Rankingi główne 2013

Ranking kierunków studiów 2013

AWANS 2013 niepubliczne uczelnie magisterskie
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

W lutym tego roku Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu stała się czwartą niepubliczną uczelnią w Polsce, posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie językoznawstwa. To jedno z największych osiągnięć uczelni, która dokonała w ostatnim roku imponującego skoku w tabeli rankingowej – ale nie jedyne!

Kilka miesięcy temu decyzją Komisji Europejskiej Wyższa Szkoła Filologiczna otrzymała ECTS Label – najbardziej prestiżową europejską nagrodę w szkolnictwie

wyższym, międzynarodowym certyfikatem jakości kształcenia. WSF dołączyła do elitarnego grona zaledwie czterdziestu europejskich uczelni uhonorowanych tym wyróżnieniem. Uczelnie te wzorcowo stosują system ECTS, dbają o umiędzynarodowienie kształcenia, przejrzystość programu studiów, zasad zaliczania zajęć, jak również ukierunkowanie procesu dydaktycznego na studenta.

Współpraca międzynarodowa, intensywna i wielokierunkowa, jest jedną z dźwigni rozwoju uczelni. Internacjonalizacja osiągnęła w WSF bardzo wysoki stopień. Studenci często biorą udział w międzynarodowych formach edukacji. Oznacza to dla nich częsty kontakt z żywym językiem i możliwości wyjazdów zagranicznych.

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu specjalizuje się w kształceniu studentów w zakresie obcych języków, kultur i literatur – filologii angielskiej, germańskiej, hiszpańskiej, włoskiej oraz amerykanistyki, na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Daje studentom możliwość wszechstronnego rozwoju praktycznych umiejętności językowych oraz profesjonalnego wykorzystania języka obcego w środowisku zawodowym.

Uczelnia współpracuje z pracodawcami, elastycznie dostosowuje programy kształcenia do aktualnego zapotrzebowania na specjalistów i do trendów na rynku pracy. Nowatorskie i unikatowe programy kształcenia przygotowują studentów do pracy nie tylko

w branżach ściśle powiązanych z językami obcymi (biura tłumaczeń, szkoły, szkoły językowe). Podczas studiów i praktyk studenci nabywają praktyczne umiejętności pozwalające na ubieganie się o pracę w szeroko pojętej branży turystycznej, w wydawnictwach, urzędach, instytucjach unijnych, firmach i korporacjach.

WSF pozostawia swoim studentom wyjątkowo dużą swobodę w doborze treści kształcenia i specjalizacji językowej, możliwości łączenia dwóch i więcej języków. Studenci mogą wybrać dowolną liczbę dodatkowych języków. Niezależnie od wybranej specjalizacji zawodowej, mają możliwość udziału w kursie pilota wycieczek zagranicznych, co zwiększa szanse na zatrudnienie.

Prof. dr hab. Zdzisław Wąsik, rektor Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

– Wysoka jakość kształcenia jest priorytetem rozwoju WSF. W roku 2011 Polska Komisja Akredytacyjna przyznała WSF, jako jedynej niepublicznej uczelni filologicznej w Polsce, najwyższą z możliwych – ocenę wyróżniającą. Rok później, doceniono nas także na arenie międzynarodowej. Komisja Europejska uhonorowała WSF prestiżowym międzynarodowym certyfikatem ECTS Label. Kolejnym potwierdzeniem najwyższej jakości kształcenia w WSF jest przyznanie nam przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. To niewątpliwie ogromny sukces całej społeczności akademickiej WSF – naszej kadry i studentów zaangażowanych w aktywność naukowo -badawczą oraz otwartych na współpracę i wymianę doświadczeń w kraju i za granicą. Wszystkie te wyróżnienia traktujemy jako zobowiązanie i motywację do dalszego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ciągłej dbałości o jakość kształcenia w naszej uczelni.

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt