Rankingi główne 2013

Ranking kierunków studiów 2013

8 maja 2013 r. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, pod patronatem prof. Barbary Kudryckiej, ministra nauki i szkolnictwa wyższego przeprowadziła w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych.

Państwowe wyższe szkoły zawodowe od 15 lat są szansą młodzieży na zdobycie wyższego wykształcenia i pracy. Jest ich już 36. Działają tam, gdzie warunkiem awansu społecznego jest bezpłatne studiowanie blisko domu. – To uczelnie, które przyszły do młodzieży – twierdzą ich twórcy.

Przewodniczący KRePSZ, prof. Józef Garbarczyk, rektor PWSZ w Gnieźnie zwrócił uwagę, że usytuowanie tych szkół w regionach nakłada na nie zadania, które łączą się z praktycznymi profilami kształcenia: – Przedsiębiorcy oczekują od nas nie tylko odpowiednio przygotowanych absolwentów, ale także wsparcia ich firm usługami badawczymi. Jesteśmy postrzegani jako realny partner wówczas, gdy świadczymy takie usługi. Niekoniecznie chodzi tu o badania na najwyższym poziomie, lecz o te, które wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje techniczne z obszaru zarządzania, organizacji pracy. Tam, gdzie nasze zaplecze badawcze na to pozwala, mamy także znacząco lepszą współpracę z przedsiębiorcami w zakresie studenckich praktyk.

Raport 15-lecia PWSZ – przygotowany przez Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, zaprezentowany podczas Konferencji przez Waldemara Siwińskiego, prezesa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy – pokazuje nie tylko wygrane szanse, ale także bariery, które trzeba pokonać, aby potencjał tych uczelni mógł być pełniej wykorzystany.

Konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu towarzyszyła specjalnie przygotowana wystawa prezentująca zarówno dorobek 15-lecia PWSZ, jak i ich współczesne oblicze.

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt