MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Prof. Marcin Pałys, rektor UW został wybrany do zarządu European University Association (EUA). Organizacja zrzesza ponad 800 uczelni z 48 krajów i odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim oraz wpływa na polityki unijne dotyczące szkolnictwa wyższego, badań i innowacji.

Wybory nowego przewodniczącego oraz członków zarządu odbyły się w trakcie dorocznej konferencji EUA na Uniwersytecie Sorbońskim. W programie oprócz wyborów przewidziano spotkanie zarządu (Board), rady (Council) oraz zgromadzenia ogólnego stowarzyszenia (General Assembly).

Profesor Pałys aktywnie angażował się w działania EUA, był m.in. członkiem Grupy Eksperckiej RIS3. W latach 2011-2013 pełnił też funkcję eksperta External Advisory Group dla inicjatyw flagowych Komisji Europejskiej (FET Flagship projects).

W skład zarządu EUA wchodzi prezydent oraz 8 członków, w tym dwóch wiceprezydentów. Wszyscy są obecnymi lub byłymi rektorami uczelni członkowskich stowarzyszenia. Rada spotyka się przynajmniej 3 razy w roku i jest odpowiedzialna za kształtowanie polityki stowarzyszenia i planowanie jego działań. Kadencja członków trwa 4 lata.

Nowymi członkami  EUA zostali także: Josep Garrell, rektor University Ramon Llull (Hiszpania), Patrick Lévy, prezydent University Grenoble-Alpes (Francja), Franceso Ubertini, rektor University of Bologna (Włochy). Ponownie wybranych zostało także dwoje członków poprzedniego zarządu: Martine Rahier, była rektor University of Neuchâtel, (Szwajcaria) oraz Mari Sundli Tveit, rektor Norwegian University of Life Sciences.

Perspektywy serdecznie gratulują prof. Pałysowi zaszczytnego wyboru!

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt