MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 

Nowym sekretarzem stanu w MNiSW został prof. Andrzej Stanisławek. Nowy wiceminister jest odpowiedzialny za relacje nauki i gospodarki. Na stanowisku sekretarza stanu w resorcie nauki Stanisławek zastąpił Piotra Dardzińskiego, który 1 kwietnia został powołany na prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Andrzej Stanisławek jest chirurgiem-onkologiem, nauczycielem akademickim oraz senatorem IX kadencji.Urodził się 18 września 1954 r. w Opolu Lubelskim. W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W 1986 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii onkologicznej, w 1990 r. – stopień doktora nauk medycznych, a w 2002 r. – doktora habilitowanego.

Od początku lat 80. Stanisławek pracuje w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie (dawniej Onkologiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej), gdzie kieruje Oddziałem Chirurgii Onkologicznej. Od 1989 r. jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (dawniej Akademia Medyczna), gdzie kierował Katedrą Środowiskowej Opieki Zdrowotnej. Od 2012 r. pełni funkcję prodziekana Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, a od 2004 r. kieruje Katedrą Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej.

Prof. Stanisławek jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i wiceprezesem Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego. W sierpniu 2011 r. został odznaczony przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauk medycznych. Nowy wiceminister nauki należy do partii Porozumienie, w której jest przewodniczącym Zarządu Regionalnego w Lublinie oraz członkiem Zarządu Krajowego.

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze wyrazy uznania i gratulacje!
Zespół "Perspektyw"

Źródło: PAP – Nauka w Polsce, autorka: Katarzyna Florencka

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt