MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

18 września ruszyła pierwsza edycja konkursu "Jestem liderką". Celem programu jest wspieranie rozwoju talentów przywódczych, obalanie stereotypów dotyczących kobiet oraz promowanie kobiecego stylu przywództwa.

W konkursie mogą wziąć udział uczennice szkół z całej Polski, w wieku 16-19 lat, zainteresowane wzmacnianiem swoich zdolności przywódczych.

O zakwalifikowaniu się do programu zadecyduje wynik zadania konkursowego, które polega na przygotowaniu krótkiego eseju pod tytułem: Wyobraź sobie, że jesteś liderką. Jak widzisz siebie w roli przyszłej liderki - Twoja wizja działania, współpracy z ludźmi i zmieniania świata na lepszy  oraz odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, który jest niezbędnym załącznikiem do pracy pisemnej.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach konkursowych: (1) Działalność Społeczna, (2) Biznes, (3) Nowe Technologie, (4) Kultura i Media.

Kapituła składająca się z przedstawicieli Organizacji Vital Voices oraz Partnerów Konkursu wyłoni dwadzieścia najlepszych prac i zaprosi ich autorki do programu Jestem Liderką.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi towarzyszącymi dokumentami będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2018 r.

Finalistki konkursu zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się do finału do 20 grudnia 2018 r.

Lista Finalistek zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.vitalvoices.pl oraz w mediach społecznościowych m.in. http://www.facebook.com/VitalVoicesChapterPoland.

Dwadzieścia finalistek konkursu zostanie objętych programem rozwojowo-mentoringowym, który odbędzie się w styczniu 2019 r. w Warszawie. Uczestniczki wezmą udział w szkoleniu z zakresu przywództwa, autoprezentacji i komunikacji, projektowania kariery, rozwoju swoich mocnych stron, a także zostaną objęte wsparciem mentoringowym.

Szczegóły Konkursu na stronie www.vitalvoices.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt