MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego oraz Microsoft zawarły porozumienie dotyczące współpracy merytorycznej oraz technologicznej. Partnerstwo pozwoli rozwijać ofertę Inkubatora UW i możliwości jego działania, mające na celu wsparcie potencjału przedsiębiorczego i biznesowego środowiska akademickiego UW.

Głównym celem partnerstwa jest współpraca technologiczna, merytoryczna i strategiczna w ramach oferty Inkubatora UW, kierowanej do uczelnianych beneficjentów. Działalność Inkubatora UW została skonfigurowana tak, aby oferować studentom pełne wsparcie na każdym etapie przygotowywanych i realizowanych pomysłów. Doradztwo ekspertów i mentorów Microsoft oraz oferowane wsparcie technologiczne i finansowe usprawnią tworzenie nowoczesnych rozwiązań i innowacji oraz pozwolą jeszcze lepiej rozwijać projekty o dużym potencjale komercjalizacyjnym.

„Najnowsze technologie dają wachlarz możliwości młodym ludziom, którzy obecnie już na poziomie liceum, czy nawet gimnazjum zaczynają myśleć o pierwszych pomysłach biznesowych. W ramach podpisanego porozumienia zobowiązujemy się do udzielenia wsparcia merytorycznego i technologicznego Inkubatorowi Uniwersytetu Warszawskiego. Wierzymy, że technologie Microsoft takie jak rozwiązania chmurowe, sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe, jak również wiedza naszych ekspertów staną się trampoliną do sukcesu dla najbardziej przedsiębiorczych.” – podkreśla Cecylia Szymańska, odpowiedzialna za sektor edukacyjny w polskim oddziale Microsoft.

Efektem porozumienia będzie m.in. uruchomienie bazy ekspertów i mentorów technologicznych, wsparcie finansowe i merytoryczne przy organizacji warsztatów, projektów i programów akceleracyjnych, a także wspólne generowanie trendów w dziedzinie technologii. Jednym z kluczowych projektów rozwijanych w ramach współpracy będzie program „Humaniści w Nowych Technologiach”, który rozpocznie się wraz z nadchodzącym rokiem akademickim.

„W pierwszych kilkunastu miesiącach swojej działalności Inkubator UW nawiązał strategiczne partnerstwa, potwierdzające atrakcyjność, innowacyjność i potencjał swojej oferty. Do grona tych partnerów dołącza dzisiaj Microsoft, największy globalny gracz branży technologicznej. Dzięki naszej współpracy możliwy będzie rozwój oferty Inkubatora UW w nowych kierunkach i przestrzeniach – z myślą o wspieraniu rozwoju studentów, aby mogli oni wykorzystać w pełni swój potencjał i doskonalić realizowane projekty” – powiedział Jacek Sztolcman, kierownik Inkubatora UW.

Jednym z priorytetów Inkubatora UW na kolejne miesiące, jest rozwijanie się poprzez nawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami zewnętrznymi. Inspirowanie i wsparcie projektów studenckich na różnych etapach ich realizacji, wymaga szerokiego dostępu do zróżnicowanych kompetencji i know-how oraz środków finansowych. Porozumienie z Microsoft jest kolejnym ważnym punktem w realizacji tej strategii, szczególnie w obszarze technologicznym.

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego powstał, aby wspierać rozwój postaw oraz zachowań przedsiębiorczych w społeczności akademickiej, wspierać uczestników w realizacji pomysłów i przygotowywać ich do odważnego wchodzenia na rynek pracy – z poczuciem sprawczości i wartości własnego potencjału.

Działalność Inkubatora UW została tak skonfigurowana, by studenci mogli otrzymać pełne wsparcie na każdym z etapów powstawania i realizacji swoich pomysłów. Organizujemy bezpłatne warsztaty, spotkania z ekspertami, a także umożliwiamy weryfikowanie praktycznych pomysłów naukowych, technologicznych czy społecznych  dzięki możliwości preinkubacji, czyli założenia własnej działalności gospodarczej pod skrzydłami spółki z o.o. UWRC. 

Inkubator UW działa w czterech lokalizacjach: dwie z nich znajdują się na uniwersyteckim kampusie na warszawskiej Ochocie, trzecia – w budynku Wydziału Neofilologii UW, w czwartej, zlokalizowanej w siedzibie Biblioteki UW, funkcjonują przestrzenie do pracy coworkingowej. Do dyspozycji studentów oddane są laboratoria – nowoczesna warsztatownia, pracownia elektroniczna oraz centrum projektowania i druku 3D. Są też trzy strefy coworkingowe, strefa biurowa dla uruchamianych przedsięwzięć biznesowych oraz różnej wielkości sale konferencyjne.

inkubator.uw.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt