MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Na kilkuset polskich uczelniach 1 października rozpoczął się nowy rok akademicki 2018/2019. Będzie to pierwszy rok obowiązywania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - całościowej reformy szkolnictwa wyższego.

Nowa ustawa, nazywana też Konstytucją dla Nauki czy Ustawą 2.0, zastąpi cztery obecnie istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Formalnie ustawa wchodzi w życie 1 października, ale proces wdrażania poszczególnych przepisów w niej zapisanych rozłożony jest na kilka lat.

Według danych zamieszczonych w systemie POL-on, w Polsce działa w tej chwili niemal 400 uczelni, w tym 250 uczelni niepublicznych. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie 2017 r. w polskich szkołach wyższych studiowało prawie 1,3 mln osób, w tym 75,1 proc. w uczelniach publicznych.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt