MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 

 • Program Zarządzanie i Sztuczna Inteligencja w Społeczeństwie Cyfrowym jest specjalnością na poziomie I stopnia w ramach kierunku zarządzanie.
 • Program ten jest rzadkim, ale bardzo niezbędnym połączeniem wnikliwej wiedzy na temat zarządzania z umiejętnościami programistycznymi i analityką danych.
  Studia mają na celu edukację coraz większej liczby menedżerów poszukiwanych na rynku pracy, którzy posiadają:
  • umiejętności biznesowe
  • znajomość nowych technologii i ich wpływu na społeczeństwo
  • znajomość ilościowych i jakościowych metod badawczych
  • kompetencje programistyczne (programowanie w kilku językach - Python, Java)
 • Ponadto studenci będą ulepszać narzędzia do wielowymiarowej analizy procesów digitalizacji i zdobędą umiejętności niezbędne do identyfikacji, pozyskiwania, przechowywania i analizy danych o dużej objętości (Big Data).
 • Studenci mają możliwość zapoznania się z teoriami, które dają głębsze zrozumienie toczącej się rewolucji technologicznej i powiązanych z nią zmian społecznych i biznesowych.
 • Podczas studiów wdrożony został moduł sztucznej inteligencji, dzięki któremu studenci nabywają umiejętności z zakresu programowania, uczenia maszynowego oraz ich wykorzystania w biznesie.
 • Od drugiego semestru studenci będą pracować w grupach nad rozpoczęciem lub wdrożeniem projektu pod nadzorem specjalistów KU.
 • Podczas studiów studenci uzyskują certyfikat potwierdzający, że ukończyli kurs programowania Python oraz certyfikat ukończenia podstawowego kursu z uczenia maszynowego.
 • Program oferuje dużą swobodę w rozwijaniu zainteresowań studentów poprzez oferowanie fakultatywnych kursów mających na celu pogłębienie ich zainteresowań.
 • Zajęcia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.
 • Program jest częścią projektu "Academia 360" i jest finansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny).

Więcej informacji: www.kozminski.edu.pl/bim-ai

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt