MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

16 miast akademickich, ponad 100 tysięcy uczestników, setki spotkań, prezentacji i wykładów – to najkrótszy bilans tegorocznej kampanii Salon Maturzystów Perspektywy. Dziękujemy wszystkim, którzy w niej uczestniczyli – ekspertom okręgowych komisji egzaminacyjnych, przerdstawicielom uczelni, ekipom technicznym, ratownikom medycznym, a przede wszystkim – młodzieży, która tak licznie nas odwiedziła. Do zobaczenia za rok!


Maturzyści z Lublina i całego województwa od rana przyjeżdżają na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, gdzie rozpoczął się Lubelski Salon Maturzystów Perspektywy 2018. To już ostatni Salon w tegorocznej kampanii, którą rozpoczęliśmy na początku września.

W tym roku gospodarzem imprezy jest – po raz pierwszy – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.  Młodzież i nauczycieli przywitali na Salonie: prof. Iwona Niewiadomska, prorektor KUL, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty i Lech Gawyłow – dyrektor OKE w Krakowie. Wszyscy życzyli maturzystom sukcesu na majowym egzaminie i w rekrutacji na uczelnie. Obecni byli także reprezentanci lubelskich uczelni akademickich. 

Prezentacje OKE w Krakowie i uczelni odbywają się przy pełnej frekwencji. Uwagę zwracają oryginalne stoiska m.in. UMCS, gdzie można pozować do zdjęć z ogromnym orłem w czapce studenckiej. Jutro kolejny dzień Lubelskiego Salonu – w programie m.in. wykład Dariusza Kulmy „Jak zdać maturę z matematyki?”

Fot. WSR

Pełna galeria zdjęć na stronie www.salonmaturzystow.pl/2018/lublin


-  Bądźcie odważni, uwierzcie w siebie! To Wasz czas na śmiałe decyzje; warto pamiętać, że teraz wy jesteście najważniejsi – dla siebie i dla tego akademickiego miasta – powiedział maturzystom 2019 dr Kazimierz Bilanow, dyrektor Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, która wspólnie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi i z tegorocznym gospodarzem wydarzenia - Politechniką Łódzką -przygotowała tegoroczny Salon w Łodzi.

25 i 26 września uczniowie z województwa łódzkiego odbyli blisko 50 spotkań na temat matury, kariery, przyszłego zawodu. Eksperckie porady i informacje o majowych egzaminach przygotowali pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Największe zainteresowanie odnotowali prelegenci prezentujący maturę z języka polskiego, matematyki, języków obcych. Spotkania z doradcami zawodowymi, psychologami oraz z przedstawicielami i studentami uczelni łódzkich - ale także wrocławskich, poznańskich, warszawskich - stały się dla wielu tysięcy gości Salonu podstawą do tworzenia strategii maturalnej na najbliższe miesiące.

- Mam nadzieję, że pobyt na Politechnice pozwoli wam na poznanie naszej uczelni z różnych punktów widzenia. Spotkacie tu nie tylko osoby odpowiedzialne za system rekrutacji, ale także studentów pracujących z sukcesem w licznych kołach naukowych uczelni– zachęcał uczestników inauguracji prof. Grzegorz Bąk, prorektor Politechniki Łódzkiej, gospodarz Salonu.

Na spotkania maturzystów przybywa rokrocznie młodzież z całego województwa, to imponujący, wielotysięczny zespół dobrze zmotywowanych osób. Najliczniejsza jednorodna grupa, II LO w Radomsku, liczyła ponad 120 uczniów – Wiemy, że warto tu przyjeżdżać, gdyż można liczyć na maksymalnie dużo informacji i….inspiracji – zgodnie twierdzili uczniowie i nauczyciele z Radomska.

- Cieszymy się, że tak licznie przybywacie na spotkania organizowane przez Perspektywy – powiedział do przyszłorocznych maturzystów, Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty - Liczymy na to, że wasze najbliższe decyzje będą oparte o wolę nabywania nowych umiejętności, bo to one są i będą coraz ważniejsze w świecie wielkich zmian. Ufajcie w swoją wiedzę i talenty, uwierzcie w sukces, który może być efektem własnej pracy, ale także pracy waszych nauczycieli.

Pełna galeria zdjęć na stronie www.salonmaturzystow.pl/2018/lodz


Tegoroczny Rzeszowski Salon Maturzystów Perspektywy 2018 odbył się, po raz pierwszy, na Uniwersytecie Rzeszowskim w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, które zachwyca piękną architekturą.

Współorganizatorzy Rzeszowskiego Salonu Maturzystów: Fundacja Edukacyjna Perspektywy, w jej imieniu dyrektor zarządzająca – dr Bianka Siwińska oraz Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Sylwester Czopek przywitali tłumnie przybyłych przyszłorocznych maturzystów oraz gości honorowych salonu: Ewę Leniart, Wojewodę Podkarpackiego, Henryka Wolickiego, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. edukacji, Stanisława Fundakowskiego, Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty, Lecha Gawryłowa, Dyrektora OKE w Krakowie, Katarzynę Kuczmendę, zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, prof. dra hab. inż. Tadeusza Markowskiego, Rektora Politechniki Rzeszowskiej, dr Bożenę Sowę, Prorektora ds. ogólnych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, dra hab. Wojciecha Walata, prof. URz, Prorektora ds. studenckich i kształcenia oraz dra Krzysztofa Szparę, Dziekana Wydziału Medycznego WSIiZ.

Patroni Rzeszowskiego Salonu podziękowali organizatorom podkreślając ogromne znaczenie kampanii informacyjno-edukacyjnej – prowadzonej od wielu lat przez Perspektywy wraz z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie – dla młodzieży Podkarpacia. Uczestnictwo w Salonie i możliwość bezpośredniego zapoznania się z ofertą edukacyjną znacząco pomaga młodym ludziom w wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej.

Mówcy zwrócili uwagę na to, że warto bardzo dobrze zdać maturę, bo to jest klucz, który otwiera drzwi do najlepszych uczelni. Podkreślano również, że mądremu wyborowi, popartemu wiedzą i dobrym przygotowaniem, towarzyszyć powinno głębokie wewnętrzne osobiste przekonanie i pasja.

Młodzież podkarpackich liceów i techników, wyposażona w Informatory dla Maturzystów 2019, chętnie korzystała z możliwości uzyskania bezpośredniej informacji rekrutacyjnej 24 uczelni regionalnych, a także z Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Lublina.

autor zdjęć: Michał Święcicki Fotograf/Grafik Uniwersytetu Rzeszowskiego

Pełna galeria zdjęć na stronie www.salonmaturzystow.pl/2018/rzeszow


Gospodarzem Krakowskiego Salonu Maturzystów jest tradycyjnie Uniwersytet Jagielloński. Tegoroczna edycja cieszy się ogromną frekwencją, podobnie jak w ubiegłym roku. Przyszli kandydaci na studia odwiedzają liczne stoiska szkół wyższych i korzystają z porad ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, uczestnicząc w wykładach dotyczących egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów.

„Jesteśmy tu, by połączyć  maturę ze studiami. Aby ułatwić Państwu wybór uczelni”, tymi słowami rozpoczął Inaugurację Salonu Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Wojciech Nowak, dodał: „To Państwo jesteście przyszłością. Apeluję, żebyście podjęli własną decyzję, bo to jest wasze życie. Aby osiągnąć sukces, trzeba się wzorować na najlepszych i wybrać dobrą uczelnię. Nie bójcie się marzeń”. Lech Gawryłow, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, podkreślił znaczenie Salonu: „Ta formuła sprawdza się od lat, sale są wypełnione. Salony są po to, aby móc spełnić marzenia o studiach i przyszłym zawodzie. Naszym zadaniem jest pomóc Państwu w ich wyborze”. Halina Cymer, małopolska wicekurator oświaty dodała: „Ten projekt promuje współpracę miasta z uczelniami. Przynosi ona dobre efekty”.

Na tegorocznym Salonie maturzyści mają okazję uczestniczenia w wykładach na temat egzaminów maturalnych m.in. z matematyki,  języka polskiego, historii, chemii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki. Dzięki poradom ekspertów OKE maturzyści otrzymują cenne informacje, jak się przygotować do matury, jak ją zdać i jak osiągnąć dobry wynik.

Ogromną popularnością cieszy się również Informator Maturzystów 2019. Zawiera on m.in. rankingi szkół wyższych i kierunków, informacje o uczelniach, porady związane z maturą. Stanowi on przydatne źródło dla młodych ludzi, którzy muszą podjąć ważną decyzję w swoim życiu.

Piątek, 21 września, to drugi dzień Salonu. W programie m.in. prezentacje krakowskich szkół wyższych, ale także wykłady dotyczące egzaminów maturalnych z takich przedmiotów jak geografia, biologia, język polski, języki obce. Można również zapoznać się z ofertą wydawnictw edukacyjnych.

Serdecznie zapraszamy!

Pełna galeria zdjęć na stronie www.salonmaturzystow.pl/2018/krakow


Jak przygotować się do matury, żeby zdać ją jak najlepiej? Co i gdzie studiować? Czym kierować się przy wyborze dalszej drogi kształcenia? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można uzyskać w dniach 18-19 września podczas Szczecińskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2018, który odbywa się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dla uczniów klas maturalnych przede wszystkim, ale także dla ich młodszych kolegów poważnie planujących swoją edukację, Fundacja Edukacyjna Perspektywy przygotowała dwunastą już edycję Szczecińskiego Salonu Maturzystów Perspektywy.

Uroczystego otwarcia Salonu dokonali m.in. przedstawiciele Uczelni-Gospodarza Salonu prof. dr hab. Waldemar Gos – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju i dr hab. Jacek Styszyński, prof. US – Prorektor ds. Kształcenia, którzy powitali młodzież i zaprosili na studia na Uniwersytet Szczeciński. W imieniu Pani Kurator Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy maturzystów powitał Zachodniopomorski Wicekurator – Jerzy Sołtysiak.

O znaczeniu Salonu dla Maturzystów mówiła w swoim wystąpieniu Wiesława Siwińska, Prezes Zarządu „Perspektywy Press” podkreślając, że to właśnie na Salonach Maturzystów od wielu lat odbywa się spotkanie matury ze studiami i jak ważne jest umożliwienie młodym ludziom dostępu do informacji o ofercie instytucji edukacyjnych.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu przygotowała dla gości Salonu prezentacje na temat egzaminu maturalnego w roku 2019 z przedmiotów obowiązkowych i najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych: biologii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Na przyszłych kandydatów na studia oczekiwać będą uczelnie ze Szczecina, Poznania, Wrocławia, Koszalina i Warszawy.

Szczeciński Salon jest częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Salon Maturzystów Perspektywy 2018, w ramach której od 6 do 27 września odbędzie się 16 imprez w największych ośrodkach akademickich naszego kraju.

Wstęp na Salon jest wolny, każdy z uczniów wypełniających Ankietę Maturzysty będzie mógł odebrać bezpłatny egzemplarz „Informatora dla Maturzystów 2019”.

Pełna galeria zdjęć na stronie www.salonmaturzystow.pl/2018/szczecin


Już po raz dziesiąty odbywa się Kielecki Salon Maturzystów. Gospodarzem Salonu jest Politechnika Świętokrzyska. To doskonała okazja dla maturzystów, by zapoznać się z ofertą szkół wyższych, zasięgnąć porad u ekspertów OKE i poznać zasady zdawania egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów.

Życzę Państwu, aby decyzja wyboru uczelni okazała się trafna”, tymi słowami przywitał maturzystów prof. Artur Maciąg, prorektor ds. studenckich i dydaktyki podczas inauguracji Salonu. Świętokrzyski wicekurator oświaty, Tomasz Pleban dodał: „To wy jesteście przyszłością narodu i to wy będziecie wytyczać kierunki rozwoju. Życzę wam, aby wybór drogi życiowej i uczelni pokrywał się z tym, co chcecie robić w przyszłości.”

Andrzej Sygut, zastępca Prezydenta Miasta, prezentując film „Akademickie Kielce”, podkreślił znaczenie promocji Kielc jako miasta uniwersyteckiego i kooperacji z tutejszymi szkołami wyższymi. - Siła intelektualna zależy od uczelni, dlatego stawiamy na współpracę - powiedział w swoim wystąpieniu. O zaletach Politechniki Świętokrzyskiej mówił prof. Maciąg, natomiast Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprezentowała prof. Monika Szpringer, prorektor ds. studenckich i kształcenia, która zwróciła się do przyszłych studentów z przesłaniem: „To czas istotnych wyborów na całe życie. Nawet, jeżeli okaże się, że kierunek, który wybierzecie okaże się niewłaściwy, zawsze możecie zmienić uczelnię, kierunek, miasto. Ważne jest, żebyście mogli spełniać marzenia”.

Podczas inauguracji Salonu zaprezentowano także łazik marsjański, który został skonstruowany przez studentów i doktorantów Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej. Projekt ten zwyciężył w European Rover Challenge 2018.

Maturzyści biorą udział w licznych wykładach na temat egzaminów maturalnych. Dzięki nim mogą dowiedzieć się, jak przygotować się do matury i osiągnąć dobry wynik z takich przedmiotów jak matematyka, j. polski, chemia, fizyka i astronomia, biologia, geografia, historia, WOS czy z języków obcych. Pomocny jest także wykład „Wszystko o maturze 2019”.  Dodatkowo mogą oni uzyskać informację, w jaki sposób wykorzystać narzędzia marketingowe, by osiągnąć sukces na egzaminie ustnym oraz jak zdobyć pracę na rynku marketingowym.

Bardzo dużą popularnością cieszy się „Informator dla maturzystów 2019”. Stanowi  on niezbędne kompendium wiedzy dla uczniów klas maturalnych.  Na jego zawartość składają się m.in. ranking szkół wyższych, zasady przyjęć na studia, harmonogram egzaminów maturalnych, oferty szkół wyższych. Jest w nim także promowany program „Study in Poland”.

Pełna galeria zdjęć na stronie www.salonmaturzystow.pl/2018/kielce


Uniwersytet Gdański już po raz dwunasty jest gospodarzem Salonu Maturzystów Perspektywy, który tradycyjnie przyciągnął tłumy maturzystów z Trójmiasta i województwa pomorskiego. Uczestników Salonu przywitali: prof. Krzysztof Bielawski, prorektor UG, Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska i Irena Łaguna, dyrektor OKE w Gdańsku. Członkowie Komitetu Honorowego życzyli młodzieży sukcesu na maturze i udanej rekrutacji na studia. Prezydent Kowalczuk zachęcał młodych ludzi do studiowania i pracy w Gdańsku, gdzie są znakomite możliwości zatrudnienia a bezrobocie wynosi 3 proc.

Trwają prezentacje ekspertów OKE i spotkania z uczelniami. Duży zainteresowaniem cieszy się punkt gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, gdzie maturzyści mogą zbadać swoje predyspozycje i uzyskać fachowe porady dotyczące ścieżki kształcenia i kariery. Jutro drugi dzień gdańskiego Salonu.

Pełna galeria zdjęć na stronie www.salonmaturzystow.pl/2018/gdansk


Politechnikę Opolską po raz kolejny opanowali maturzyści z Opola i województwa opolskiego, biorący udział w Opolskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2018. Podczas inauguracji gości Salonu powitał prof. Krzysztof Malik, prorektor uczelni, który przedstawił zalety studiowania na Politechnice Opolskiej. Słowa powitania do młodzieży skierował także Arkadiusz Wiśniewski, prezydent miasta Opola, zachęcając uczniów do studiowania w Opolu i kontynuowania w nim swojej dalszej kariery zawodowej. Władze oświatowe miasta reprezentowała Joanna Wnuk, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu.

Po przecięciu wstęgi wykład inauguracyjny wygłosił Piotr Świędrych, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, który mówił o maturze 2019.

Na opolski Salon przyjeżdża młodzież z całego województwa, która uczestniczy zarówno w spotkaniach z ekspertami OKE we Wrocławiu, jak i w prezentacjach uczelni. Długa kolejka chętnych ustawiła się do stoiska Perspektyw po "Informator dla Maturzystów 2019".

Pełna galeria zdjęć na stronie www.salonmaturzystow.pl/2018/opole


Po raz trzynasty Politechnika Warszawska gości uczestników Warszawskiego Salonu Maturzystów Perspektywy. Tłumy maturzystów z Warszawy, Mazowieckiego a nawet województw ościennych wypełniły Aulę i sale wykładowe, gdzie eksperci OKE w Warszawie prowadzą prezentacje na temat matury 2019. Młodzież i nauczycieli przywitali podczas oficjalnej inauguracji: prof. Janusz Walo - prorektor PW, Włodzimierz Paszyński - wiceprezydent Warszawy, Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz rektorzy i prorektorzy stołecznych uczelni.

Podczas Salonu młodzież może skorzystać z pomocy doradców zawodowych, a także wziąć udział w wykładach motywacyjnych prowadzonych przez Dariusza Kulmę i Michała Zawadkę. Wszystko wskazuje na to, że rekord frekwencji na warszawskim Salonie zostanie pobity!

Pełna galeria zdjęć na stronie www.salonmaturzystow.pl/2018/warszawa


Przyszłoroczni absolwenci liceów i techników z województwa dolnośląskiego spotkali się na Wrocławskim Salonie Maturzystów w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej 11 września i będą gościć tu przez dwa dni.

Spotkania z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, rozmowy z przedstawicielami uczelni z Wrocławia, Warszawy, Poznania, Krakowa, wreszcie rozmowy ze studentami staną się z pewnością dobrą okazją do wypracowania indywidualnych strategii maturalnych, służących wyborowi dalszych ścieżek edukacyjnych oraz doborowi odpowiednich studiów.

Uczestnicy uroczystego otwarcia Salonu podkreślali wagę tego szczególnego momentu w życiu maturzystów, życzyli wytrwałości w procesie przygotowań do majowych egzaminów i rozwagi w podejmowanych decyzjach.  W inauguracji uczestniczyli m.in. prof. Marek Ziętek, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i przewodniczący Wrocławskiego Kolegium Rektorów Uczelni Akademickich, prof. Andrzej Dziedzic, prorektor ds. nauczania PWr, rektorzy i prorektorzy największych uczelni akademickich miasta, dr Bianka Siwińska, redaktor naczelna Perspektyw,  Piotr Świędrych, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty oraz Ewa Szwęch, dyrektor wydziału szkół ponadgimnazjalnych z Urzędu Miasta.

Pełna galeria zdjęć na stronie www.salonmaturzystow.pl/2018/wroclaw


Politechnika Poznańska po raz kolejny przyjęła w swoich murach maturzystów z Poznania i województwa wielkopolskiego biorących udział w Poznańskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2018. Podczas inauguracji gości Salonu przywitał na uczelni prof. Jacek Goc, prorektor Politechniki Poznańskiej. Przybyli również: Mariusz Wiśniewski, I zastępca prezydenta miasta Poznania, Czesław Kruczek, zastępca dyrektora departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Marcin Jakubowski, wicedyrektor OKE w Poznaniu, Ewelina Majchrzak reprezentująca Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz prof. Cezary Mądrzak, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Na poznański Salon przyjeżdża młodzież z całego województwa wielkopolskiego, która uczestniczy zarówno w spotkaniach z ekspertami OKE w Poznaniu, jak i prezentacjach uczelni. Długa kolejka chętnych ustawiła się do stoiska Perspektyw po "Informator dla Maturzystów 2019".

Galeria Poznańskiego Salonu Maturzystów na stronie: www.salonmaturzystow.pl/2018/poznan


Już 6 września na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczęła się kampania Salon Maturzystów Perspektywy 2018. Po raz dwunasty we wrześniu matura „spotyka się” ze studiami. W 16 salonach weźmie udział ponad 130 tysięcy młodych ludzi, nauczyciele i dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, rodzice.

Prezentacje ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych na temat matury 2019, spotkania z uczelniami, porady specjalistów od budowania kariery, wykłady motywacyjne - to najważniejsze punkty programu Salonu Maturzystów Perspektywy 2018. Salon nie przypadkiem odbywa się we wrześniu: do końca miesiąca uczniowie ostatnich klas liceów i techników muszą złożyć deklaracje maturalne. Poznanie wymagań rekrutacyjnych uczelni bardzo im w tym pomaga. Poza tym, wizyta na Salonie mobilizuje do tego, żeby rozpocząć na serio przygotowania do matury.

- Od 12 lat pomagamy kolejnym rocznikom maturzystów przygotować się do majowego egzaminu i wybrać kierunek studiów oraz uczelnię – podkreśla Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca Salonu. – Dla wielu młodych ludzi udział w Salonie to pierwsza okazja do wizyty na uczelni i bodziec do poważniejszego myślenia o swojej przyszłości. Jednak podstawą jest oczywiście dobrze zdana matura. Dzięki prezentacjom ekspertów OKE w Poznaniu, goście Salonu  poznają szczegółowo wymagania i procedury egzaminu maturalnego. To wiedza, która z pewnością zaprocentuje podczas egzaminu i pomoże im osiągnąć lepszy wynik, a potem świadomie wybrać studia.

Eksperci okręgowych komisji egzaminacyjnych przygotowali prezentacje na temat przedmiotów obowiązkowych i najczęściej zdawanych przedmiotów dodatkowych. Będą także wykłady „Wszystko o maturze 2019”, podczas których zostaną przedstawione wymagania, procedury, szczegółowy harmonogram egzaminu maturalnego w maju 2019. Warto uważnie słuchać tego, co mówią eksperci OKE, żeby przyszłoroczny wynik egzaminu maturalnego był jak najlepszy. To wiedza na wagę sukcesu!

W programie wielu salonów jest także wykład motywacyjny Dariusza Kulmy (Nauczyciela Roku 2008) „Jak zdać maturę z matematyki czyli: jak się zmotywować? jak skutecznie się uczyć i zapamiętywać? jak wyznaczyć cel i go osiągnąć?” Po tym spotkaniu widmo matury z matematyki z pewnością przestanie straszyć po nocach przygotowujących się do majowego egzaminu.

Kampania potrwa do końca września. Kolejne odsłony Salonu odbędą się w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku, 7 września), Poznaniu (Politechnika Poznańska, 10 – 11.IX), Wrocławiu (Politechnika Wrocławska, 11 – 12. IX),  Olsztynie (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, 12. IX), Warszawie (Politechnika Warszawska, 12 – 13. IX), Opolu (Politechnika Opolska, 14. IX.), Gdańsku (Uniwersytet Gdański, 17 – 18. IX), Katowicach (Uniwersytet Śląski, 17. IX.), Gliwicach (Politechnika Śląska, 18.IX), Kielcach (Politechnika Świętokrzyska, 18. IX), Szczecinie (Uniwersytet Szczeciński, 18 – 19.IX),  Krakowie Uniwersytet Jagielloński, 20 21.IX.), Rzeszowie (Uniwersytet Rzeszowski, 24 – 25.IX.) Łodzi (Politechnika Łódzka, 25 – 26.IX.) i Lublinie (Katolicki Uniwersytet Lubelski, 26 – 27 IX.

Zachęcamy do wypełniania Ankiety Maturzysty i odbioru bezpłatnego egzemplarza Informatora dla Maturzystów 2019.

www.salonmaturzystow.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt