MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Członkowie Kapituły Rankingu Liceów i Techników spotkali się 14 listopada, tradycyjnie w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

W posiedzeniu, które prowadził przewodniczący Kapituły prof. Jan Łaszczyk, wzięli udział dyrektorzy wszystkich Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, reprezentanci Komisji ds. Kształcenia KRASP oraz przedstawiciele komitetów głównych olimpiad przedmiotowych. Gośćmi specjalnymi spotkania były: Roksana Tołowińska – zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Agnieszka Mokrogulska – główny specjalista w tym departamencie.

Uczestników posiedzenia przywitał w murach APS  rektor tej uczelni prof. Stefan Kwiatkowski. Część roboczą poprzedziła miła uroczystość: Wojciech Małecki, wieloletni dyrektor OKE we Wrocławiu otrzymał dyplom Honorowego Członka Kapituły Rankingu. Waldemar Siwiński, prezes Fundacji  Edukacyjnej Perspektywy, podkreślił ogromne zasługi dyr. Małeckiego dla stworzenia systemu oceniania zewnętrznego i raz jeszcze podziękował dyrektorom OKE za utrzymywanie wiarygodnego systemu egzaminów, który umożliwia odpowiedzialne porównywanie szkół w całym kraju.

Dyskusja w znacznej części dotyczyła ewentualnych zmian w liście olimpiad uwzględnianych w Rankingu Liceów i Techników. Dział Rankingów i Analiz Edukacyjnych Perspektyw przedstawił założenia i stan prac nad aktualną edycją Rankingu. Jego wyniki zostaną ogłoszone 10 stycznia 2019. Waldemar Siwiński zaprosił też członków Kapituły na galę ogłoszenia wyników, która odbędzie się 10 stycznia w Uczelni Vistula.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt