MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Dwanaście organizacji pozarządowych obejmujących swoimi działaniami blisko 140 000 młodych osób połączyło siły, by wspólnie działać na rzecz młodych i zmian na rynku pracy.

Chcą włączyć się w proces decyzyjny, unowocześnić doradztwo zawodowe, poprawiać sytuację młodych z mniejszych miejscowości i nawiązywać kontakt z pracodawcami. Według Raportu "#MłodziPrzyGłosie. Co wpływa na decyzje młodych ludzi" do 2050 roku liczba osób w wieku produkcyjnym może spaść nawet o 8 mln w porównaniu z 2015, dlatego warto już teraz zadbać o to, by młodzi odnaleźli się na rynku pracy.

25 marca w Warszawie przedstawiciele organizacji pozarządowych z różnych miast Polski po raz pierwszy spotkali się w ramach koalicji #MłodziPrzyGłosie, by rozpocząć działania na rzecz poprawy sytuacji młodych osób wkraczających na rynek pracy. Są wśród nich m.in. Związek Harcerstwa Polskiego, Erasmus Student Network Polska czy AIESEC. Wśród koalicjantów nie brakuje także grup działających lokalnie, jak Sempre a Frente w Lublinie czy Q Zmianom w warszawskiej dzielnicy Praga.

 Podczas spotkania inaugurującego szeroką koalicję #MłodziPrzyGłosie uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami i omawiali planowane działania, które mają wpłynąć na zrealizowanie postulatów Koalicji. Wśród nich jest m.in. budowanie współpracy między biznesem a młodymi, zwłaszcza w zakresie lepszego zrozumienia potrzeb młodych, monitorowanie regulacji i polityk dotyczących młodych na rynku pracy oraz reprezentowanie interesu młodych w oparciu o wyniki Raportu. W ramach działań akcji odbędą się również szkolenia z kompetencji miękkich w szkołach w całej Polsce, a nauczyciele otrzymają scenariusze lekcji, w ramach których będą mogli dyskutować z młodymi o wkroczeniu na rynek pracy.

- Grupa młodych, dopiero rozpoczynających aktywność zawodową jest liczna i zróżnicowana. Mimo tego wiemy, że mamy wiele wspólnych oczekiwań związanych z rynkiem pracy. Chcemy stworzyć dla nas platformę do dyskusji z pracodawcami i decydentami. By ta dyskusja była owocna, nasz głos musi być głosem wszystkich młodych, dlatego zaprosiliśmy do współpracy organizacje działające w różnych środowiskach – opowiadała Agnieszka Wąglorz, koordynatorka koalicji.

Inspiracją do zawiązania koalicji był raport „#MłodziPrzyGłosie. Co wpływa na decyzje zawodowe młodych ludzi?”, przygotowany przez firmę Deloitte na zlecenie Coca-Cola.

- Według Raportu #MłodziPrzyGłosie niemal 50 proc. osób w wieku 18–26 lat nie wie jak realizować swoje plany zawodowe. By zmienić tę rzeczywistość potrzeba rozwiązań systemowych. Te jednak nie mogą się wydarzyć bez zaangażowania pracodawców, decydentów oraz samych młodych. Dlatego bardzo się cieszymy, że powstała tak szeroka koalicja organizacji, dla których przyszłość młodych osób w Polsce jest niezwykle ważna – mówiła Anna Solarek z Coca-Cola Polska, firmy wspierającej działalność Koalicji.

Dotychczasowe i kolejne działania Koalicji można obserwować na stronie mlodziprzyglosie.pl.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt