MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Budowa nowoczesnej i innowacyjnej uczelni, interdyscyplinarnych, kreatywnych zespołów młodych naukowców i w pełni zaangażowanej kadry akademickiej - to główne cele Warsaw Design Factory. Inicjatywa została uroczyście zainaugurowana 25 czerwca 2018 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

W ramach Warsaw Design Factory odbywać się będą kursy, warsztaty, szkolenia i programy dla studentów i pracowników. Wszystkie projekty mają sprzyjać rozwijaniu współpracy nauki z biznesem i kształceniu umiejętności dydaktycznych kadry Politechniki Warszawskiej. Częścią przedsięwzięcia jest też nowa przestrzeń warsztatowa dla wszystkich studentów i kół naukowych „WDF Maker Space” w Domu Studenckim Bratniak PW. Dzięki temu miejscu studenci będą mogli w każdej chwili, nawet wieczorami, rozwijać swoje umiejętności zawodowe i tym samym udoskonalać projekty kół naukowych.

Jak podkreślała podczas otwarcia dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska - koordynatorka Warsaw Design Factory, w skład zespołu wchodzą osoby z różnych jednostek Politechniki Warszawskiej. Takie bogactwo umiejętności i doświadczeń ma pomóc rozwijać innowacyjność na Politechnice Warszawskiej. - Od niedawna jesteśmy częścią światowej społeczności: sieci Design Factory Global Network oraz sieci SUGAR - dodawała dr Kurowska-Wilczyńska.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów zwracał z kolei uwagę na coraz większe znaczenie pracy projektowej, która to umiejętność ma dzięki WDF szansę w jeszcze większym stopniu być przekazywana studentom i pracownikom naszej Uczelni.

Goście wydarzenia mieli też okazję poznać innowacyjne projekty realizowane przez studentów PW.

Tego dnia podpisano również ramowe porozumienia między Politechniką Warszawską a dwoma firmami: Willson&Brown i PKO Finat. Dotyczą one m.in. realizacji projektów edukacyjnych krajowych i międzynarodowych prowadzonych na naszej Uczelni.

Warsaw Design Factory powstała w oparciu o doświadczenia zespołu INFOX i Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT PW.

Więcej informacji o Warsaw Design Factory jest dostępnych na stronie internetowej inicjatywy

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt