MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Wiele osób marzy o tym, by zacząć działać w branży filmowej. Zawsze jednak pojawia się jedno podstawowe pytanie - jak? Według nas warto zacząć po prostu od edukacji. Wielu takich jak Ty chciało, nieliczni z nich próbowali swoich sił, a tylko niektórym udało się zajść naprawdę daleko. Teraz możesz uczyć się od najlepszych i stworzyć swój pierwszy film pod okiem profesjonalistów oraz najznakomitszych postaci z branży filmowej. Tę szansę daje Ci AMA Film Academy, prywatna, interdyscyplinarna szkoła filmowa stworzona przez praktyków i pasjonatów kina o międzynarodowym doświadczeniu.

Zobacz jak kręcili studenci AMA w 2018 roku:
https://www.youtube.com/watch?v=iGdjx545LQY

Absolwenci AMA znaleźli pracę w zawodach filmowych, tworzą filmy i programy, pracują w stu-diach filmowych i stacjach TV.

Zrealizowane w AMA Film Academy filmy pojawiają się na festiwalach, między innymi:

 • Krakowskim Festiwalu Filmowym
 • Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Etiuda Anima
 • OFF Camera
 • Gdańsk Doc Film Festival
 • Camerimage
 • Węgiel Film Festiwal
 • Festiwalu Debiutów Młodzi i Film w Koszalinie,
 • 24 HFF
 • Festiwalu Filmowym Nowe Kino - Nowy Sącz
 • RedCornerFestival
 • DISFF Festival Team

Kontakty, które zdobędziesz podczas praktyk na planie filmowym oraz nauki w szkole, zapewnią Ci możliwość zrobienia wielkiego kroku w karierze filmowej – dzięki temu będziesz mógł się wy-kazać i ujawnić swoje umiejętności przed najznakomitszymi postaciami polskiego rynku branży filmowej i telewizyjnej.

AMA FILM ACADEMY rozpoczęła rekrutację na nowy rok akademicki 2018/2019. Przygotowa-liśmy dla Was nowe kierunki w trybie dziennym: aktorstwo filmowe, realizacja dźwięku, scenariopisarstwo, organizacja produkcji a także kierunki nauczania prowadzone w językach angielskim lub niemieckim

Ponadto AMA oferuje znane już kierunki nauczania w trybie stacjonarnym:

 • kierunek operatorsko oświetleniowy
 • reżyseria filmowa,
 • montaż i color grading,
 • kierunek filmowy oraz w trybie niestacjonarnym:
 • reżyseria filmowa,
 • postprodukcja obrazu (montaż i color grading, VFX/animacja 3D),
 • kierunek operatorski,
 • realizacja dźwięku,
 • produkcja filmowa,
 • aktorstwo filmowe,
 • scenariopisarstwo,

Poniżej krótkie opisy wszystkich kierunków AMA:

STACJONARNE:

„Aktorstwo Filmowe” - Nowość w trybie stacjonarnym. Dwuletni, dzienny, zaawansowany i pro-fesjonalnie prowadzony kurs występowania przed kamerą, wzorowany na znanym w zachodniej Europie i USA programie Camera Acting. Na Kierunku Aktorskim w AMA uczą znani, dysponują-cy nowoczesnym warsztatem aktorzy filmowi i teatralni, specjaliści od poszczególnych elementów warsztatu aktorskiego, reżyserzy i operatorzy filmowi. W AMA FILM ACADEMY zajęcia prowa-dzą wyłącznie wykładowcy aktywni zawodowo, pracujący w filmie, TV oraz w reklamie.

„Realizacja Dźwięku” - nowość w trybie stacjonarnym. Dwuletni Kierunek Realizacji Dźwięku w Filmie, Grach i Multimediach to kompleksowy kurs realizacji dźwięku w filmie i pokrewnych for-mach audiowizualnych, przede wszystkim w grach i całym obszarze gamingu – od nagra-nia dźwięku na planie, poprzez jego obróbkę i postprodukcję do finalnego zgrania ścieżki dźwię-kowej. Kurs obejmuje również zaawansowane zagadnienia opracowań muzycznych oraz nagrywania i wykorzystywania muzyki filmowej. Ważnym obszarem jest nauka kre-acji współczesnego świata dźwięku.

Opiekunami kierunku są:

 • Michał Fojcik - reżyser dźwięku, sound superwizor. Realizator dźwięku i efektów dźwiękowych między innymi filmów „Bogowie”, „Czerwony Pająk”, Disco Polo”, „21 x Nowy Jork”, „Jack Strong”, „Wkręceni”, „Listy do M 2”, „Miasto 44”, „Kamienie na Szaniec” oraz amerykańskich produkcji: „ Arbitrage” z Richard Gere
 • Bartłomiej Bogacki - realizator dźwięku na planie filmów fabularnych, montażysta dźwięku. Operator dźwięku między innymi w filmach i serialach „Bogowie”, „Arbitrage” z Richard Gere „Bóg w Krakowie”, „Czerwony Pająk”, Serial „Prokurator”, „Jeziorak”, „Kochanie chyba Cię za-biłem”, „21 x Nowy Jork”,

Posłuchacie co Bartek Magdoń (Nieustraszeni Łowcy Dźwięków, wykładowca AMA) mówi o dźwięku i o nauce w szkole.: www.youtube.com/watch?v=pEMP-LVPVlc&t=4

Scenariopisarstwo - nowość w trybie stacjonarnym. Roczny intensywny kurs pisania scenariuszy. Przygotowuje do pracy przy tworzeniu tekstów będących podstawą produkcji audiowizualnych. Celem AMA jest dostarczenie słuchaczom praktycznych narzędzi, umożliwiających pracę w branży audiowizualnej, ale również zainspirowanie najzdolniejszych absolwentów do poszukiwania wła-snego, niepowtarzalnego stylu i tworzenia autorskich projektów filmowych, które przyniosą im uznanie krytyki i nagrody na festiwalach.

„Kierunek Filmowy Stacjonarny” To kierunek dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygo-dę z kinem i chcą posiąść podstawowe tajniki reżyserii i sztuki operatorskiej Kurs ten trwa rok, a już od pierwszego dnia słuchacz ma praktyczne zajęcia z profesjonalnym sprzętem operatorskim pod czujnym okiem polskich filmowców z dużym dorobkiem twórczym. Każdy dzień w AMA Film School jest dniem pełnym wyzwań - stworzenie własnego projektu filmowego, napisanie scenariu-sza, wyreżyserowanie etiudy na zaliczenie - na brak ambitnych zadań nie można narzekać!

Zobacz etiudę absolwenta kierunku filmowego Mikołaja Szczpeki: https://www.youtube.com/watch?v=5wNBTVpZURM

„Operatorsko Oświetleniowy” - intensywny dwuletni, dzienny kurs na poziomie szkoły policeal-nej z tematyką podstawową i średnio-zaawansowaną, przygotowujący do zawodu operatora kamery filmowej i oświetleniowca na poziomie profesjonalnym lub kontynuacji nauki na innych kierunkach operatorskich. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, przy tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamo-wych. Jego celem może być jednak praca w filmie fabularnym, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach jako autor zdjęć o oryginalnym i rozpoznawalnym stylu, na wzór wy-kładowców, z którymi zetknął się podczas studiów.

„Reżyseria Filmowa” - dwuletni kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumianego autora różnorodnych form filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, może poświęcić się tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumen-talnych, telewizyjnych czy reklamowych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach filmowych jako oryginalny artysta na wzór wykładowców, z którymi zetknął się pod-czas studiów. AMA dostarcza funkcjonalnych narzędzi użytecznych w zawodzie realizatora filmo-wego, ale pomaga również budować niezbędną reżyserowi bazę teoretycznej wiedzy, związanej z filmem jako dziełem sztuki.

„Montaż i color grading” niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagad-nień współczesnej postprodukcji obrazu: montażu filmowego i korekcji barwnej.

Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zawodowcom, którzy chcą rozwi-jać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.

NIESTACJONARNE:

„Reżyseria Filmowa” to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumia-nego autora różnorodnych form filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, może poświęcić się tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zabły-snął na festiwalach filmowych jako oryginalny artysta na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów. AMA dostarcza funkcjonalnych narzędzi użytecznych w zawodzie realizatora filmowego, ale pomaga również budować niezbędną reżyserowi bazę teoretycznej wiedzy, związa-nej z filmem jako dziełem sztuki.

„Operatorski” intensywny dwuletni kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym, przygotowujący do zawodu operatora filmowego lub kontynuacji nauki na Podyplomowym Kie-runku Operatorskim w AMA FILM ACADEMY albo na innych uczelniach filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, przy tworzeniu prostych, komer-cyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Jego celem może być jednak praca w filmie fabularnym, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach jako autor zdjęć o oryginalnym i rozpoznawalnym stylu, na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów.

Zobacz realizację Kierunku Operatorskiego z udziałem OSP Kostrze: https://www.youtube.com/watch?v=Pbs5gm9dC4M&index=5&list=PLA4DE1873226015CB

„Dźwięk i Muzyka w Filmie” Kierunek realizowany przy współpracy z Festiwalem Muzyki Fil-mowej w zakresie organizacji masterclass z realizatorami światowej rangi także z Holywood Dwa lata, cztery semestry i całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, TV, reklamie i multimediach. Poznasz ogólną teorię filmową, teorię i praktykę dźwięku filmowego zarówno w zakresie nagrania dźwięku na planie filmowym jak i jego obróbki w studio. W praktyce przejdziesz całą „drogę dźwięku filmowego” od planu przez postprodukcję po zgranie finalne, re-alizując ścieżkę dźwiękową do szkolnych etiud filmowych, filmów dyplomowych oraz produkcji dokumentalnych i fabularnych. Wspólnie ze słuchaczami innych kierunków weźmiesz udział w tworzeniu dzieła audiowizualnego

Opiekunami kierunku są:

 • Michał Fojcik - reżyser dźwięku, sound superwizor. Realizator dźwięku i efektów dźwiękowych między innymi filmów „Bogowie”, „Czerwony Pająk”, Disco Polo”, „21 x Nowy Jork”, „Jack Strong”, „Wkręceni”, „Listy do M 2”, „Miasto 44”, „Kamienie na Szaniec” oraz amerykańskich produkcji: „ Arbitrage” z Richard Gere
 • Bartłomiej Bogacki - realizator dźwięku na planie filmów fabularnych, montażysta dźwięku. Operator dźwięku między innymi w filmach i serialach „Bogowie”, „Arbitrage” z Richard Gere „Bóg w Krakowie”, „Czerwony Pająk”, Serial „Prokurator”, „Jeziorak”, „Kochanie chyba Cię za-biłem”, „21 x Nowy Jork”,

„Postprodukcja Obrazu” to niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagad-nień współczesnej postprodukcji obrazu: montażu filmowego, korekcji barwnej, efektów cyfrowych VFX, animacji 3D. Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zawodowcom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.

„Produkcja Filmowa” To dwuletni, 4-semestralny kurs w nowoczesny sposób przygotowujący studentów do pracy producenta filmowego. Podczas zajęć poznasz profesjonalne techniki kreowa-nia produktu audiowizualnego - od momentu jego powstania, aż do skutecznej sprzedaży.

Kierunek ten przygotowuje do pracy producenta filmowego w sposób kreacyjny, dając również podstawy umiejętności organizacji produkcji filmowej.

„Aktorstwo Filmowe” To dwuletni, 4-semestralny kurs aktorstwa filmowego, obejmujący pracę z kamerą, specyfikę pracy na planie zdjęciowym, współpracę z reżyserem i operatorem. Absolwenci kursu są w pełni przygotowani do pracy w filmie i telewizji.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych aktorów. Studenci i absolwenci kierunku biorą czynny udział w produkcjach filmowych i reklamowych między innymi „ Pitbull. Niebezpieczne kobiety” „True Crimes”, „Martin Luther. The idea that changed the world”, „Kantor. Nigdy tu już nie powrócę” czy „Music, war and love”, „Carrefour” , „CUK ubez-pieczenia”, „Millenium Bank”, „Diosminex”

„Kierunek Scenariopisarstwo” To roczny, 2-semestralny kurs, przygotowujący studentów do pra-cy przy filmie fabularnym, serialu oraz formacie dokumentalnym. Kurs kończy się przygotowaniem autorskiego scenariusza wybranej przez słuchacza formy filmowej.

Zaletą kierunku jest możliwość praktycznej realizacji tekstów i obrócenia ich w formę filmową na innych kierunkach w AMA.

Dodajmy do tego nazwiska osób, które prowadzą na co dzień zajęcia w AMA

- Cezary Grzesiuk, Jarosław Barzan, Jarosław Żamojda, Piotr Wojtowicz, Adam Sikora, Jan Kida-wa Błoński Xawery Żuławski, Magdalena Łazarkiewicz, Daria Woszek Paweł Królikowski, Piotr Lenar, Michał Fojcik, Bartłomiej Bogacki. Dzięki nim słowo „wykładowca” przestaje się kojarzyć z typowym stereotypem nauczyciela, a staje się synonimem inspiracji i praktycznych informacji. To oni, oprócz zawodowych porad, opowiadają też anegdoty z planu filmowego.

Jak zatem dołączyć do grona słuchaczy AMA Film Academy? Wystarczy wejść na stronę: www.akademiamultiart.pl i wybrać swój wymarzony kierunek filmowy. Wypełnij formularz online . W tym czasie przygotuj swoje portfolio - przyda się na rozmowie rekrutacyjnej.

Nie czekaj ZAPISZ SIĘ! Zacznij z AMA:
http://akademiamultiart.pl/zapisy/

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.akademiamultiart.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt