MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Polski Komitet Normalizacyjny organizuje po raz siódmy Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja” - w tym roku pod hasłem: „Normy + miasto = smart city”. Konkurs startuje 1 października br. i skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Laureatów poznamy na konferencji poświęconej „Smart City” 15 marca 2019 r. w Warszawie.

Inteligentne, zrównoważone i innowacyjne miasto to obszar, który wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne oraz inne metody w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań.

Smart Cities, czyli miasta inteligentne nie mogą powstawać bez norm. To właśnie normy zawierają wiedzę ekspercką i najlepsze praktyki, które zarządzający miastami mogą wykorzystywać i dostosowywać do konkretnych działań rozwojowych. Normy mają podstawowe znaczenie dla zagwarantowania mieszkańcom miast dóbr i usług wysokiej jakości, niestwarzających zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Mogą zapewnić również zharmonizowane wskaźniki rozwoju, umożliwiające ocenę realizacji opracowywanych strategii rozwoju, czy też zaproponować sprawdzone metody zarządzania posiadanymi zasobami. Mogą również zapewnić odpowiednią analizę ryzyka w zakresie wdrażania poszczególnych technologii, co usprawni proces podejmowania w tym zakresie decyzji.

Cechy inteligentnego miasta: 

  • Zorientowane na zrównoważony rozwój oraz potrzeby mieszkańców;
  • Innowacyjne i otwarte;
  • Zarządzane w sposób zintegrowany przy znaczącym zaangażowaniu społeczeństwa;
  • Efektywne wykorzystujące i doskonalące technologii informacyjno-komunikacyjne;
  • Zapewniające łatwą i efektywną infrastrukturę (tradycyjną, informacyjną, społeczną);
  • Szanujące środowisko naturalne.

Cele konkursu:

  • Upowszechnienie wśród uczniów przekonania o roli norm, które tworzą inteligentne miasta,
  • Przybliżenie młodzieży zagadnień normalizacyjnych i zwrócenie uwagi na wpływ norm na każdą sferę życia,
  • Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia kwestii normalizacyjnych do swoich zajęć lekcyjnych.

Zadania konkursowe dla uczniów obejmują trzy kategorie: „Esej”, „Grafika”, „Video”. Zadaniem konkursowym dla nauczycieli jest napisanie scenariusza lekcji, który może być wykorzystany w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prace należy przesłać poprzez stronę https://pkn.pl/formularz-zgloszeniowy-do-udzialu-w-vii-ogolnopolskim-konkursie-normalizacja-i-ja do 31 stycznia 2019 r. Zwycięskie prace wybierze jury powołane przez Prezesa PKN. Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej konferencji 15 marca 2019 r.

Patroni honorowi: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ochotniczy Hufiec Pracy, Prezydenta Miasta Gdyni.
Patroni Medialni: Perspektywy, Studia.net, Studies.info, ForumBiznesu.pl, Urbnews.pl, InteligentneMiasta.pl oraz Smart City Blog.

Szczegóły na stronie: https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy   

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt