MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Przeładowany program, przeciążeni uczniowie, brak miejsc w liceach – problemy spowodowane reformą oświaty przyczyniają się do wzrostu zainteresowania szkołami niepublicznymi. Przedstawiciele największej organizacji zrzeszającej wspomniane szkoły spotkają się w Szczecinie, by rozmawiać o kondycji polskiego szkolnictwa i szansach na rozwój niepublicznej oświaty. Konferencja Programowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego potrwa od 26 do 28 października br.

Do Szczecina przyjadą przedstawiciele STO z całego kraju – w sumie ok. 150 osób, które na co dzień zarządzają szkołami społecznymi. Konferencja Programowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego „STO dla niepodległej i demokratycznej RP”, to dla nich okazja do dyskusji o kondycji polskiej szkoły w dobie reformy oświaty. Delegaci będą także koncentrować się na wyzwaniach, jakie stoją przed szkołami niepublicznymi i poszukiwać najlepszych ścieżek rozwoju dla oświaty niepublicznej, która w ostatnim czasie zyskuje w Polsce na znaczeniu.

Szkoły niepubliczne są coraz częściej postrzegane przez rodziców jako realna alternatywa dla placówek publicznych. Obecne zmiany w oświacie sprzyjają rozwojowi naszych szkół, ale rosnące zainteresowanie edukacją w szkołach społecznych to głównie efekt naszych sukcesów dydaktycznych i wychowawczych. W szkołach STO dbamy o podmiotowe podejście do ucznia i jego kompleksowy rozwój. To zazwyczaj niewielkie placówki, które pielęgnują talenty swoich uczniów, tworząc im odpowiednie warunki do pogłębiania zainteresowań. Nasze tegoroczne spotkanie pomoże nam w dalszym doskonaleniu metod pracy z dziećmi i młodzieżą, a w konsekwencji w rozwijaniu oferty STO mówi Zygmunt Puchalski, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Szczecin gości największą konferencję STO po raz pierwszy. W stolicy województwa zachodniopomorskiego działa jedna szkoła stowarzyszenia – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich STO w tym roku świętuje 30-lecie istnienia. Społeczne Towarzystwo Oświatowe prowadzi na terenie województwa także placówki w Szczecinku, Kołobrzegu i Darłowie.

Szkoły STO, dzięki swoim sukcesom w nauczaniu, na trwałe wpisały się w krajobraz oświatowy regionu. Swoją codzienną pracą pokazujemy, że nasze placówki skutecznie uzupełniają ofertę edukacyjną w miastach województwa. Tym bardziej cieszę się, że to właśnie w Szczecinie będziemy dyskutować o szansach rozwoju całego STO i niepublicznej oświaty – mówi Dariusz Florczak, Prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 STO w Szczecinie, które gości uczestników konferencji.

Konferencja Programowa STO to wydarzenie cykliczne. Tegoroczne wydarzenie to już 24., doroczne spotkanie środowiska STO.

O Społecznym Towarzystwie Oświatowym

Społeczne Towarzystwo Oświatowe to największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce. Działające od 1987 roku stowarzyszenie zrzesza ponad 150 szkół i placówek oświatowych z całego kraju, w których uczy się ok. 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób. Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie kształtują szkoły STO, akceptując podstawowe zasady i reguły, takie jak uczciwość, rzetelność, wzajemny szacunek i empatia. Więcej informacji o STO: www.sto.org.pl

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt