MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

W Instytucie Spraw Publicznych zaprezentowano wyniki badań opartych na 1055 wywiadach przeprowadzonych wśród młodych Ukraińców studiujących w Polsce. Analogiczne badania przeprowadzono także w Czechach, na Węgrzech i Słowacji.

 Oto ciekawsze wyniki tych badań: 

 • po studiach jedynie 8% studentów chce wrócić na Ukrainę, 30% chciałoby wyjechać do innego kraju UE, 28% planuje zostać w Polsce a reszta nie wie jeszcze, co zrobi po studiach;
 • najczęściej wybierane kierunki to dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, administracja i prawo;
 • wybór kierunków studiów słabo koresponduje z potrzebami rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, np. brak zainteresowania studiami inżynierskimi lub w zakresie opieki nad osobami starszymi;
 • połowa ukraińskich studentów zna biegle język polski ale rośnie też grupa tych, którzy obracają się wyłącznie w kręgu kolegów i koleżanek z Ukrainy, w związku z czym ich znajomość polskiego jest słaba;
 • 66% studentów ukraińskich łączy studia z pracą dorywczą;
 • studenci nie skarżą się na problemy związane z załatwianiem formalności;
 • 70% studentów uważa, że stosunek Polaków do nich jest dobry lub bardzo dobry;
 • 80% studentów jest zadowolonych ze studiów w Polsce;
 • studia opłacane są najczęściej przez rodziców;
 • najważniejsze postulaty studentów to oferowanie większej liczby stypendiów;
 • wybierając kraj dla studiów Ukraińcy w niewielkim stopniu kierują się bliskością kulturową;
 • najlepiej ukraińscy studenci są zintegrowani ze społeczeństwem w Czechach (w Polsce brak kursów językowych i polityki integracyjnej).

Badania, finansowane ze środków Funduszu Wyszehradzkiego oraz Ambasady Królestwa Niderlandów, przeprowadzone zostały przez Instytut Spraw Publicznych wspólnie z CEDOS, SFPA, CEU.

Opr. DS

Źródło:

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt