MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Jak powstaje Ranking Szkół Wyższych Perspektywy i w jaki sposób będzie ewoluował w kolejnych latach? Skąd pochodzą wykorzystywane w nim dane? Które kryteria powinny zyskiwać na znaczeniu, a które stają się coraz mniej istotne? Na te i wiele innych pytań uzyskali odpowiedzi przedstawiciele uczelni z całego kraju podczas Seminarium Rankingowego 2018, które odbyło się 10 lipca w Centrum  Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej.

- Rankingi nie tylko nas ekscytują, ale również są nam potrzebne – powiedział prof. Krzysztof Lewenstein, prorektor PW, witając uczestników Seminarium. – Rankingi ewoluują, odpowiadając na zmiany, jakie zachodzą w szkolnictwie wyższym. Jesteśmy w przededniu przyjęcia nowej ustawy, która będzie miała decydujący wpływ na funkcjonowanie polskich szkół wyższych.

- To bardzo ważne spotkanie – podkreślił prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Rankingu. – Kapituła jest ciałem całkowicie niezależnym i bardzo poważnie traktujemy wszystkie głosy, które pojawiają się w czasie naszej dyskusji.

Prof. Kleiber przypomniał, że w Rankingu Perspektyw są wykorzystywane dane egzogeniczne (pochodzące ze źródeł zewnętrznych), jednak ankiety wypełniane przez uczelnie są niezbędne, aby te dane skonfrontować i w razie potrzeby uzupełnić. Przewodniczący Kapituły zwrócił także uwagę na nowe formy prezentacji wyników Rankingu, m.in. Ranking Studiów Inżynierskich i Ranking Kierunków Ekonomicznych, które pozwalają przedstawić szerzej wydziały najlepiej prowadzące konkretne kierunki.

- Ranking to uporządkowana informacja o uczelniach, wydziałach lub programach studiów – powiedział Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. – Kwestią kluczową jest określenie adresata tego zestawienia. W przypadku Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy adresatem są przede wszystkim maturzyści.

Waldemar Siwiński podkreślił, że Ranking Szkół Wyższych ocenia nie jakość uczelni, lecz jej konkurencyjność w porównaniu z innymi szkołami wyższymi, z punktu widzenia kandydata na studia.

Seminarium miało bogatą część merytoryczną: na temat badania Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA) prowadzonego przez MNiSW mówił jego twórca, prof. Mikołaj Jasiński - kierownik Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia z Instytutu Socjologii UW, o użytecznym narzędziu wspierającym uczelnie - SciVal  - opowiedział dr Coen van der Krogt, dyrektor regionalny firmy Elsevier, a Akademicki System Informacji (ASIA) przedstawił - jako narzędzie wspierające rekrutację -  prof. Mikołaj Jasiński z Instytutu Socjologii UW. Ważnym punktem programu seminarium było przedstawienie systemu POL-on jako źródła danych do analiz na przykładzie rankingów. Prezentujący ten temat Krzysztof Wiliński, kierownik działu zasobów informacyjnych w Ośrodku Przetwarzania Informacji – PIB podkreślił, że system, będący narzędziem wspomagającym procesy zarządcze w MNiSW, jest dobrem wspólnym, o które warto stale dbać. Krzysztof Wiliński stwierdził także, iż dane, które Perspektywy wykorzystują na potrzeby Rankingu, są niezwykle szerokie i pogłębione.

W czasie dyskusji padło wiele uwag dotyczących między innymi wagi różnych wskaźników i ich uwzględniania w zależności od specyfiki uczelni. Uczestnicy seminarium byli także zainteresowani szczegółami funkcjonowania bazy Scopus i narzędzia SciVal oraz systemu ASIA.

- Ranking Szkół Wyższych będzie ewoluować – stwierdził w podsumowaniu Waldemar Siwiński. – Gdybyśmy nie dostosowywali go do zmian w szkolnictwie wyższym, to dziś bylibyśmy na etapie roku 2000, gdy np. wskaźniki reputacyjne miały wagę 50-procentową. Tymczasem już dziś odgrywają one znacznie mniejszą rolę, która będzie się nadal zmniejszać. Jesteśmy przekonani, że rozbudowa i doskonalenie systemu ELA wpłynie na nasz Ranking w kolejnych latach. Będziemy także szukać pomysłów na zmiany rankingu w systemie POL-on. 

Kierownikiem naukowym Seminarium, w którym wzięło udział ponad 100 przedstawicieli uczelni z całej Polski, był prof. Bogusław Smólski, członek Kapituły Rankingu.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt