne jest monitorowanie stanu środowiska, identyfikacja zagrożeń oraz opracowanie metod i technologii zapobiegania negatywnym skutkom. Klęski ekologiczne, jak np. awaria platformy wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej czy elektrowni jądrowej w Fukushimie, mają gwałtownie destrukcyjny wpływ na środowisko. Mniej spektakularne zagrożenia - np. zapylenie, hałas, skażenia środkami chemicznymi, są nie mniej niebezpieczne i wymagają odpowiedniej reakcji.

Czy wiesz że:

 • Woda stanowi 70% powierzchni ziemi, a wody słodkie to tylko 3% zasobów wodnych naszej planety
 • Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych wiąże się z mniejszym zagrożeniem dla środowiska, a tym samym dla nas - jesteśmy bowiem częścią środowiska i podlegamy wszelkim jego wpływom
 • Na koszt produkcji energii składają się w dużej mierze koszty strat energetycznych w sieciach przesyłowych i odbiorców - minimalizacja strat przekłada się na wymierne korzyści, rzędu miliardów euro rocznie
 • Interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia inżynierskie jest podstawą sukcesu - wszystkie monumentalne i nowatorskie rozwiązania w przeszłości musiały być poprzedzone wnikliwą obserwacją środowiska, a obecnie wymagają jego szczegółowych badań.

Wydział Inżynierii Środowiska

00-653 Warszawa
ul. Nowowiejska 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 234 7489
fax. 22 621 3370
www.is.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa
pl. Politechniki
tel. c. 22 234 72 11
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna: pok. 66
tel. 22 234 74 12
www.pw.edu.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt