MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił Ranking 100. Liderów naukowych WUM z najwyższym dorobkiem publikacyjnym w latach 2016-2018.

Pierwsze miejsce w rankingu zajął prof. Grzegorz Opolski - Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii I Wydziału Lekarskiego.

Listę opracowała Biblioteka Główna WUM na podstawie analizy dorobku poszczególnych naukowców z lat 2016-2018. Ranking objął osoby zatrudnione na Uniwersytecie,  współautorów wszystkich opublikowanych artykułów (prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe i inne posiadające punktację MNiSW). Punktację publikacji uzależniono od rodzaju listy pism z wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz roli autorów w danej pracy. Prace opublikowane w czasopismach z listy A wykazu MNiSzW uzyskują 100 % punktów. Prace spoza listy A uzyskują 50 % punktów. Jednocześnie, z uwzględnieniem wyżej wymienionej zasady, wpływ na punktację ma pozycja na liście autorów: pierwszy, korespondujący i/lub ostatni otrzymają 100 % punktów, pozostali - 50 % punktów.

Lista naukowców wyróżnionych w rankingu .pdf

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt