MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking Liceów Ogólnokształcących 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250   251-300   301-350   351-400   401-450   451-500  

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Szkół Olimpijskich 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Liceów Warszawskich 2014

Miejsca: 1-50   51-100  

Wielki finał w Centrum Kopernika!

Reprezentacje najlepszych liceów i techników z całej Polski wzięły udział w uroczystym finale XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014, który odbył się 15 stycznia w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Zwycięzcom gratulowała Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

- To prawdziwe święto polskiej edukacji – powiedział Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, witając gości gali.

W uroczystym finale wzięli udział: minister Joanna Kluzik-Rostkowska, Bogdan Dombrowski, wiceminister Administracji i Cyfryzacji, prezydenci i wiceprezydenci miast, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, szefowie olimpiad przedmiotowych, kuratorzy oświaty, a także znakomita delegacja środowiska akademickiego, z rektorami Uczelni-Partnerów Głównych Rankingu: prof. Andrzejem Tretynem, rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Tadeuszem Słomką, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i prof. Maciejem Krawczakiem, rektorem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie, prof. Markiem Tukiendorfem, rektorem Politechniki Opolskiej (partner Rankingu Maturalnego Techników), prof. Adamem Koseskim, rektorem Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (partner Rankingu Maturalnego Liceów), prof. Grzegorzem Mazurkiem, prorektorem Akademii Leona Koźmińskiego (partner Rankingu Szkół Olimpijskich) i prof. Wojciechem Bieńkowskim dziekanem Wydziału EiZ z Uczelni Łazarskiego (partner Rankingu Liceów Warszawskich).

Czytaj więcej...

Najlepsze licea i technika 2014

Liceum Akademickie UMK w Toruniu jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu najlepszym technikum w Polsce - według Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014, który po raz szesnasty został opublikowany przez Perspektywy.

Misją rankingu jest dostarczenie informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły ponadgimnazjalne. Głównymi adresatami rankingu są uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Czytaj więcej...

Szkoły z talentem w herbie

W XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych analizowaliśmy wyniki 2291 liceów ogólnokształcących i 1867 techników (bez szkół dla dorosłych). Publikujemy wykaz 500 najlepszych liceów i 300 najlepszych techników. Są to nasze Złote, Srebrne i Brązowe Szkoły 2014 – szkoły, z których polska edukacja jest dumna.

Przystępując 16 lat temu do prac nad ogólnopolskim rankingiem liceów chcieliśmy wskazać najlepsze szkoły rodzicom i uczniom, a zarazem uhonorować ponadprzeciętny wysiłek nauczycieli i dyrekcji szkół. Cieszymy się, że cel ten udało się osiągnąć, a ogłaszany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, corocznie w styczniu, Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych jest oczekiwanym powszechnie wydarzeniem – świętem polskiej edukacji. I jak każdy sukces – ma wielu ojców.

Czytaj więcej...

Liceum Akademickie UMK w Toruniu

Nie muszą, ale chcą
Dostać się do tej szkoły nie jest łatwo, chyba, że jesteś laureatem lub finalistą olimpiad i konkursów przedmiotowych. Za to jak już się dostaniesz, możesz brać udział w zajęciach na uniwersytecie Mikołaja Kopernika, na równi ze studentami.

Czytaj więcej...

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2014

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Czytaj więcej...

LO im. Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach

Bo szkoła nie musi być tylko szkołą.
Od lat najlepsze w województwie świętokrzyskim, w tegorocznym rankingu kieleckie LO im. Świętej Jadwigi Królowej dokonało ogromnego skoku: z pozycji 52. na 11.

Czytaj więcej...

Ranking Maturalny Liceów 2014

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2013 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki.

Czytaj więcej...

Ranking Liceów Warszawskich 2014

W 1992 roku Perspektywy opublikowały pierwszy Ranking Liceów Warszawskich – najstarszy profesjonalny ranking edukacyjny w Polsce – który stał się wzorem metodologicznym dla innych naszych rankingów. W styczniu 2014 roku publikujemy jego XXIII edycję.

Czytaj więcej...

Ranking Szkół Olimpijskich 2014

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 48 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2012/2013.

Czytaj więcej...

Co pokazuje EWD

W jaki sposób w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych uwzględnić EWD, czyli edukacyjną wartość dodaną – zastanawiali się członkowie Kapituły na listopadowym posiedzeniu tego gremium. Prace nad umieszczeniem jej w algorytmie rankingowym trwają, warto zatem wiedzieć, jak powstaje EWD i co tak naprawdę pokazuje.

Czytaj więcej...

Studia na UEP – przyszłość bez obaw

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest jedną z najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej.

Czytaj więcej...

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego

Oferujemy elastyczny system kształcenia, dzięki któremu każdy uczeń sam decyduje, które przedmioty będzie realizował na poziomie rozszerzonym. Można wybrać nawet do pięciu rozszerzeń.

Czytaj więcej...

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt