MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Z przytupem (akcent postawiony przez znakomite występy zespołów artystycznych UWM) mówiono 27 marca o najlepszych szkołach – także tych wskazanych w Warmińsko-Mazurskim i Podlaskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019 podczas dnia otwartego na Uniwersytecie Mazurskim w Olsztynie.

Po raz drugi UWM wyróżnił szkoły średnie najlepiej przygotowujące swych absolwentów do podjęcia studiów. W gronie laureatów znalazło się 9 szkół regionu.

Wręczenie specjalnych statuetek "Chirona" symbolizującego nauczyciela i wychowawcę, przywiązującego wagę nie tylko do przekazywania wiedzy, ale także do formowania charakteru oraz rozwijania intelektualnych zdolności swoich uczniów odbyło się w Centrum Nauk Humanistycznych, podczas 2. ogólnopolskiej konferencji „Chiron – szkoła z potencjałem”.

- Uniwersytet chce w ten sposób uhonorować te szkoły średnie, których absolwenci zostali najlepiej przygotowani do podjęcia studiów, a wysokim poziomem wiedzy oraz zainteresowaniami odpowiadają profilom kształcenia realizowanym na UWM - mówił prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu, otwierając ceremonię wręczania nagród.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, samorządu, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, fundacji i Wydawnictwa Edukacyjnego "Perspektywy", parlamentarzyści.

- Ta statuetka jest przyznawana szkołom wyłanianym w konkursie według 3 kryteriów: liczby studentów, którzy przyszli do nas ze szkoły; wskaźnika sukcesu, określającego, ile osób spośród tych, którzy do nas przyszli, kończy studia i z jakim wynikiem oraz trzeciego kryterium - liczby osób korzystających ze stypendium rektora dla najlepszych studentów. Te 3 wskaźniki dały podstawę do wyłonienia laureatów statuetki "Chirona" - informuje prof. Jerzy Przyborowski, inicjator konferencji „Chiron – szkoła z potencjałem” i nagrody "Chirona".

Ze statystyk, które Uniwersytet prowadzi, wynika, że absolwenci nagrodzonych szkół średnich bardzo dobrze radzą sobie w toku studiów.

- Tzw. wskaźnik sukcesu, czyli ukończenia przez nich studiów w terminie jest wysoki, zbliżony do wartości 1; to znaczy, że wszyscy kandydaci przychodzący z nagrodzonej szkoły kończą u nas studia w terminie - informuje Paweł Łojewski, kierownik Biura ds. Studenckich.

W tym roku w gronie laureatów znalazło się 9 szkół średnich z naszego regionu. Władze UWM przyznały nagrody "Chirona" w 5 obszarach nauk, w których kształci Uniwersytet. W obszarze nauk medycznych uhonorowano V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie; nauk przyrodniczych i rolniczych - III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie. W obszarze nauk technicznych i ścisłych wyróżniono IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie a także Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. W obszarze nauk humanistycznych najlepsze okazały się I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie i Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. W obszarze nauk społecznych i sztuki "Chirony" trafiły do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie oraz do Zespołu Szkół Licealnych w Morągu.

Po raz drugi statuetkę odebrała w imieniu I LO im. A. Mickiewicza w Olsztynie dyrektor szkoły Jolanta Skrzypczyńska.

- Jak wykształcić dobrego absolwenta? Najważniejsza jest szkoła z dobrą atmosferą; uczniowie korzystają z tego, uczą się w dobrych warunkach i to sprzyja ich rozwojowi. Myślę, że dlatego mamy tak dobre wyniki - twierdzi.

Po raz pierwszy laureatem nagrody zostało olsztyńskie III LO im. Mikołaja Kopernika. Dyrektor Danuta Gomolińska zdradza przepis na sukces: - Ucznia trzeba wspierać w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym. Kiedy trzeba - podkręcić śrubkę, pogłaskać, zmotywować, pokazać dobre wzorce no i pociągnąć swoim autorytetem - zaznacza.

Konferencję zwieńczyła Warmińsko-Mazurska i Podlaska Gala Rankingu Liceów i Techników Perspektywy'2019, podczas której dyplomy najlepszym szkołom średnim Warmii i Mazur oraz Podlasia wręczała Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", która już od 20 lat prowadzi rankingi najlepszych szkół średnich.

- Najistotniejsze jest danie materialu rodzicom i nastolatkom do sprawdzenia, które ze szkół przygotują najlepiej, aby mogły rozwijać się dalej i aby mogły podążać wybranymi przez siebie ścieżkami na studia – podkreślali przedstawiciele Fundacji Edukacyjnej i miesięcznika Perspektywy.

W zestawieniu najlepszych szkół regionu 1. miejsce przypadło XII Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie, natomiast na Podlasiu palmę pierwszeństwa zdobyło II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

W gronie wyróżnionych w pierwszej 10. znalazło się Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Dyplom w imieniu szkoły odebrał dyrektor Zbigniew Pietrzak.

- To ocena pracy nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów. Biorą udział w różnych projektach, osiągają dobre wyniki na egzaminach. Trochę szkoda, że nie ma ich tu ze mną, bo to dzięki nim znaleźliśmy się w tym rankingu, ale mam nadzieję, że następnym razem będę w tu w ich towarzystwie - mówi dyrektor Pietrzak.

Więcej o najlepszych szkołach w całej Polsce szkola.perspektywy.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt