MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Leona Koźmińskiego

Wydział Nauk Społecznych UAM

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Politechnika Koszalińska

Politechnika Łódzka

Społeczna Akademia Nauk

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uczelnia Łazarskiego

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Inzynierii Środowiska PW

Politechnika Śląska

PW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Śląski Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu SUM

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Budownictwa i Architektury PW

Najważniejszymi kryteriami stosowanymi przez pracodawców przy zatrudnianiu absolwentów uczelni wyższych są ich kompetencje osobiste i interpersonalne. Dlatego w Łazarskim student zdobywa nie tylko szeroką wiedzę teoretyczną, ale również, dzięki programowi studiów stworzonym wspólnie z przedsiębiorstwami, doświadczenie praktyczne oraz kompetencje cenione przez pracodawców.

- Praca nad rozwojem osobistym zaczyna się od przekroczenia progu Uczelni – mówi Grażyna Drażba, wiceprezydent Uczelni Łazarskiego Na pierwszym roku, w ramach przedmiotu „Metodyka pracy i badań”, studenci w małych grupach  rozwiązują zadania,  prezentują wyniki pracy przed całym rokiem. To wyjątkowe, ale i niełatwe doświadczenie dla przyszłego prawnika czy menadżera stanąć przed audytorium 250 osób i zaprezentować rezultat semestralnej pracy całego zespołu.

Rozumiem, że celem pierwszych dwóch semestrów studiów jest przekazanie podstaw wiedzy kierunkowej i wsparcie studenta w jego rozwoju interpersonalnym, a jak wygląda praktyczne przygotowanie studenta do przyszłej pracy?

Badamy predyspozycje studentów i potrzeby pracodawców, analizujemy rynek pracy i tworzymy specjalności wspólnie z przedsiębiorstwami w obszarach, w których poszukują specjalistów.

Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania co roku powstają nowe ścieżki studiów, które w praktyczny sposób przygotowują do pracy w najbardziej poszukiwanych zawodach. Specjalizacja Zarządzanie projektami, opracowana przy współpracy ekspertów firm PWC oraz SAP, to program, który kształci nie tylko poszukiwanych specjalistów w całej Europie (raport agencji pośrednictwa pracy Manpower), ale przygotowuje też do zdobycia cenionego certyfikatu PRINCE2. Nasi absolwenci z takim certyfikatem w trakcie rekrutacji mają o wiele większe szanse na pracę od kolegów ubiegających się o to samo stanowisko. Innym przykładem jest  Tourism and Travel Management  przygotowany wspólnie z biurem podróży TUI oraz  Marketing interaktywny opracowany ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

„Specjalność Polityka energetyczna realizowana w ramach studiów magisterskich Stosunki Międzynarodowe, jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania studentów i pośrednio rynku pracy na wiedzę z zakresu ekonomiki funkcjonowania sektora energetycznego i jego wpływu na pozostałe obszary gospodarki. Jest to tym bardziej istotne w momencie, gdy zasoby energetyczne i handel nimi staje się narzędziem o znaczeniu politycznym, pozwalającym wywierać wpływ tak na poszczególne kraje czy regiony (np. Europa Środkowowschodnia) jak i na poszczególne przedsiębiorstwa (np. zakłady azotowe, rafinerie, huty)” – deklaruje Jakub Leszczyński, kierownik studiów Polityka energetyczna.

Wydział Prawa i Administracji wygrywa rankingi w obszarze jakości kształcenia i jakości absolwentów, jak wygląda przebieg studiów na kierunku Prawo?

Dostosowujemy program studiów do wymogów rynku. Obecnie przez pierwsze 3 lata studenci zdobywają podstawy warsztatu prawniczego, następnie mają możliwość wyboru ścieżki i przygotować się do wykonywania zawodu prawnika „togowego” lub wybrać moduły praktyczne, w ramach których zdobędą szczegółową wiedzę z obszarów np.: prawa europejskiego, energetycznego, farmaceutycznego, fuzji i przejęć, korporacji, mediów, medycznego, nieruchomości, nowych technologii, podatkowego, czy zamówień publicznych. Mamy też świetną zdawalność na aplikacje, czyli na radców prawnych, notariuszy, adwokatów, sędziów.

„Jeden z wykładowców naszej uczelni powiedział kiedyś, że gdyby był na naszym miejscu, to w ogóle by z Poradni nie wychodził. Trudno odmówić mu racji. W Poradni mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem - to doświadczenie, czasem niełatwe, przekłada się na lepsze przygotowanie do praktykowania przyszłego zawodu. Cenna jest również możliwość pisania opinii prawnych czy pism procesowych w konsultacji z wykładowcami Uczelni Łazarskiego. Świadomość, że „już kiedyś się to robiło”, zdecydowanie obniża poziom stresu związany z pierwszymi dniami na praktykach w kancelarii prawniczej.” - Szymon Balcerzak, Poradnia Prawna.

By wyposażyć naszych absolwentów w odpowiedni warsztat wprowadziliśmy 3 lata zajęć z języka angielskiego: analiza tekstów prawniczych i słownictwa specjalistycznego oraz podwójną liczbę praktyk zawodowych. Kształcimy również zagranicznych prawników; prowadzimy jedyny w Polsce anglojęzyczny program International Legal Skills, LLM z zakresu International Business Practice, stworzony dla amerykańskich prawników wspólnie z Center for International Legal Studies. Od roku akademickiego 2013/14 prowadzimy wspólnie z Coventry University studia LLM in Law. Studia prowadzone są w języku angielskim, absolwent zdobywa specjalistyczną wiedzę w zakresie międzynarodowych regulacji prawnych i niezwykle ceniony przez korporacje prawnicze brytyjski dyplom.

Uczelnia Łazarskiego plasuje się pod względem umiędzynarodowienia na drugim miejscu wśród wszystkich polskich uczelni w prestiżowym rankingu „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita”. Co w zasadzie znaczy „międzynarodowa uczelnia”?

Jesteśmy jedyną w Polsce uczelnią prowadzącą wspólnie z brytyjskim Coventry University anglojęzyczne studia walidowane w obszarze International Business Economics i International Relations.

Międzynarodowość to wspólne badania naukowe, możliwość wyjazdu na staże i praktyki w ramach programów Leonardo da Vinci czy Erasmus, konferencje naukowe, wspólne projekty. Wśród naszych studentów mamy ponad 20% obcokrajowców z 26 krajów. Warto również wspomnieć, że mamy podpisane umowy o współpracy z 93 międzynarodowymi uczelniami, a nasze dyplomy są uznawane w USA.

Jak międzynarodowy student może się odnaleźć na Uczelni i w Polsce? Czy Uczelnia mu pomaga w tych pierwszych chwilach?

Pierwsze chwile w kompletnie innej rzeczywistości są na pewno trudne nie tylko dla obcokrajowców, ale też polskich studentów z innych miast. Powołaliśmy specjalne biuro „Student Help Desk”, aby pomagać w sprawach zakwaterowania, zbierania dokumentów w urzędach czy legalizacji pobytu. Organizujemy też warsztaty dla nowych studentów, aby odnaleźli się w kampusie i wiedzieli, gdzie uzyskiwać konkretne informacje.

Z rozmowy ze studentami dowiedziałam się, że na Uczelni realizowany jest program honorowy. Na czym on polega?

To program kształcący przyszłych liderów naszego życia gospodarczego. W ramach tego programu najbardziej wyróżniający się studenci  uczestniczą w dodatkowych seminariach. To oni decydują o wyborze dyscypliny, np.: filozofii, sztuki, literatury, ekonomii lub prawa. Nad rozwojem każdego uczestnika programu czuwa opiekun, który pomaga w doborze seminariów, omawia indywidualne cele, zabiera na konferencje i wykłady w innych ośrodkach akademickich, wspiera rozwój pasji i zainteresowań.

Jakich wskazówek udzieliłaby Pani młodym osobom wybierającym studia?

Doradzam, aby studiować to, co się autentycznie lubi. Ważne jest, aby już podczas studiów zdobywać doświadczenie zawodowe i rozwijać swoje pasje. Gdy już zdobędziemy pracę, wtedy przychodzi czas na dokształcanie na studiach podyplomowych, już w konkretnych, wąskich dziedzinach. Również w tym obszarze Łazarski ma bardzo dużo do zaproponowania w swoim Centrum Kształcenia Podyplomowego.

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt