MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Znakomici mówcy, ciekawy program, unikalne miejsce - to najkrótsza charakterystyka konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2019", która odbędzie się 17-18 stycznia 2019 w Warszawie. Organizowana jest wspólnie - w ramach programu "Study in Poland" - przez KRASP, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Na konferencję został zaproszony wicepremier, minister Jarosław Gowin, rektorzy i prorektorzy, dyrektorzy centralnych instytucji wspierających szkolnictwo wyższe i ambasadorowie krajów będących w centrum zainteresowania polskich uczelni.

Wśród 40. mówców są profesorowie: Jan Szmidt (PW), Wiesław Bielawski (SGGW), Marek Tukiendorf (PO), Krzysztof Diks (PKA), Marek Kwiek (UAM), Sławomir Wiak (PŁ), Jerzy Lis (AGH), Stanisław Kistryn (UJ), Michał Zasada (SGGW), Jarosław Bosy (UP Wrocław), Marek Pawełczyk(PŚl.), Adam Jelonek (UJ), Grzegorz Mazurek (ALK) i inni.

Do debat zaproszeni zostali szefowie instytucji i organizacji wspierających umiędzynarodowienie: Juliusz Szymczak-Gałkowski (MNiSW), Łukasz Wojdyga (NAWA), Paweł Poszytek (FRSE), Zygmunt Krasiński (KPK "Horyzont 2020"), Tomasz Tokarski (Parlament Studentów RP), Ewelina Pabjańczyk-Wlazło (KRD), Liliana Lato (IROs Forum), Anna Kiryjow-Radzka (PRom), Radosław Łyko (ESN Polska) i inni.

Konferencje "Studenci zagraniczni w Polsce" - z udziałem rektorów, prorektorów oraz dyrektorów i specjalistów ds. współpracy międzynarodowej i promocji - są tradycyjnie miejscem debaty nt. strategii internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. W tym roku nacisk zostanie położony na:

  • możliwości rozwoju umiędzynarodowienia wynikające z ustawy 2.0,
  • internacjonalizację badań naukowych,
  • budowę uczelnianych strategii umiędzynarodowienia,
  • kreowanie polskich specjalności w zakresie edukacji międzynarodowej.

W Auli Kryształowej SGGW odbędzie się Gala Konkursu INTERSTUDENT 2019 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce, a także w obecności członków Prezydium KRASP, gości i uczestników konferencji - wręczona zostanie Nagroda Środowiskowa "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2019", honorująca osoby, które wniosły wybitny wkład w umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Partnerem technologicznym konferencji jest firma ASSECO Data System, która w swojej ofercie posiada oprogramowanie wspierające rekrutację studentów obcokrajowców.

Partnerem konferencji jest też firma Student Depot, specjalizująca się w domach studenckich o wysokim standardzie, budowanych z myślą o obcokrajowcach.

Organizatorzy przewidują, że w styczniowej konferencji, w niepowtarzalnym klimacie kampusu SGGW na warszawskim Ursynowie, weźmie udział ponad 200 osób.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego leży na sercu!

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. inż. Wiesław Bielawski - rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

Strona konferencji: www.studyinpoland.pl/konferencja2019

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt