MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 

III Edycja Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach obejmuje tematykę z kilku dziedzin, związanych z życiem gospodarczym: ekonomia w wymiarze makro i mikro, zarządzanie, samodzielność, przedsiębiorczość i innowacyjność. Głównym celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi, którzy już wkrótce będą dokonywać wyborów dotyczących ich dróg zawodowych. Zachęcanie do zwiększania nie tylko wiedzy o biznesie i innowacjach, ale także praktycznych umiejętności, które będą stanowić inwestycję we własny rozwój. Celem jest również wskazanie możliwości pracy i rozwoju na krajowym rynku, rozwinięcie kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole.

Olimpiada przebiega w trzech etapach:

I etap – 26.02.2019 – 28.02.2019 r.; etap szkolny – przeprowadzony został w macierzystych szkołach uczestników. Polegał na wypełnieniu testu wielokrotnego wyboru online w szkole lub poza szkołą. Testy wypełniane były w oparciu o platformę http://olimpiada.org.pl/. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 250 osób. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 3 dni, trwał 30 min i składał się z 30 pytań wielokrotnego wyboru. Do olimpiady przystąpiło prawie 3 tys uczniów z 227 szkół. Najwięcej osób, które przeszły do kolejnego etapu Olimpiady jest ze szkół z województwa zachodniopomorskiego. Najwyższy wynik uzyskany w I etapie to 95%. Najniższy wynik uzyskany przez ucznia zakwalifikowanego do II etapu to 67%. Trzy miasta o najliczniejszej reprezentacji w II etapie to w kolejności: Szczecin, Lublin, Bydgoszcz. Szkoły, z których przeszło do II etapu najwięcej uczniów to: XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie - 17 osób, które również uzyskało średnio najwyższe wyniki, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy - 15 osób, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie - 12 osób, III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni - 11 osób, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu - 10 osób.

II etap – 11.03.2019 – 13.03.2019 r.; przeprowadzony zostanie w szkołach uczestników. Uczniowie zakwalifikowani do tego etapu również rozwiążą test online wielokrotnego wyboru. Test będzie zawierał pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną oraz umiejętność praktycznego jej zastosowania, z zakresu zarządzania firmą i przedsiębiorstwem. Do trzeciego etapu Olimpiady zakwalifikowanych zostanie 24 osoby. Na rozwiązanie testu uczniowie będą mieli 3 dni między 11.03 a 13.03.2019 r. Test trwa 30 min i składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru. Wyniki II etapu będą opublikowane w poniedziałek, 18.03.2019.

III etap – ostatni etap realizowany jest w formie zespołowego konkursu na rozwiązanie problemu/przypadku (case studies). Uczniowie losowo łączeni są w zespoły 4 osobowe (6 zespołów), zespoły losują jeden przypadek. Następnie podczas spotkania warsztatowego oraz poprzez platformę online zespoły przygotowują propozycję rozwiązania problemu. Problemy dotyczą kwestii m.in.: zarządzania firmą, marketingu, zarządzania ludźmi, tworzenia innowacji. Komisja ocenia: (1) jakość, innowacyjność oraz kreatywność proponowanych rozwiązań, (2) jakość prezentacji zespołu, (3) umiejętność pracy w zespole – na podstawie efektów, podczas prezentacji oraz z rejestracji przebiegu pracy na platformie online. W ramach tego etapu odbędą się:  21.03.2019 r. – spotkanie warsztatowe dla 24 uczniów, którzy zakwalifikowali się do tego etapu oraz nauczycieli. Spotkanie zorganizowane w Łodzi, trwające co najmniej 3 godzin. Planowany program spotkania: (1) wykłady eksperckie, prezentacje na temat sposobów analizowania przypadków, metod rozwiązywania problemów (2) warsztaty umiejętności praktycznych dot. pracy w zespole oraz kreatywności i rozwiązywania problemów, (3) losowanie zespołów i przypadków. Opracowane rozwiązania są przesyłane w formie ustandaryzowanej prezentacji do Organizatorów. Uczniowie mają 3 tygodnie na przygotowanie i przesłanie prezentacji.  16.04.2019 r. – rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów (zwycięskie 3 zespoły, 12 osób) nastąpi podczas oficjalnej Gali Finałowej, która odbędzie się w kwietniu w Łodzi. Gala składa się z następujących części: (1) prezentacje zespołów (do 15 min.), (2) obrady Komisji, w tym czasie Uczniowie i Nauczyciele mają posiłek oraz krótki wykład, (3) rozstrzygnięcie Olimpiady i wręczenie nagród.

Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Program merytoryczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach (dotyczy Podstawy programowej kształcenia w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik rachunkowości).

Olimpiadę sfinansowano z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt