MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 

8 marca, podczas Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego „Perspektywy 2019”, odbędzie się debata Matematyka na maturalnym zakręcie? Jak rozwijać kompetencje matematyczne polskich uczniów. Udział w niej wezmą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Najwyższej Izby Kontroli, rektorzy stołecznych uczelni, władze edukacyjne Warszawy, dyrektorzy i nauczyciele najlepszych liceów i techników oraz eksperci edukacyjni.

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała niedawno raport „Nauczanie matematyki w szkołach”, który spotkał się z szerokim odzewem ze strony osób i organizacji zainteresowanych podnoszeniem kompetencji matematycznych polskich uczniów i studentów. Raport trafnie sygnalizuje problemy wymagające podjęcia pilnych działań naprawczych, jednakże niektóre z proponowanych rozwiązań - zwłaszcza zawieszenie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki – wzbudzają niepokój. Świadczą o tym m.in. uchwały i opinie władz PAN i Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Dlatego Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” i władze edukacyjne Warszawy wspólnie zapraszają na debatę publiczną poświęconą edukacji matematycznej w naszym kraju, w kontekście ustaleń i rekomendacji zawartych w raporcie NIK.

Moderatorem debaty będzie prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący zespołu matematyki w międzynarodowym Komitecie Badania PISA, b. podsekretarz stanu w resorcie edukacji oraz w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego. Wśród mówców usłyszymy m.in. Renatę Kaznowską - wiceprezydent m.st. Warszawy oraz Marcina Smolika - dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Debata, która odbędzie się 8 marca w godz. 10.00-11.45 w Sali  Mickiewicza Pałacu Kultury i Nauki (wejście główne od ul. Marszałkowskiej), ma charakter otwarty. Będzie to centralne wydarzenie Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego „Perspektywy 2019”, organizowanego tradycyjnie przez Perspektywy we współpracy z władzami edukacyjnymi m. st. Warszawy.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

http://salon.perspektywy.pl/2019/

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt