Rankingi główne 2013

Ranking kierunków studiów 2013

KUŹNIA KADR
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie został laureatem nagrody Kuźnia Kadr tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych. To wyróżnienie otrzymuje uczelnia, która zanotowała największe postępy w kształceniu kadr naukowych.

– Przyjąłem zasadę, że Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie powinien być uczelnią zakorzenioną w przeszłości, ale i otwartą na przyszłość – mówi ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII, rektor uczelni. – Wynika to choćby ze struktury uczelni: mamy Wydział Teologiczny z wielowiekową historią, Wydział Filozoficzny, który firmują znakomite nazwiska (np. ks. prof. Józef Tischner, abp Józef Życiński czy ks. prof. Michał Heller), Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego (który prowadzi kształcenie na kierunkach: his­toria, historia sztuki, ochrona dóbr kultury oraz muzyka kościelna). Ale mamy też bardzo młody, z punktu widzenia ponad 600-letniej historii uczelni, Wydział Nauk Społecznych (utworzony w 2009 r.), odpowiadający na wyzwania współczesnego świata i potrzeby młodych ludzi, kształcący na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, nauki o rodzinie i praca socjalna. I to wszystko musimy w ramach jednej, niewielkiej przecież (3643 studentów), uczelni pogodzić.

Jeśli chodzi o tradycję, to uczelni zależy na utrzymaniu mocnej pozycji Wydziału Teologicznego, o dużym potencjale naukowo-badawczym i przekazaniu nowej kadrze naukowej bogatego dziedzictwa teologicznego, które zostawili po sobie związani z uczelnią wybitni myśliciele. Jeśli zaś chodzi o przyszłość, uniwersytet stara się sprawić, by młodzi ludzie opuszczający mury uczelni wychodzili w świat z doskonałym przygotowaniem praktycznym.

– Stawiamy nie tylko na rozbudowę infrastruktury (biblioteka, nowoczesne studio telewizyjne wyposażone, współpraca z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej itp.), ale i na ludzi (opracowywanie ścieżek kariery dla pracowników naukowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników naukowych przez wyjazdy zagraniczne i udział w badaniach, szkolenia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki itp.). Moim zdaniem o wiarygodności uczelni można mówić tylko wtedy, gdy wysoka jakość kształcenia idzie w parze z jakością prac badawczych – podkreśla ksiądz rektor.

Uczelnia stale zwiększa wymianę międzynarodową wykładowców i studentów, poszerza ofertę wykładów w języku angielskim,  współpracuje z innymi mocnymi ośrodkami akademickimi, w tym zagranicznymi. I to nie tylko katolickimi.

– Staramy się nawiązywać współpracę z uczelniami państwowymi, po to, by np. problemy dotyczące inżynierii genetycznej były analizowane we współpracy naszych bioetyków z naukowcami reprezentującymi inne dziedziny nauki (biologami, genetykami itp.) – dopowiada ksiądz rektor. – O tym, że nasza uczelnia jest otwarta na dialog najlepiej świadczy zdarzenie z ostatniego czasu: współpracę naukową i wymianę studentów zaproponował naszemu Wydziałowi Filozoficznemu Uniwersytet Prawosławny z Moskwy. To pokazuje, że UPJPII jest otwartym i atrakcyjnym partnerem – nie tylko jeśli chodzi o współpracę stricte naukową, ale też ekumeniczną.

Osobistym życzeniem księdza rektora jest, by każdy pracownik UPJPII miał świadomość, że uczestniczy w procesie edukowania młodych ludzi, by czuł się podmiotem w twórczym dziele kształcenia. – Chciałbym wzbudzić optymizm w kadrze, nie tylko naukowej, aby wszyscy czuli się odpowiedzialni za rozwój uczelni – podkreśla ksiądz rektor. – Wiem, że w ludziach pracujących u nas jest mnóstwo energii i troski o dalszy rozwój UPJP II. I uczelnia może tylko na tym skorzystać.

Magda Tytuła

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt