Rankingi główne 2013

Ranking kierunków studiów 2013

Metodologia   |   Wersja .JPG
Najlepsze studia
socjologiczne w Polsce 2013
WskaźnikOcena
przez
kadrę
akade-
micką
35%
Prefe-
rencje
praco-
dawców
35%
Liczba
publi-
kacji
10%
Cyto-
wania
10%
H-index
10%
1Uniwersytet Warszawski10010010010045.27100
2Uniwersytet Jagielloński65.7465.8542.8654.1486.84100
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu57.3073.1746.9416.5444.7460.00
4Uniwersytet Łódzki35.9860.9820.4120.3015.0120.00
5Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie35.2012.2044.9024.0648.8560.00
6Uniwersytet Wrocławski26.869.7636.7318.8032.4240.00
7Uniwersytet Gdański26.467.3212.2422.5679.1280.00
8Uniwersytet Szczeciński25.140.0010.2027.0794.8880.00
9Collegium Civitas w Warszawie23.630.0022.4524.8110020.00
10Uniwersytet Śląski w Katowicach21.697.3238.7815.048.6820.00
11Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie20.6417.0716.3315.0423.1640.00
12Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie19.580.0018.3710.5370.3040.00
13Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu17.459.7612.2421.0526.8840.00
14Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie15.650.0018.3710.5333.0840.00
15Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy15.240.0010.201.5086.8420.00
16Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie13.770.0014.292.2657.8920.00
17Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II13.684.8814.296.0236.1820.00
18Uniwersytet Rzeszowski12.810.0010.209.7735.6340.00
19Uniwersytet w Białymstoku12.782.4416.3315.7919.3020.00
20Uniwersytet Zielonogórski11.7014.6316.332.260.000.00

Uwzględnione kierunki:
socjologia

Metodologia   |   Wersja .JPG

Więcej o kierunku socjologia

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt