Prosta droga do kariery

Perspektywy publikują co roku rankingi szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych, kierunków studiów i programów MBA. W czerwcu 2015 rodzina ta powiększyła się o nowego członka: Ranking Liceów STEM. W tym roku do liceów dołączyliśmy technika.

Czytaj więcej...

Rywalizacja to dobra rzecz

Coraz młodsi ludzie, a także ich rodzice, zaczynają rozumieć, że matematyka czy fizyka to nie są hasła, których trzeba się bać. Wręcz przeciwnie – dzięki tym przedmiotom i wiedzy w tym zakresie można odkrywać świat, zdobyć świetne wykształcenie i mieć w przyszłości dobrą, pełną wyzwań pracę. – Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Tadeuszem Słomką, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - partnerem Rankingu STEM.

Czytaj więcej...

Pomagamy realizować marzenia

Regina Lewkowicz dyrektorka „Staszica”

Współczesny świat oczekuje od młodych ludzi gruntownego wykształcenia. Dobrze pojęta rola szkoły w tym procesie i przygotowanie interesującej oferty edukacyjnej ma znaczenie kluczowe. O tym, że przedmioty ścisłe, a szczególnie matematyka, rozwijają intelekt skutecznie – nauczyciele naszego liceum odkryli wiele lat temu. Dziś nie szukamy już odpowiedzi na pytanie, czy warto koncentrować się na nauczaniu przedmiotów ścisłych, ale skupiamy się na poszukiwaniu ciągle nowych sposobów i metod realizacji tego wyzwania.

Czytaj więcej...

Uczymy odwagi w myśleniu

Antoni Borgosz, dyrektor Technikum Łączności nr 14 w Krakowie

Nasza szkoła stawia na wszechstronny rozwój młodzieży, stara się stwarzać szansę każdemu, kto chce solidnie pracować, zdobyć atrakcyjny zawód, kto posiada aspiracje akademickie, a także chce zaprezentować swe mocne strony w rozmaitych formach aktywności. Podstawą sukcesu jest solidnie przygotowany do zawodu, ambitny, zaangażowany, konsekwentny nauczyciel, inspirujący uczniów do wszechstronnej aktywności intelektualnej.

Czytaj więcej...

Zawsze patrzę  w gwiazdy

Zofia Kaczmarek, uczennica II klasy Liceum Akademickiego UMK w Toruniu, pierwsza od 59 lat dziewczyna – triumfatorka Olimpiady Astronomicznej, chce poszerzać naszą wiedzę o Wszechświecie.  

Czytaj więcej...

Teoria to za mało

Powyższy opis doskonale charakteryzuje Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. To uczelnia, o której sami studenci mówią, że stwarza szerokie możliwości praktykowania zdobytej wiedzy, czym inspiruje do różnorodnych poszukiwań i podejmowania ryzyka właściwego badaczowi czy wynalazcy. Tu młodzi ludzie dostają szansę sprawdzenia się w roli  eksperymentatorów - i korzystają z niej w pełni. Dowody?

Czytaj więcej...

Dziewczyny są... techniczne!

W tłumie chłopaków podczas centralnych zawodów Olimpiady Wiedzy Technicznej (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, kwiecień 2016) robiły wrażenie zagubionych. Po dwóch dniach zmagań z zadaniami teoretycznymi i problemami praktycznymi stało się już jasne: dziewczyny są... techniczne!

Czytaj więcej...

Wschodzące gwiazdy STEM

Są młode, zdolne i ambitne. To one zmieniają, lub wkrótce będą zmieniać świat nowych technologii na lepsze. Niektóre z nich, mimo młodego wieku, mają na koncie osiągnięcia, których nie powstydziliby się naukowcy z wieloletnim doświadczeniem. Spotkamy je na konferencji STEM Education for Innovation – Women in the forefront.

Czytaj więcej...

Jak sztuka pomaga modernizować

Koncepcja STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) doczekała się już wielu interpretacji. Tworzone na jej bazie inicjatywy edukacyjne udowadniają, że nowoczesne podejście do rozwijania kompetencji z zakresu nauk ścisłych i technicznych może, a nawet powinno iść w parze z refleksją nad rolą innych dyscyplin w tym procesie. Poprzez rozszerzenie STEM o komponent „arts”, powstała koncepcja STEAM, która podkreśla znaczenie sztuki w innowacyjnej edukacji.

Czytaj więcej...

Razem dla STEM

Okrągły Stół (dla Kobiet) w STEM to partnerska inicjatywa osób i instytucji zainteresowanych popularyzacją nauk technicznych i ścisłych, twórczym zbliżeniem pomiędzy światem uczelni i biznesu technologicznego i uruchamianiem potencjału kobiet w nauce, technologii, innowacji.

Chcemy działać razem. Chcemy wspólnie tworzyć ambitne rozwiązania. Chcemy wspierać się w indywidualnych przedsięwzięciach, wymieniać doświadczeniami i korzystać ze swoich zasobów.

Bo sprawa jest wspólna. A czas na działanie – najlepszy.

Czytaj więcej...

Centrum Otwartych Umysłów

Wyszukać najbardziej utalentowanych i twórczych, zaproponować im inspirującą ścieżkę kariery, wspierać w rozwoju zawodowym i dbać o to, by jednocześnie mogli rozwijać swoje życie rodzinne i osobiste, by mogli realizować swoje pasje – brzmi to jak utopia, prawda? W Globalnym Centrum Rozwiązań IT Roche tę utopię realizuje się na co dzień.

Czytaj więcej...

Innowacje a płeć

Rozmowa z prof. Londą Schriebinger, dyrektorką projektu Gendered Innovations

Długotrwała marginalizacja kobiet w świecie nauki zrodziła nie tylko trudne do pokonania bariery w dostępie do edukacji i pracy na uczelniach, w laboratoriach oraz zespołach badawczych. Ucierpiały w jej wyniku również technologie, sprzęty i wiele narzędzi przydatnych w codziennym życiu.

Czytaj więcej...

Potencjały kobiet i mężczyzn a innowacyjność

Czy w kulturze organizacyjnej jest ukryty klucz sprzyjający tworzeniu innowacji z szansą na rynkowy sukces ?

Czy duża ilość pieniędzy wpompowana w naukę, prace badawczo-rozwojowe, działalność organizacji wsparcia działalności innowacyjnej zaowocuje potokiem użytecznych rozwiązań nadających się do wykorzystania w gospodarce? Czy polityka naukowa, polityka innowacyjna, polityka fiskalna są w stanie pobudzać postawy przedsiębiorcze i innowacyjne? Czy krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje przyczynią się do wzrostu poziomu innowacyjności? Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że w bardzo ograniczonym zakresie.

Czytaj więcej...