MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Politechnika Rzeszowska będzie współtworzyć Centrum Języka i Kultury Chińskiej „LiuGong” w Stalowej Woli. Jednym z celów centrum jest umożliwienie nauki języka chińskiego dla studentów wyższych uczelni w tym mieście.

Stronami porozumienia są firma Liugong Dressta Machinery, która ma swoją siedzibę w Stalowej Woli, miasto Stalowa Wola, powiat stalowowolski, Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli oraz Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

Celem porozumienia jest prowadzenie współpracy na rzecz promowania kultury chińskiej, tradycji i zwyczajów tego kraju, a także umożliwienie nauki języka chińskiego w szkołach w gminie Stalowa Wola i powiecie stalowowolskim. W ramach funkcjonowania nowego centrum, języka chińskiego będą się mogli uczyć studenci uczelni wyższych w Stalowej Woli, a także inne osoby zainteresowane nauką tego języka. Studenci mogą także liczyć na organizowanie programów wymiany z uczelniami wyższymi w Chinach.

Porozumienie o powstaniu Centrum Języka i Kultury Chińskiej „LiuGong” podpisał w imieniu Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, prorektor ds. kształcenia. Uczelnię reprezentował także dr hab. inż. Aleksander Mazurkow, prof. PRz, dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego PRz w Stalowej Woli. W uroczystości wzięli też udział Hou Yubo, wiceprezes LDM, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny i delegacja Regionu Autonomicznego Kuangsi-Czuang, na czele z wiceprzewodniczącym Qin Rupei, która w tym tygodniu przebywała z oficjalną wizytą w województwie podkarpackim.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt