Rankingi główne 2013

Ranking kierunków studiów 2013

Metodologia   |   Wersja .JPG
Najlepsze studia
pedagogiczne w Polsce 2013
WskaźnikOcena
przez
kadrę
akade-
micką
35%
Prefe-
rencje
praco-
dawców
35%
Liczba
publi-
kacji
10%
cyto-
wania
10%
H-index
10%
1Uniwersytet Jagielloński10094.2910081.3630.27100
2Uniwersytet Warszawski98.5610096.2510011.9280.00
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu57.9785.7141.2547.465.0220.00
4Uniwersytet Gdański42.0342.8641.2516.9523.4440.00
5Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie41.0951.4331.2513.5623.4440.00
6Uniwersytet Śląski w Katowicach37.0342.8621.2561.024.7740.00
7Uniwersytet Wrocławski32.7414.2945.0030.5113.8940.00
8Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu30.9045.7115.0011.8611.1640.00
9Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie28.698.5740.0037.298.5240.00
10Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie26.7514.2940.0025.423.1320.00
11Uniwersytet Szczeciński24.105.717.5064.4124.2680.00
12Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II22.9940.005.0011.8615.6320.00
13Uniwersytet Medyczny w Białymstoku21.840.007.508.4710060.00
14Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie21.1822.8611.2516.9512.5040.00
15Uniwersytet Łódzki20.3614.2920.0037.294.2620.00
16Politechnika Poznańska17.160.0011.2528.8124.8260.00
17Politechnika Warszawska14.420.0015.0015.2520.8340.00
18Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy8.178.571.256.7811.7220.00
19Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie7.420.0010.003.397.8120.00
20Politechnika Łódzka7.190.007.508.479.3820.00

Uwzględnione kierunki:
pedagogika; pedagogika specjalna; edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych; edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej; edukacja techniczno-informatyczna; logopedia ogólna i kliniczna oraz kierunki pokrewne

Metodologia   |   Wersja .JPG

Dowiedz się więcej o kierunku pedagogika i edukacja.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt