MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Społeczne Towarzystwo Oświatowe – największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce – wybrało nowe władze. Na czele stowarzyszenia ponownie stanął Zygmunt Puchalski.

XII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego obradował w Warszawie w dniach 6-7 kwietnia 2019 roku. Ponad 120 przedstawicieli środowisk STO z całej Polski wybierało nowe władze stowarzyszenia i decydowało o kierunkach rozwoju STO w kolejnych latach.

Prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowego na kolejną 3-letnią kadencję, został dotychczasowy Prezes stowarzyszenia, Zygmunt Puchalski. Delegaci wybrali także członków władz organizacji: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, a także Rzecznika Dyscyplinarnego.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe to pierwsza i największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce. Działające od 1987 roku stowarzyszenie zrzesza ponad 150 szkół i placówek oświatowych
z całego kraju, w których uczy się ok. 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób. Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie kształtują szkoły STO, akceptując podstawowe zasady i reguły, takie jak uczciwość, rzetelność, wzajemny szacunek i empatia.

Więcej informacji o STO: www.sto.org.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt