Rankingi główne 2013

Ranking kierunków studiów 2013

Święto akademickich liderów

9 maja odbył się w Warszawie uroczysty finał Rankingu Szkół Wyższych 2013 Perspektyw i Rzeczpospolitej. Zgromadził on znakomitą reprezentację najlepszych polskich uczelni i wydziałów. Laureatom gratulowała prof. Daria Nałęcz – wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, przewodniczący Kapituły prof. Michał Kleiber oraz redaktorzy naczelni „Perspektyw” – Bianka Siwińska i „Rzeczpospolitej” – Bogusław Chrabota.

Czytaj więcej...

Najlepsze uczelnie w Polsce 2013

W czternastej edycji Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita oceniono 219 polskich uczelni (83 uczelnie akademickie, 84 niepubliczne magisterskie oraz 29 niepublicznych licencjackich i 29 państwowych wyższych szkół zawodowych).

Czytaj więcej...

O Rankingu Szkół Wyższych 2013

Jakość, jakość i jeszcze raz jakość. Jakość badań naukowych, jakość nauczania, jakość zarządzania uczelnią, jakość we wchodzeniu w kontakt z otoczeniem społecznym i biznesowym. Budowanie kultury jakości jest nadrzędną racją przygotowywania rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej.

Czytaj więcej...

Konkurencja jest motorem rozwoju

NAJLEPSZA UCZELNIA W POLSCE 2013
Uniwersytet Jagielloński

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Wojciechem Nowakiem, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

– Rozwój, tak wielokrotnie określał Pan Rektor najważniejszy cel stojący przed Uniwersytetem Jagiellońskim w XXI wieku. Uczelnia, która uznawana jest za jedną z najlepszych w Polsce, a w rankingach stale zajmuje najwyższe lokaty, rzeczywiście musi tak mocno skupiać się na rozwoju?

Czytaj więcej...

Siła i prestiż zależą od ludzi

Kryterium: POTENCJAŁ NAUKOWY
Uniwersytet Warszawski

Kolejny raz na szczycie tabeli obrazującej potencjał naukowy uczelni znalazł się Uniwersytet Warszawski. To efekt trwających od lat konsekwentnych działań na rzecz jakości kształcenia.

Czytaj więcej...

Flash patrzy w oczy

Kryterium: INNOWACYJNOŚĆ
Politechnika Wrocławska

Robot Flash potrafi wyrazić zdziwienie, strach i radość. Utrzymuje kontakt wzrokowy, ma czteropalczaste ręce i oczy z powiekami. Tak na Politechnice Wrocławskiej ożywają – dosłownie! – postacie z powieści science-fiction.

Czytaj więcej...

Prestiż, renoma, uznanie...

Gdyby Pani, Pana córka/syn, wnuczka/wnuczek wybierali się na studia, jaką uczelnie byście im zarekomendowali?

– to pytanie zadaliśmy najmłodszym profesorom oraz doktorom habilitowanym, którzy uzyskali swoje tytuły i stopnie naukowe w 2012 r. Otrzymaliśmy 645 odpowiedzi. Poprosiliśmy kilka osób o zgodę na upublicznienie ich ocen i szersze uzasadnienie ich wyborów.

Czytaj więcej...

W stronę „kuli śnieżnej”

LIDER UMIĘDZYNARODOWIENIA
Akademia Leona Koźmińskiego

Kryterium Umiędzynarodowienie wprowadzone do Rankingu 7 lat temu, wychodzi naprzeciw współczesnemu sposobowi myślenia o tym, czym uczelnia w gwałtownie globalizującym się świecie być powinna i jak najefektywniej budować jakość akademicką w oparciu o kontekst międzynarodowy.

Czytaj więcej...

Absolwenci w ocenie pracodawców

NAJLEPSZA UCZELNIA wg PRACODAWCÓW 2013
Politechnika Warszawska

Od pięciu lat prowadzone są badania opinii pracodawców dotyczących jakości kadr wykształconych przez poszczególne uczelnie. Oceny przygotowania absolwentów oraz preferencji pracodawców w zakresie ich zatrudniania stanowią jeden ze wskaźników określających pozycję szkół wyższych w generalnym rankingu.

Czytaj więcej...

Tradycja i przyszłość

KUŹNIA KADR
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie został laureatem nagrody Kuźnia Kadr tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych. To wyróżnienie otrzymuje uczelnia, która zanotowała największe postępy w kształceniu kadr naukowych.

Czytaj więcej...

A Ty wiesz kim jesteś?

Jeżeli nie, dowiesz się za chwilę. Urodziłeś się w latach 1980 – 1995 i wyróżniasz się wyjątkowymi cechami charakterystycznymi. Pewnie teraz zastanawiasz się jakimi. Zaraz do tego dojdziesz. Najważniejsze, że jesteś VIPem. Vistula Important Per

Czytaj więcej...

SWPS – Mistrzowski Start 2013

Darmowy pierwszy rok studiów dziennych lub zaocznych w pięciu miastach Polski dla dziesięciu najlepszych maturzystów – rusza konkurs Mistrzowski Start w SWPS. Do 12 lipca tegoroczni maturzyści powalczą o bezpłatny indeks na wybrany przez siebie kierunek. O tym, jak jest w SWPS i czy warto wziąć udział w konkursie mówią laureaci poprzedniej edycji.

Czytaj więcej...

Więcej niż medycyna

AWANS 2013
Gdański Uniwersytet Medyczny

Kształcenie, badania naukowe, leczenie pacjentów są oczywiście podstawą działalności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – uczelni, która „przeskoczyła” z 18 miejsca na pozycję 12. Ale to nie wszystko: w nowoczesnym Centrum Medycyny Inwazyjnej niedawno odbył się jazzowy koncert dla pacjentów, zaś w trójmiejskiej galerii handlowej studenci przebadali prawie 200... pluszowych misiów.

Czytaj więcej...

Językowy profesjonalizm

AWANS 2013 niepubliczne uczelnie magisterskie
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

W lutym tego roku Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu stała się czwartą niepubliczną uczelnią w Polsce, posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie językoznawstwa. To jedno z największych osiągnięć uczelni, która dokonała w ostatnim roku imponującego skoku w tabeli rankingowej – ale nie jedyne!

Czytaj więcej...

Liczy się właściwy kierunek

Głównymi adresatami naszego rankingu są kandydaci na studia – uczniowie liceów i techników, zwłaszcza z klas maturalnych, stojący w obliczu wyboru swojej drogi życiowej – a także absolwenci studiów I stopnia, licencjaci i inżynierowie, poszukujący dla siebie atrakcyjnej ścieżki dalszej edukacji. Dla obu tych grup kluczowe znaczenie ma obszar i kierunek studiów.

Czytaj więcej...

15 lat PWSZ: wygrane szanse – bariery rozwoju

8 maja 2013 r. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, pod patronatem prof. Barbary Kudryckiej, ministra nauki i szkolnictwa wyższego przeprowadziła w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych.

Czytaj więcej...

© 2014 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt