MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Edukacja – refleksje, problemy i perspektywy, która odbędzie się 25 października 2018 roku w Warszawie.

Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa. Ideą Wydarzenia jest refleksja i analiza dyskursu pedagogicznego z uwzględnieniem jego historii, czasów współczesnych oraz przyszłych. Omawiane obszary odwołują się do istniejących problemów w zakresie kształcenia, wychowywania oraz prezentowania perspektyw rozwojowych, możliwych do wykorzystania we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Świadomość podjętej tematyki sprzyja interdyscyplinarnemu dialogowi przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne, zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami dotyczącymi edukacji i wychowania, a także inspiruje do dalszych badań naukowych.

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

  • prof. dr hab. Marian Nowak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • dr hab.  Marian Surdacki – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Levan Jangulashvili – Tbilisi Teaching University
  • Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS – Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Ponadto będzie okazja do zgłoszenia publikacji do monografii naukowej.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.konferencja-edukacja.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt